หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 6 8 6 7 8

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
98 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 9 1 9 5 0 9
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

โปรแกรมสำรองข้อมูลอัตโนมัติ - Auto Backup Program (VB 6.0)

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 5/11/2549 12:15:00
(อ่าน : 47370) 

โปรแกรมสำรองข้อมูลอัตโนมัติ - Auto Backup Program:

โปรแกรมแบบ Full Version ที่ออกแบบมานั้น จะถูกตั้งเวลาให้มัน Compact และ Repair Access DataBase จากนั้นก็จะบีบอัดไฟล์ให้เล็กลง (Zip) แล้วค่อยสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ หากไฟล์เดิมพังเสียหายก็สามารถ Restore กลับไปยังที่เดิมที่ๆมันอยู่ได้ (โปรแกรมมันจะถูกผนวกเข้าไปในซอฟท์แวร์ทุกตัวที่ผมพัฒนาขึ้นมา)
สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของการบีบอัดไฟล์ได้จาก: Jean-loup Gailly and Mark Adler

เืรื่องที่เกี่ยวข้อง
» ดู Code Visual Basic 6 ในการคัดลอกข้อมูล
» ดาวน์โหลด Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack หากโปรแกรมรันไม่ได้
» การแสดงไอคอนของแอพพลิเคชั่นใน System Tray

สำหรับเวอร์ชั่นของฟรีนี้ เป็นแบบ Lite หรือ เบาๆแต่สะใจในรสชาติน่ะครับ แค่นี้ก็เหมาะสำหรับเราๆท่านๆแล้วครับ อาทิเช่น คนที่ทำ Thesis โปรเจค วิทยานิพนธ์ เอาโปรแกรมนี้ไปใช้ ท่านจะได้ไม่สะอื้นในภายหลัง เอ้ามาดูีขีดความสามารถในการทำงานของโปรแกรมดังต่อไปนี้คือ ..... แอ่น แอ้น .....

 1. หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะถูกติดตั้งไว้ที่กลุ่ม Startup ให้โดยอัตโนมัติ ดังนั้นเมื่อคุณเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมาใช้งาน โปรแกรมนี้ก็จะเริ่มต้นการทำงานได้ทันทีทุกครั้งน่ะขอรับกระผม
 2. โปรแกรมจะทำงานในลักษณะอยู่เบื้องหลัง (Background Process) ซึ่ง (คง) จะไม่มารบกวนการทำงานโดยปกติสุขของคอมพิวเตอร์ (เว้นแต่ปริมาณข้อมูลมันเยอะแยะมโหฬาร มันย่อมมีผลกระทบแน่ล่ะครับ)
 3. เลือกแบบสำรองข้อมูลทันทีด้วยตัวเอง (Manual) หรือ ตั้งวัน และ เวลาในการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติก็ได้
 4. สามารถสำรองไฟล์ข้อมูลได้ทุกชนิด และไม่ว่าคุณกำลังเปิดไฟล์ที่ต้องการจะสำรองข้อมูลใช้งานอยู่หรือไม่ก็ตามที มันจะสำรองข้อมูลให้ได้ทันทีเลย
 5. สามารถใช้งานในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ สำหรับบางเครื่องที่ทำพาร์ทิชั่นเป็นแบบ NTFS หรือพวกที่มีระบบรักษาความปลอดภัย ก็อย่าลืมตั้งค่า Security ด้วยล่ะครับท่าน
 6. การตั้งค่าเวลาจะนับเป็นจำนวนชั่วโมง และ นาที โดยค่าต่ำสุดที่จะตั้งเวลาได้คือ 1 นาที (00:01) แบบนี้น่าจะดีกว่าการตั้งเป็นแบบเวลานาฬิกาครับ เพราะวันหนึ่งคุณจะสำรองข้อมูลสักกี่ครั้งก็ได้ แต่คงไม่ทุกๆนาทีหรอกมั้งครับ
 7. สามารถเลือกวันก็ได้ จะเอาเฉพาะวันจันทร์ วันอังคาร หรือ ... ใน 7 วันนั่นแหละ้ครับ
 8. ไฟล์ที่ถูกสำรองเอาไว้ จะถูกเขียนทับกันไปเรื่อยๆ หากท่านต้องการให้มี Option ในการเทียบค่าวันเวลา ขนาดในการสำรองข้อมูล หรืออื่นๆแบบ Full Version แฮะๆ ไม่ต้องจ่ายตังค์หรอกครับ แค่จ้างผมพัฒนาโปรแกรมสักตัว รับรองสารพัดสิ่งที่แจกให้เพิ่มเติม ตามมาอีกอื้อ
 9. สามารถสำรองข้อมูลได้พร้อมกันหลายๆไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ย่อยๆ (Sub Folder หรือ Sub Directory) ด้วยก็ได้
 10. มีรายงานสถานะทุกครั้งในการสำรองข้อมูล (Event viewer หรือ Logging file)
หมายเหตุ:
 • การบีบอัดไฟล์ (คราวหน้าจะนำ Code และ การนำไปใช้มาว่ากันต่อไป) และ การ Restore ไม่ได้ผนวกเข้ามาน่ะครับ หากคุณต้องการข้อมูลที่สำรองไว้ไปใช้งาน ก็ต้องคัดลอกไปด้วยตัวเองครับ
 • ใช้งานในแบบง่ายๆ จึงไร้ Help ให้ครับ
  โปรแกรมจะถูกวางไว้ที่ System Task Bar    โปรแกรมจะถูกวางไว้ที่ System Task Bar  คลิ๊กเมาส์ขวาที่รูปไอคอนของโปรแกรม

     การตั้งค่าโปรแกรมให้ทำการสำรองข้อมูลแบบอัตโนมัติ


  เลือกไฟล์ หรือ โฟลเดอร์ต้นฉบับที่ต้องการสำรองข้อมูล


  เลือกตำแหน่งที่ต้องการสำรองข้อมูล


  ทุกครั้งที่ทำการสำรองข้อมูลจะแสดงสถานะการทำงาน และ บันทึกผลใน Logging File

   

  โค้ด Visual Basic 6 ที่ต้องใช้ในการคัดลอกไฟล์ เป็น Code ที่อาศัย API เข้าช่วยน่ะครับ (น่าจะดีกว่าคำสั่ง FileCopy)

  Public Type SHFILEOPSTRUCT
      hWnd As Long
      wFunc As Long
      pFrom As String
      pTo As String
      fFlags As Integer
      fAnyOperationsAborted As Boolean
      hNameMappings As Long
      lpszProgressTitle As String
  End Type

  Public Declare Function SHFileOperation Lib "shell32.dll" Alias "SHFileOperationA" (lpFileOp As SHFILEOPSTRUCT) As Long
  Public Const FO_COPY = &H2
  Public Const FOF_ALLOWUNDO = &H40
  Public Const FOF_NOCONFIRMATION = &H10
  Public Counts As Long

  Public Sub CopyFile2Backup(SourceFile As String, DestinationFile As String)
      Dim lngReturn As Long
      Dim typFileOperation As SHFILEOPSTRUCT

      With typFileOperation
          .hWnd = 0
          .wFunc = FO_COPY ' ทำการคัดลอกข้อมูล
          .pFrom = SourceFile & vbNullChar & vbNullChar ' Source file
          .pTo = DestinationFile & vbNullChar & vbNullChar ' Destination file
          .fFlags = FOF_NOCONFIRMATION + FOF_ALLOWUNDO ' ให้เขียนทับไฟล์ลงไปได้เลย
      End With
      lngReturn = SHFileOperation(typFileOperation)
  End Sub

  ' แถมอีกหน่อย ... ฟังค์ชั่นช่วยตรวจสอบว่ามีไฟล์เดิมอยู่หรือไม่ (ป้องกันการเขียนทับนั่นเอง ... แต่งานนี้ผมไม่ใช้ครับ)
  Public Function FileExists(ByVal sPathName As String) As Boolean
      On Error Resume Next
      FileExists = (GetAttr(sPathName) And vbNormal) = vbNormal ' ฮา ... กลิ้งครับ เคยเห็น Code แบบนี้มั้ย
      On Error GoTo 0
  End Function

  ' ฟังค์ชั่นที่ส่งค่าไปเป็นแบบ Full path แต่คืืนค่ากลับมาเฉพาะชื่อไฟล์ ทำให้แยกได้ว่าต้องการจะสำรองข้อมูลไฟล์ใด
  Public Function ReturnFileName(ByVal sPathName As String) As String
  ' เช่น "C:\Test\Data\TestData.mdb" ---> จะได้ค่า (String) กลับคืนเป็น "TestData.mdb"
      Dim cnt As Integer
      For cnt = Len(sPathName) To 1 Step -1
          If Mid(sPathName, cnt, 1) = "\" Then ' จาก Path จะถอยหลังจากขวามาซ้าย จนกว่าจะเจอเครื่องหมาย "\" ก็หยุดทำงาน
              ReturnFileName = Right(sPathName, Len(sPathName) - cnt)
              Exit Function
          End If
      Next cnt
  End Function

  *** สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MSDN Library ***


 • จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
  CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
  Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560