» ค้นหาข้อมูลจากกูเกิ้ล «
 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
0407314800231
-- โปรแกรมที่จำหน่าย --
โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน
(iPosSoft SME)

โปรแกรมขายสินค้าหน้าร้าน (iPosSoft SME)
โปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด
BarcodeSoft Printing

โปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด BarcodeSoft Printing
โปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ดสติ๊กเกอร์
Barcode Sticker

โปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด BarcodeSoft Printing
โปรแกรมไปรษณีย์ และ จุดรับชำระค่าบริการ
โปรแกรมจุดรับชำระค่าบริการ
โปรแกรมรหัสไปรษณีย์ทั่วไทย
แจกฟรี !!!
โปรแกรมดูหนัง ดูทีวี ฟังเพลงออนไลน์
แจกฟรี !!!
::: จำนวนผู้เยี่ยมชม :::
0123712

 
 
 
 
 
 
นายสุรพล ยอดสง่า
» Freelance Computer Developer
» อาจารย์พิเศษ
» ที่ปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทฯเอกชน
สถานที่ติดต่อ:
142 ม.11 ซ.ฉัตรทอง 5 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 08-6862-6560
 
   สถานศึกษา ระดับการศึกษา สาขา
 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ประถมศึกษา -
 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน มัธยมศึกษาตอนต้น -
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
   (ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)
อิเล็กทรอนิกส์
(EN-13½ R)
 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น
   (ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.)
อิเล็กทรอนิกส์
(EN-14 R/T)
 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ปริญญาตรี
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(TCT-TA รุ่นที่ 4)
*** วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตขอนแก่น ... ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ***
*** สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ... ปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ***
   องค์กร ประสบการณ์ที่ได้รับ
 Shinawatra Paging Co.,Ltd. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม, คอมพิวเตอร์
 Deutsche Bank AG. ระบบสารสนเทศของธนาคาร, Electronics Banking
 Nielsen SRG. งานสถิติ วิจัยการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
 Technology Operation Group ระบบ Super Computer IBM-SP2/FDDI
 อื่นๆ
 1. วิทยากรฝึกอบรมด้านซอฟท์แวร์/ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์
  1. หัวข้อการติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
  2. หัวข้อการผลิตสื่อการเรียน การสอน ด้วย SwishMax
  3. หัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพ MS Office ด้วย Visual Basic for Application (VBA)
  4. อื่นๆ
 2. อาจารย์พิเศษ ให้กับสถานศึกษาของรัฐ สอนในรายวิชา
  1. การติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
  2. สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
  3. การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  4. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
  5. ไมโครโปรเซสเซอร์
 3. ที่ปรึกษาระบบคอมพิวเตอร์ให้กับบริษัทฯเอกชน
 4. ทำงานอยู่เบื้องหลังให้กับกลุ่มทุนผู้รับเหมางาน

ขอขอบคุณอย่างมากมาย - Special Thank

 • ขอขอบคุณองค์กรต่างๆที่ได้ปล่อยโอกาสให้ผมได้เข้าไปกอบโกยความรู้ และ ประสบการณ์ออกมาใช้ในชีวิตประจำวัน ... และผมก็ได้นำมาถ่ายทอดให้กับน้องๆ เด็กรุ่นหลังได้นำไปใช้ประโยชน์ด้วยครับ
 • ขอขอบคุณ พี่บุญเสริม คุณสุวิทย์ ที่ได้ให้โอกาสผมได้เรียนรู้ ได้ทำอะไรต่อมิอะไรมากมาย เกินกว่าคำว่า "Technician" ... การมีหัวหน้าที่ดีนั้น ก็ย่อมทำให้ผมทำงานได้อย่างเต็มที่ ... ซึ่งทำให้ผมได้ทำงานเกินตัว เกินตำแหน่ง เกินหน้าที่ เพราะได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ...
 • ขอขอบคุณ เพื่อนร่วมงานที่บุกตะลุยทำงานกันมาทั่วประเทศไทย คุณอรรณพ กลางประพันธ์ (มุกดาหาร) คุณจตุรงค์ กอสนาน (สมุทรสงคราม) คุณสุวัชร ถึงสุข (นครศรีธรรมราช) และ คุณอภินันท์ (ผู้ล่วงลับ) และ น้องปัฐพี (สงขลา) ... ผมก็คงยากที่จะมีวันนี้ หากผมไม่ได้เจอ และ ไม่ได้ทำงานร่วมกับพวกคุณทุกๆคน ... คิดถึงเพื่อนๆเสมอ
 • ขอบคุณชาวสิงคโปร์เทเลคอม (SingTel) ได้สอนผมให้รู้จักกับคำว่า "ไม่ต้องไปสนใจว่าองค์กรจะให้อะไรกับคุณ แต่คุณจะได้รับความรู้ ได้รับประสบการณ์ อะไรไปจากองค์กร"
 • ขอบคุณพี่เจี๊ยบ พี่หญิง พี่ภาคีนัย เพื่อนอดิศร์ และ น้องดิว ... ตลอดจนพี่ๆทุกท่านใน Deutsche Bank ที่ได้ให้ความรักใคร่ และ เอ็นดู ผมมาโดยตลอดในขณะเวลาที่ได้ร่วมงานกัน ...
  เสียใจกับการทำงานที่ภาคใต้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน และ อีกหลายๆครั้งที่ได้ไปทั้งที่พัทลุง หาดใหญ่ ภูเก็ต ฯลฯ ... ไม่มีรูปภาพจาก ภาคใต้ แม้แต่ใบเดียวเก็บไว้เป็นที่ระลึก ... (สตูล คือจังหวัดเดียวของภาคใต้ที่ผมไม่เคยได้ไปครับ)
  เรื่องราวครั้งสำคัญในชีวิต ...
 • ผมสามารถสอบเข้าทำงานในรัฐวิสาหกิจยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งได้ ในลำดับที่ 4 จาก 7 คนที่สอบผ่านและบรรจุ แต่ผมตัดสินใจสละสิทธิ์ ... เพราะผมรู้ตัวเองดีว่า ผมอยู่ในระบบของเขาไม่ได้อย่างแน่นอน ... ตัวของเรา เราต้องค้นหาตัวเราเองให้เจอ ...
 • ผมเรียนจบปริญญาตรีมา ผมไม่เคยขอ Transcript และ ผมก็ไม่เคยรู้เกรดของตัวเองเลย รู้แต่ว่ามันต้องเกิน 2.0 ผมถึงจะจบออกมาได้ ... ตอนผมสมัครงานในระดับปริญญาตรี ผมก็ใช้วุฒิ ปวส. ใบผ่านงาน ประสบการณ์ และความมั่นใจเท่านั้น ...
 • ความภูมิใจอย่างที่สุดของชีวิต คือ การทำงาน และ เรียนควบคู่กันไปด้วย โดยการส่งเสียตัวเองเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ทั้งๆที่ฐานะทางบ้านก็ไม่ได้ยากจน ... แล้วน้องๆครับ พวกคุณเรียนกันอย่างเดียว ... ผมอยากให้เป็นแรงบันดาลใจของน้องๆด้วยก็แล้วกัน
 • คนไม่มีหนี้ คือ คนที่ไม่มีเครดิต ... ผมยอมเป็นคนที่ไม่มีเครดิต เพราะผมไม่มีหนี้สินเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินใดๆทั้งสิ้น ผมน้อมรับในกระแสพระราชดำรัสขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของผม ... ชีวิตพอเพียงของนักคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ได้ร่ำรวย หรือ ยากจน

::: ผมเริ่มต้นมาจากช่างเทคนิค ... แต่ผมกลับได้หลายสิ่งหลายอย่างมาจากจุดนี้ :::


ตรวจรับอุปกรณ์กับคณะทำงานของ TOT ทางภาคเหนือตอนล่าง ... เด็กที่สุด นั่นแหละผม


ต้องเดินทางไปทั่วประเทศตลอดเวลา ... หากมีโอกาส ก็ต้องทำบุญ ทำกุศลเอาไว้บ้าง
พอทำงานกับเครื่องเสร็จ ก็ต้องออกไปตรวจวัดสัญญาณตามสถานที่สำคัญต่างๆด้วย


ชีวิตช่างเทคนิค ... ใช่ว่าจะใช้แรงงานเสมอ ต้องคิด ต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้เป็นด้วย
Laptop Toshiba T1200 ... CPU 8088 เป็นเครื่องที่ใช้เพื่อศึกษาโปรแกรมภาษา C และ Assembly


อีกภาพหนึ่งของการทำงานที่ไม่ต่างไปจากกรรมกร มันคืองานที่ต้องทำ และ รับผิดชอบ ยากที่จะบรรยาย
พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนสูงๆ แต่ไม่ได้ให้มาทำงานสูงๆแบบนี้


ชีวิตของช่างอิเล็กทรอนิกส์ ... แรงงาน + ความคิด + ฝีมือ + น้ำใจ


เปลี่ยนงานใหม่ ... รูปแบบ ภาพลักษณ์ที่ต้องเปลี่ยนไป


ผมไม่ใช่ครู ... ผมเป็นแต่เพียงผู้สอน
เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้มาทั้งชีวิต (อย่างยากลำบาก) ให้กับน้องๆนักศึกษา


::: ชีวิตของคนเขียนโปรแกรม :::
คนเขียนไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้เขียน แต่คนเขียนต้องเข้าใจคนใช้งาน

อนาคต ... สำหรับบั้นปลายของชีวิต


สานต่อเจตนารมณ์ของผู้เป็นพ่อ ... เกษตรพอเพียง


มีทั้งน้ำไว้อุปโภค และ มีปลาให้กินทั้งปี


ได้บ่อปลามาอีกบ่อ ... เลี้ยงเอาไว้กิน กับเอาไว้แจกชาวบ้านละแวกนั้น
ปลูกต้นไม้ยืนต้น กว่าจะออกดอกผลได้ ... ต้องใช้เวลาเป็นปีๆ แต่ก็คุ้มค่า
::: All in One Freelance Computer Developer :::
All contents Copyright © 2005 www.g2gnet.com - All Rights Reserved.
Contact thongkorn@hotmail.com Tel. 08-6862-6560