หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 3 5 8 9 2

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
145 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 8 8 5 6 8 0
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

การนับจำนวนผู้เข้าชม (Counter) ด้วย Text File (ASP)

Category »  ASP/ASP.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 5/11/2549 12:15:00
(อ่าน : 21346) 

บทความนี้ก็จะขอกล่าวถึงการจัดทำสถิติในรูปแบบง่ายๆ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ฐานข้อมูลใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องเลย เพียงแต่อาศัย Text File เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล ซึ่งทำการสร้างมาจาก พวก Text Editor ง่ายๆ อย่างเช่นพวก Notepad, Wordpad เหล่านี้เป็นต้น นอกจากนี้แล้วการใช้ Text File จะสามารถทำงานได้ค่อนข้างจะเร็วกว่าพวกระบบฐานข้อมูล เช่น Microsoft Access, DBase เอาล่ะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการสร้าง Script ขึ้นมาใช้งานกันเลย.

อันดับแรกเลยก็ต้องสร้าง Text File ที่จะใช้เพื่อเก็บข้อมูลขึ้นมาเสียก่อน แล้วก็ใส่ตัวเลขเริ่มต้นเช่น 0 เอาไว้เพื่อใช้เริ่มต้นในการนับ แล้วก็บันทึกชื่อไฟล์ตามที่เราต้องการ อย่างในตัวอย่างผมตั้งชื่อว่า "hit-count.txt"

<%
Set oFs = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
' ในกรณีที่เข้ามาเยี่ยมชมครั้งแรก และ ไม่มีไฟล์ที่ใช้เป็นตัวเก็บข้อมูลในการนับ
On Error Resume next ' ไม่สนใจในความผิดพลาด ให้ทำงานต่อไปได้เลย

Set oFile= oFs.OpenTextFile(Server.MapPath("HIT-COUNT.TXT"), 1)

' หากไม่มี Error ใดๆ เกิดขึ้น
On Error GoTo 0

if isObject(oFile) then
    lHitCount = oFile.ReadLine
    if isNumeric(lHitCount) then
        lHitCount = clng(lHitCount)
    else
        lHitCount = 0
    end if

    oFile.Close
else
    lHitCount = 0
end if

' ค่าของการนับเพิ่มขึ้นอีก 1

lHitCount = CStr(lHitCount + 1) ' บันทึกค่าที่นับได้ใหม่นี้เก็บลงสู่ Text File อีกครั้ง (ทับข้อมูลเดิม)

Set oFile= oFs.CreateTextFile(server.mappath("HIT-COUNT.TXT"), True)

oFile.writeLine cstr(lHitCount)


' ปิดการอ่านไฟล์ข้อความ
oFile.Close

Set oFs = Nothing
%>

' การนำเอาไปใช้งาน ก็เพียงแต่นำเอา Script ที่อยู่ด้านล่างนี้ ไปวางไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการแล้วครับ.

(เข้ามาอ่านหน้านี้แล้วเป็นครั้งที่: <%=lHitCount %>)


จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560