หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 3 4 0 9 6

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
311 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 8 8 2 8 1 8
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

Source Code โปรแกรมตรวจสอบและบันทึกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ภาค 1 ตอนยาก)

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 10/7/2552   เวลา: 02:02
(อ่าน : 14736) 
บทความนี้เกิดแรงบันดาลใจมาจาก อินเทอร์เน็ตที่ผมใช้งานเป็นประจำอยู่นั้น มันเกิดอาการทั้งเดี้ยง ทั้งดับ อยู่แบบสม่ำเสมอ และ ประจำ (แต่บิลมันยังหน้าด้านคงค่าบริการเท่าเดิมอยู่เลย) ซึ่งจะแจ้งไปยังผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider - ISP) ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ว่าเรา (หรือคนอื่นๆ) จะเอาอะไรไปยืนยันกะทาง ISP ล่ะว่าเรามีปัญหา อย่ากระนั้นเลย ต้องร้องเรียนไป สถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) โดยแจ้งไปที่หมายเลข Hot Line 1200 (แปลว่าสายไหม้จนโทรเข้าไม่ได้หรือเปล่า ... อิอิอิ ) ตามที่เขาโฆษณาในทีวี หุหุหุหุหุ ... ก็คงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกมั้ง ... อันที่จริงแล้ว ในหน่วยงานของ สบท. น่าจะผลิตฟรีซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการจับผิด เอ้ย ตรวจสอบการบริการอินเทอร์เน็ต (หรือเทคโนโลยีอื่นๆ) เพื่อแจกจ่ายให้ผู้บริโภคได้ใช้งานกัน เพื่อสามารถเอามาใช้อ้างอิงได้ ในเวลาที่เกิดปัญหาน่ะครับ เพราะถือว่ามีความน่าเชื่อถือสูงกว่าโปรแกรมเมอร์กิ๊กก็อก ไร้สังกัดแบบผมเป็นไหนๆ ... จริงมั้ยครับพี่น้อง ...
แนวคิดแบบบ้านๆของงานชิ้นนี้
อาศัยคอมโพเนนท์ (Component) คือ MS Internet Transfer Control (INet) โดยอ่านค่าจาก URL --> http://vbnet.mvps.org/resources/tools/getpublicip.shtml (หรือที่อื่นๆก็ได้น่ะ) ... เพื่อแสดงค่าหมายเลข IP Address ที่เราใช้งาน แต่เราต้องอ่านค่าเอกสาร HTML (HyperText Markup Language) ซึ่งก็เป็น Text File ธรรมดาๆนี่แหละ แต่เอกสารที่ว่านี้ยังไม่ได้ผ่านการอ่าน หรือ แปล จาก Browser เช่น Internet Explorer หรือ FireFox น่ะครับ จากนั้นใช้คำสั่ง InStr เพื่อใช้ค้นหาข้อความตามที่เราต้องการได้ไงล่ะครับ ...
 • การดูหมายเลข IP Address ของเครื่องเราเอง ผ่านทาง IE Browser
  http://vbnet.mvps.org/resources/tools/getpublicip.shtml

  หน้าจอของ IE จะแสดงผลเฉพาะหมายเลข IP Address ออกมา ซึ่งเรายังไม่สามารถนำมาใช้งานกับโปรแกรมได้ จะต้องอ่านข้อมูลภายในของเอกสาร HTML ออกมาก่อนครับ ... พี่น้อง
 • เอกสาร HTML (HyperText Markup Language) ... ที่ได้รับกลับมาก่อนที่จะแสดงผลใน IE หรือ FF นั่นเอง
  Str = Inet1.OpenURL("http://vbnet.mvps.org/resources/tools/getpublicip.shtml", icString)
  ค่าในตัวแปร Str จะจัดเก็บข้อมูลดังภาพด้านล่างนี้

  จากภาพด้านบน เราสามารถเปิดดูได้จากการ View Source หรือ Tag ภายในของเอกสาร HTML ... แหละนี่คือ ส่วนที่เราจะทำการอ่านข้อมูลเอกสารข้อความธรรมดาๆ เพื่อหาข้อความ var ip='หมายเลข IP' นั่นเองครับ ... พี่น้อง แนวคิดแบบบ้านๆ ก็มีเพียงเท่านี้จริงๆ ... ไม่ได้เรียกใช้งาน ActiveX อื่นใด นอกเหนือไปจากที่ Microsoft แจกติดมาให้พร้อมกับ VB6 เลยครับ
  ดาวน์โหลด
  ดาวน์โหลด Source Code สำหรับ MS Visual Basic 6.0 - Service Pack 6
   ดาวน์โหลด Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack
   ดาวน์โหลด Microsoft Data Access Object (MDAC) และ Jet 4.0 Update
   ดาวน์โหลด Microsoft Visual Basic Service Pack 6
  ข้อมูลเพิ่มเติม
  InternetGetConnectedStateEx - ไมโครซอฟท์
  InternetGetConnectedStateEx Function - ไมโครซอฟท์
  Source Code โปรแกรมตรวจสอบและบันทึกการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (ภาค 2 ตอนง่าย)
  การใช้ Text File นำมาเก็บข้อมูลเป็น Logging file
 • Project --> References ...
 • Project --> Components ...
 • ออกแบบโปรแกรม (Design - Time)

  งานนี้ผมเลือกใช้งาน RichTextBox Control มาใช้ในการแสดงผล Logging File หรือ รายงานสถานะการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 • โปรแกรมทำงาน (Run - Time)
  เริ่มต้นกระบวนการทำงาน
  
  Option Explicit
  
  ' =============================================================
  ' Application Programming Interface (API) สำหรับตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  ' =============================================================
  Private Declare Function InternetGetConnectedStateEx Lib "wininet.dll" ( _
    ByRef lpdwFlags As Long, _
    ByVal lpszConnectionName As String, _
    ByVal dwNameLen As Integer, _
    ByVal dwReserved As Long _
    ) As Long
    
  ' ใช้นับเวลาตามเวลาที่ตั้งเอาไว้ (1 - 60 นาที)
  Private CountTime As Integer
  
  ' =====================================================
  ' โปรแกรมย่อย (ฟังค์ชั่น) ตรวจสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหรือไม่
  ' =====================================================
  Public Function CheckConnection() As Boolean
    ' จองพื้นที่ไว้ 255 ไบต์ เพื่อระบุการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
    Dim Buffer As String * 255
    
    ' ===================================================
    Dim lpdwFlags As Long
    ' อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่
    ' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa384705(VS.85).aspx
    ' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa920300.aspx
    ' ===================================================
    
    Dim Flags As Long
    
    Flags = InternetGetConnectedStateEx(lpdwFlags, Buffer, 255, 0)
    ' หาก Flags มีค่าเป็น 0 จะเกิด Error (เหมือนกับ Win32 API ทั่วๆไป)
    ' (ฟังค์ชั่นที่ส่งค่ากลับมาโดยไม่เป็น 0 แสดงว่าทำงานได้ไม่มีข้อผิดพลาด)
    If Flags <> 0 Then
      CheckConnection = True
    Else
      CheckConnection = False
    End If
  
  End Function
  
  Private Sub Form_Load()
  ' หากว่าไฟล์ Logging.txt ไม่มี จะเกิดข้อผิดพลาดเกิดขึ้นที่คำสั่ง Kill ทันที
  ' ดังนั้นผมไม่สนใจ Error ที่เกิดขึ้น จึงต้องกำหนดให้เป็น Resume Next ... คือ ทำงานต่อไปได้เลย
  On Error Resume Next
  ' จะมีผลเฉพาะโปรแกรมย่อย Form_Load นี้เท่านั้นน่ะครับ
  
    
    ' ตั้งหน้าจอโปรแกรมอยู่ตำแหน่งกึ่งกลางจอภาพ
    ' การใช้หารตัดเศษ (\) จะทำงานได้เร็วกว่าการหารที่มีเศษ
    ' นี่ก็อีกเทคนิคของการ Optimized แม้เป็นเพียงจุดเล็กๆ เสียวเสี้ยวหนึ่งในโปรแกรม ... 55555+
    Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (Screen.Height - Me.Height) \ 2
    
    Dim i As Integer
    For i = 1 To 60
      cmbMinute.AddItem i
    Next
    cmbMinute.ListIndex = 0
    
    rtfLog.Text = ""
    Timer1.Enabled = False
    cmdStop.Enabled = False
    
    ' ตั้งค่าการกระตุ้น (Trigger) Timer1 ทุกๆ 1 นาที
    ' เมื่อ 1000 Millisecond = 1 วินาที
    ' 60 x 1000 = 60000 หรือ 1 นาที
    Timer1.Interval = 60000
    ' กรณีต้องการทดสอบทุกๆวินาที
    'Timer1.Interval = 1000
    
    CountTime = 0
  
    ' =============== การเคลียร์ข้อมูลใน Text File ============
    ' ลบไฟล์ Logging.txt ของเดิมทิ้งไปได้เลย ... 55555+
    'Kill App.Path & "\Logging.txt"
    ' หรือ ...
    Open App.Path & "\Logging.txt" For Output As #1
    Close #1
    ' ===============================================
    
  End Sub
  
  ' ========================================================
  ' ส่วนของ Timer1 จะถูกกระตุ้นการทำงาน ตามเวลาที่ตั้งเอาไว้ เพื่อบันทึกรายงานผล
  ' ========================================================
  Private Sub Timer1_Timer()
  
    ' จะมาทำงานในโปรแกรมย่อยนี้ทุกๆ 1 นาที ซึ่งมาทีไรก็ให้เพิ่มค่าขึ้น 1 ทุกที
    ' 1 ที่ว่ามานี้ มันก็คือ 1 นาทีนั่นเองแหละ
    CountTime = CountTime + 1
    
    If CountTime >= cmbMinute.Text Then
      ' เคลียร์ค่า เพื่อเริ่มการนับเวลาใหม่
      CountTime = 0
      Call LogFile
    End If
    
    ' กรณีทดสอบทุกๆวินาที ให้ใส่ Comment (') คำสั่งทางด้านบนให้หมด และ ...
    ' ให้ไปทำงานในโปรแกรมย่อย Call LogFile
    
  End Sub
  
  ' ========================================================
  ' โปรแกรมย่อยเพื่อทำการเก็บสถิติการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
  ' ========================================================
  Private Sub LogFile()
  
  Dim PublicIP As String
  Dim Str As String
  Dim StartIP As Long, EndIP As Long
    
  ' ส่วนของการทำ Logging File โดยการเรียกใช้งานผ่านทาง
  ' Project --> Preferences --> Microsoft Scripting Runtime
  Dim MyFSO As New FileSystemObject, LoggingFile
  Dim LogStream As TextStream
  
    If Dir(App.Path & "\Logging.txt") = "" Then _
        Set LoggingFile = MyFSO.CreateTextFile(App.Path & "\Logging.txt", True)
    ' ============================================================
    Set LoggingFile = MyFSO.GetFile(App.Path & "\Logging.txt")
    ' เมื่อเจอไฟล์ที่ต้องการก็ทำการบันทึกข้อมูลลงไปต่อท้ายไฟล์เลย (ForAppending)
    Set LogStream = LoggingFile.OpenAsTextStream(ForAppending)
    ' ============================================================
    
    ' หากต่ออินเทอร์เน็ตได้
    If CheckConnection Then
      ' เลือก Component --> MS Internet Transfer Control มาด้วยน่ะครับ
      Str = Inet1.OpenURL("http://vbnet.mvps.org/resources/tools/getpublicip.shtml", icString)
      ' ผลที่ได้คือเอกสาร HTML ตอนนี้ขอให้มองมันเป็น Text File ธรรมดาๆ ... ก็พอน่ะครับพี่น้อง
      
      If Len(Str) > 0 Then
        ' ===================================================
        ' การค้นหา และ ตัดเฉพาะข้อมูลที่ต้องการใน Text File
        ' ===================================================
        ' เริ่มต้นค้นหาคำว่า var ip ... จากเอกสาร HTML เช่น
        ' var ip = '222.123.229.29'
        StartIP = InStr(Str, "var ip =")
        ' StartIP = 215 (หรือ ตำแหน่งตัว v)
        ' จากตำแหน่งตัว v นับไปจนกว่าเจอเครื่องหมาย Single Quote --> var ip = '
        ' เครื่องหมาย Single Quote (') อยู่ที่ตำแหน่ง 224 แต่ต้องบวกอีก 1
        StartIP = InStr(StartIP, Str, "'") + 1
        ' ดังนั้น StartIP = 225 (หรือ หมายเลข 2 ของจุดเริ่มต้น IP)
        
        ' เครื่องหมาย Single Quote (') อยู่ที่ตำแหน่ง 239
        EndIP = InStr(StartIP, Str, "'")
        
        ' อ่านค่าเฉพาะหมายเลข IP
        ' PublicIP = Mid$(เอกสาร HTML, เริ่มจากตำแหน่ง 225, ความยาว = 239 - 225 = 14 ตัว
        ' หรือ ... ตัดมาเฉพาะหมายเลข IP --> 222.123.229.29 เท่านั้น
              
        PublicIP = Mid$(Str, StartIP, EndIP - StartIP)
        
        ' บันทึกลงไฟล์
        LogStream.WriteLine "Net Link : " & PublicIP & " วันที่ - เวลา " & Now()
        ' ===================================================
      End If
      
    ' อินเทอร์เน็ตดาวน์ล่ะครับ
    Else
      LogStream.WriteLine "Net Down : วันที่ - เวลา " & Now()
    End If
    
    LogStream.Close
    rtfLog.LoadFile LoggingFile
  
  End Sub
  
  Private Sub cmdExit_Click()
    Set frmCheckInternet = Nothing
    End
  End Sub
  
  Private Sub cmdStart_Click()
    ' เริ่มต้นการทำงาน
    Timer1.Enabled = True
    cmbMinute.Enabled = False
    cmdStart.Enabled = False
    cmdStop.Enabled = True
    
  End Sub
  
  Private Sub cmdStop_Click()
    ' หยุดการทำงาน
    Timer1.Enabled = False
    cmbMinute.Enabled = True
    cmdStart.Enabled = True
    cmdStop.Enabled = False
  End Sub
  
  Conclusion:
  แหม ... ผมก็ไม่ค่อยอยากจะชี้นำอะไรไปมากกว่านี้เลยน่ะครับ ... พี่น้อง ... ก็ลองแก้จากการเก็บข้อมูลลงใน Text File ให้เป็นเก็บในฐานข้อมูล (DataBase) แทน พร้อมกับทำรายงานออกมา ทั้งแบบ Hard Copy หรือ อาจจะพล็อตเป็นกราฟไปเลย อ้อ ... ลองเก็บข้อมูลเรื่องความเร็วอินเทอร์เน็ต (Bandwidth) ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider หรือ ISP) ดูทีซิครับ ... หากให้แจ่มๆ เจ๋งๆน่ะ ที่ผมว่ามาทั้งหมดเนี่ย เขียนเป็นโปรแกรมไปเลย เพื่อแจกจ่ายฟรีๆให้กับพี่น้องคนไทยได้ใช้งานกัน เอาไว้เป็นหลักฐานเอกสารอ้างอิงกับทาง ISP ไงล่ะครับ ... มันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ให้บริการ และ ผู้ใช้บริการเลยทีเดียวเชียวแหละครับ ... พี่น้อง

 • อันนี้เป็นการทดสอบความเร็วจากเว็บไซต์ http://meelink.com/check_isp_speed/meter.php

 • จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
  CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
  Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560