หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 3 5 9 3 6

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
207 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 8 8 5 7 2 4
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16 และ เลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 (แนวคิดของช่าง)

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 23/11/2552   เวลา: 02:52
(อ่าน : 134574) 
อารัมภบท ... นับแต่เด็กมา ผมเป็นคนค่อนข้างที่จะเรียนเก่ง พร้อมทั้งมีกิจกรรม คือ การเล่นดนตรี (ว่าง่ายๆไม่ใช่เด็กเรียนอย่างเดียวล่ะครับ) แน่นอนว่าปลายทาง คือ การเอ็นสะท้าน ... จวบจนมาถึงตอนเตรียมขึ้น ม.5 ผมถึงได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางครั้งสำคัญในชีวิต ด้วยการ "ถอยหลัง" มา 1 ปี เพื่อย้ายมาเรียนสายอาชีพ ในสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ... ผมไม่เคยนึกเสียใจเลยสักครั้ง ในการตัดสินใจย้ายมาเรียนสายช่างของผม ... เพราะความรู้ที่ร่ำเรียนมา มันได้ถูกนำมาใช้ทั้งในอดีต และ ปัจจุบัน ... แม้ว่าทัศนคติ และ ค่านิยมของผู้คนโดยส่วนใหญ่ มักจะมองว่าคนจบสายช่างมา ภูมิปัญญามันน้อย ไม่เก่งทฤษฎี เพราะอยู่ในสายปฏิบัติ ใช้กำลังแรงงานเป็นหลัก มากกว่าใช้สมอง แต่ ณ วันนี้ ผมแค่เศษเสี้ยวหนึ่งของคนที่จบช่างมา ก็ได้พิสูจน์ให้เห็น โดยที่แทบจะไม่ต้องมาบรรยายอะไรกันมากมายนัก ... บทความชุดนี้จึงขอนำเสนอแนวคิด ทักษะการปฏิบัติ เพื่อนำมาใช้งาน (ได้จริง) ... เนื่องจากสาขาอิเล็กทรอนิกส์ต้องเรียนวิชาแกนหลักอย่างเช่น วงจรดิจิตอล (จริง หรือ เท็จ/ตรรกศาสตร์) วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ (เจาะลึกเข้าสู่การทำงานของคอมพิวเตอร์) ทั้ง 2 วิชานี้ ก็ล้วนแล้วแต่นำทางให้ผมสามารถเขียนโปรแกรมภาษา Assembly และ C ได้อย่างคล่องแคล่วในเวลาต่อมา ...

การแปลงเลขฐาน 10 เป็นเลขฐาน 16 (Visual Basic 6)
 • Dim X as String
 • X = Hex$(127)
  จบแล้ว ... 55555+ ...
หากกรณีที่ตัวแปลภาษา มันไม่มีคำสั่ง (หรือฟังค์ชั่น) แล้วจะทำอย่างไรดีล่ะ ... ทำไม่ได้ครับ (ค่ะ) ... ก็กดเครื่องเลขเอาซิครับ ใน Windows มันมีมาให้ดูอยู่แล้ว (เฮ้อ ... โง่จังโว้ย คนถามเนี่ย) ... 55555+ ... ใครตอบมาแบบนี้ ก็อย่าอ่านบทความของผมต่อไปเลยน่ะครับ ... การแก้ปัญหาก็มีแนวคิดแบบการแปลงเลขฐาน 10 ไปเป็นเลขฐาน 2 ยังไงก็ยังงั้นเลยครับ ... พี่น้อง ... โดยคิดแบบการหารสั้น ... (คลิ๊กที่นี่ ... เพื่ออ่านรายละเอียด)
 • ให้ฐาน 10 เป็นตัวตั้ง แล้วใช้เลขฐานที่ต้องการเป็นตัวหาร (เช่น 2 หรือ 16)
   การหารมี 2 แบบ
  • การหารเอาเศษ (MOD) ผลลัพธ์จะออกมาเป็นคำตอบ
  • การหารตัดเศษ (Div) ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะทำให้ผลลัพธ์สุดท้ายเป็น 0

เลขฐานสิบ

เลขฐานสอง

เลขฐานสิบหก

0

0000

0

1

0001

1

2

0010

2

3

0011

3

4

0100

4

5

0101

5

6

0110

6

7

0111

7

8

1000

8

9

1001

9

10

1010

A

11

1011

B

12

1100

C

13

1101

D

14

1110

E

15

1111

F

เนื่องจากตั้งแต่ค่า 10 - 15 (ฐาน 16) มันมีตัวเลข (Digit) ขนาด 2 หลัก จึงไม่เหมาะสมในการใช้งาน ... เขา (ผู้ที่คิด) จึงใช้ตัวอักขระ (Character) A - F แทนจำนวนดังกล่าวที่ว่ามาครับ ... พี่น้อง
  เลขฐานมหัศจรรย์ ... เลขฐานใดๆจะมีค่าต่ำสุด = 0 และจะมีค่าสูงสุดเท่ากับฐานนั้นๆ - 1 เสมอ เช่น
 • เลขฐาน 10 จะมีค่า 9 เป็นค่าสูงสุด (10 - 1 = 9)
 • เลขฐาน 2 จะมีค่า 1 เป็นค่าสูงสุด (2 - 1 = 1)
 • เลขฐาน 8 จะมีค่า 7 เป็นค่าสูงสุด (8 - 1 = 7)
 • เลขฐาน 16 จะมีค่า 15 เป็นค่าสูงสุด (16 - 1 = 15)
  เกี่ยวข้องอะไร ก็คิดๆเองกันบ้างเถอะน่ะครับ ... 55555+
ฟังค์ชั่น หรือ โปรแกรมย่อยในการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 16 ด้วยวิธีการหารสั้น

' ==============================================================
Function Decimal2HexaDecimal(Dec As Long) As String
' ==============================================================
Dim Hex As String
  ' เงื่อนไขสุดท้าย ทำจนกว่า Dec = 0 ก็ให้จบกระบวนการ (True) ออกจากวงรอบ Do ... While
  Do While (Dec > 0)
    ' Mod ด้วยอะไร ก็จะได้ค่าสูงสุด (ที่เป็นไปได้) ของตัว Mod ลบด้วย 1 เสมอ
    ' ดังนั้นเมื่อเอา 16 (ฐาน 10) มา Mod ทำให้ค่าสูงสุดที่ได้ (16 - 1) = 15 นั่นเอง
    ' เงื่อนไขในการดักค่าตั้งแต่ 10 แต่ไม่เกิน 15 เพราะ 10 แทนค่าด้วย A (ฐาน 16)
    ' 11 = B (ฐาน 16) และไปเรื่อยๆจน 15 = F (ฐาน 16)
    Select Case (Dec Mod 16)
      Case 10
        Hex = "A" & Hex
      Case 11
        Hex = "B" & Hex
      Case 12
        Hex = "C" & Hex
      Case 13
        Hex = "D" & Hex
      Case 14
        Hex = "E" & Hex
      Case 15
        Hex = "F" & Hex
      
      ' ตั้งแต่ 0 - 9 มาประมวลผลที่ตรงนี้ครับ ... (รับรองการ Mod ด้วย 16 ยังไงๆ มันก็ไม่มีค่าเกิน 15 ไปได้หรอก)
      ' สังเกตด้วยครับ ทำไมผมเอาเงื่อนไขค่าระหว่าง 0 - 9 มาวางไว้ใน Case Else .. (มันไม่มีค่าอื่นอีกแล้วเหรอ).
      Case Else
        
        ' เก็บค่าคำตอบของการหารเอาเศษ (MOD) ... เรียงลำดับให้ถูกต้องด้วยน่ะครับ
        Hex = (Dec Mod 16) & Hex
        
    End Select
    
    ' หารตัดเศษ (Div) จนกว่าจะได้ 0 ... เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการวนรอบ Do ... While
    Dec = Dec \ 16
  
  Loop

  ' ส่งค่าคืนกลับในแบบ String เพราะเลขฐาน 16 มันมีตัวอักขระ A - F
  Decimal2HexaDecimal = Hex
  
End Function
เห็นแนวคิดแบบบ้านๆหรือยังครับ ไม่ว่าคุณจะแปลงเลขฐาน 10 ไปเป็นเลขฐานใดๆ ก็จะใช้ Algorithm หลักๆเหมือนกันหมดเลย ... นี่แหละครับแบบฉบับช่าง (หัวมัน) ของผม ... เพราะผมไม่ได้อ้างอิงสูตร การยกกำลัง หรือใช้สมการใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง แต่แก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้ได้ด้วยความรู้เรื่องการหารสั้น (ในระดับประถม) ทีนี้รู้หรือยังล่ะว่าเราเรียนพื้นฐานกันมาทำไม ... เรียนมาเพื่อประยุกต์ใช้ให้เป็นไงล่ะครับ ... ยังๆครับยังไม่หมด ยังมีอีก เอากันให้ชัดๆยิ่งกว่านี้ ว่าแนวคิดบ้านๆของช่างอิเล็กทรอนิกส์คนหนึ่ง จะแปลงเลขฐาน 2 ให้กลายเป็นเลขฐาน 16 ได้อย่างไร ...
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Source Code สำหรับ MS Visual Basic 6.0 - Service Pack 6
 ดาวน์โหลด Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack
 ดาวน์โหลด Microsoft Data Access Object (MDAC) และ Jet 4.0 Update
 ดาวน์โหลด Microsoft Visual Basic Service Pack 6
ข้อมูลเพิ่มเติม
วิธีการคิดกับตัวเลขจำนวนเต็ม
การแปลงเลขฐาน 16 เป็นเลขฐาน 2 และ เลขฐาน 10 - VB6
โค้ดและแนวคิดการแปลงเลขฐาน 10 เป็นฐาน 2 เรื่องหมูๆ ... ไม่บอกก็แทบจะไม่รู้กันเลย
เรื่องของโปรแกรมย่อย (อีกที) ... Sub Program, Routine, Procedure หรือ Function
ตรวจสอบการกดแป้นคีย์บอร์ดเพื่อให้รับค่าเฉพาะตัวเลข และ จุดทศนิยมเท่านั้น (VB6)
ตรวจสอบการกดแป้นคีย์บอร์ดเพื่อให้รับค่าเฉพาะตัวเลข (VB.Net)


Design Time


Run Time

จากตารางด้านบน ... ให้สังเกตน่ะครับว่า เลขฐาน 16 นั้น เราสามารถแทนที่มันด้วยเลข Binary (ฐาน 2) จำนวนขนาด 4 บิต
  ว่ากันง่ายๆ เลข Binary จำนวนขนาด 4 บิต สามารถแทนเลขฐาน 16 ได้ครบพอดีเลย ...
 • 1 x 23 + 1 x 22 + 1 x 21 + 1 x 20 ... นิพจน์อันนี้เห็นทีต้องไปหาขุดคุ้ยกันเอาเองน่ะครับ เพราะผมจะกล่าวถึงการนำเลข Binary 4 บิต มาแปลงเป็นฐาน 16
 • 0  0  0  0 = 0
 • 0  0  0  1 = 1
 • 0  0  1  0 = 2
 • 0  1  0  0 = 4
 • ไปเรื่อย ...
 • 1  1  1  0 = E (หรือ 14 ฐาน 10)
 • 1  1  1  1 = F (หรือ 15 ฐาน 10)

เมื่อคิดได้ดังนี้แล้ว ... ผมจะจัดกลุ่มเลข Binary (ฐาน 2) ออกเป็นชุดๆละ 4 บิต โดยให้ นับจากขวาไปซ้าย (วงรอบ For) ... แต่วิธีการ อ่านค่าตำแหน่งของบิตซ้ายมือสุด ของทุกๆชุด ผมจะใช้การ อ่านค่าตำแหน่งจากซ้ายไปขวาแทน (เงื่อนไข IF เป็นเท็จ หรือ Else นั่นแหละ)
  เช่น เลข 257 (ฐาน 10) จะกระจายเลข Binary ได้คือ 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 • 1 0 0 0 0 0 0 0 1 ... การแบ่งชุดเลข Binary ชุดละ 4 บิต
 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... เวลาคำนวณหาตำแหน่งของบิตซ้ายมือสุด ในแต่ละชุด ผมจะพิจารณาหลัก 6 และ หลัก 2 (การอ่านตำแหน่งจากซ้ายไปขวา)
   ลองดูจากโค้ดด้านล่างประกอบ และใช้ค่า 257 (ฐาน 10) เป็นค่าทดสอบ
  • รอบที่ 1 คำสั่ง For Count = Len(BinaryBase) To 1 Step -4 ... ทำให้ Count มีค่าเท่ากับ 9 (ความยาวของจำนวนบิต หรือ Len(BinaryBase))
  • ทำให้ Bit = Mid$(BinaryBase, Count - 3, 4) หรือ Mid$("100000001", 9 - 3 = 6, 4) = 0001 (บิต 0 สีแดง คือตำแหน่งที่นับจากทางซ้ายมือมา 6 ตำแหน่ง ... จากนั้นให้นับต่อไปทางขวาอีก 4 บิต
  • รอบที่ 2 คำสั่ง For Count = Len(BinaryBase) To 1 Step -4 ... ทำให้ Count ลดค่าลง 4 (Step -4) จึงมีค่าเท่ากับ 9 - 4 = 5
  • ทำให้ Bit = Mid$(BinaryBase, Count - 3, 4) หรือ Mid$("100000000", 5 - 3 = 2, 4) = 0000 (บิต 0 สีแดง คือตำแหน่งที่นับจากทางซ้ายมือมา 2 ตำแหน่ง ... จากนั้นให้นับต่อไปทางขวาอีก 4 บิต
 • 1 ... กรณีของชุดสุดท้าย หากมีบิตไม่ครบ 4 บิต ... ใช้วิธีการเพิ่มบิต 0 เข้าไปให้ครบ (เงื่อนไข IF เป็นจริง)
   เช่น ...
  • ปรับขนาดบิตให้ครบ 4 บิต โดยเอาบิตมาเรียงกัน แล้วนับมาจากทางขวาคืนกลับมา 4 ตัว ...
  • "0000" & "1" ... ปกติก็ได้การเรียงบิต ดังนี้ "00001"
  • พอใช้ Right("0000" & "1", 4) ... เพื่อให้นับจากทางขวาไป 4 หลัก ... คำตอบ คือ "0001"
สิ่งต่างๆที่ได้เห็นทางด้านบน คือ การคิดออกแบบเอาไว้ แล้วลองทดสอบค่าลงในกระดาษ ผสมผสานกับการเขียนผังงานออกมาดู ... หากไม่ทำอย่างนี้ ก็ยากที่จะเขียนโปรแกรมออกมาเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่ถูกต้องได้ ... ขอย้ำอีกครั้งสำหรับผู้ที่คิดจะเอาดีทางด้านนี้ ...

การแปลงเลขฐาน 2 ไปเป็นเลขฐาน 16 ... ด้วยวิธีการนับจำนวนบิต ครั้งละ 4 บิต

' ==============================================================
' แปลงเลขฐาน 2 เป็นเลขฐาน 16 ... โดยทำการคิดเลขฐาน 2 คราวละ 4 บิต
Function Binary2HexaDecimal(BinaryBase As String) As String
' ==============================================================

Dim Count As Integer  ' นับจำนวนบิตคราวละ 4 บิต
Dim Bit As String      ' นำไปแปลงเป็นเลขฐาน 16
Dim Hex As String     ' เก็บค่าที่แปลงเป็นเลขฐาน 16 เพื่อนำมาเวียนใช้งาน
  
  
  ' เลือกมาเป็นชุดๆละ 4 บิต ต้องนับจากทางขวามือมาน่ะครับ (LSB)
  ' ในฐาน 10 ก็เหมือนไล่จากหลักพัน หลักร้อย หลักสิบ หลักหน่วย (ตามปกติชีวิตที่คุ้นเคยกับตัวเลข)
  ' Count จะลดค่าลงทีละ 4 ครับ ... นับจำนวนความยาวของจำนวนบิต แล้วลดค่าลงทีละ 4 บิต
  For Count = Len(BinaryBase) To 1 Step -4
    
    ' กรณีบืตทางซ้ายมือมันมีขนาดไม่ครบ 4 บิต ... อาศัยการเติม 0 เข้าไปซืครับ
    ' เช่น 1 0000 0001 ...
    ' การวนรอบครั้งสุดท้าย จะทำให้ค่า 1 ซึ่งเป็นบิตที่อยู่ซ้ายมือสุด (MSB) เหลือตัวเดียวโดดๆ
    ' ในกรณีที่ไม่ได้ค่าจำนวนบิตเป็น 4, 8, 12, 16, 20, ... ไปเรื่อยๆ (การหารด้วย 4 ลงตัวพอดี)
    If Count < 4 Then
      ' ===========================================================
      ' ปรับขนาดบิตให้ครบ 4 บิต โดยเอาบิตมาเรียงกัน แล้วนับมาจากทางขวาคืนกลับมา 4 ตัว ...
      ' "0000" & "1" ... ปกติก็ได้การเรียงบิต ดังนี้ "00001"
      ' พอใช้ Right("0000" & "1", 4) ... คำตอบ คือ "0001"
      Bit = Right$("0000" & Mid$(BinaryBase, 1, Count), 4)
      ' ===========================================================
    
    Else
      
      ' ===========================================================
      ' ค่อยๆไล่หาวิธีการคิดน่ะครับ ...
      ' สมมุติหาค่า 257 (ฐาน 10) หรือ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 (ฐาน 2)
      ' ทำให้ได้ความยาวทั้งหมด 9 บิต (Count = 9) ... ให้ลบออกด้วย 3 เพราะ ...
      ' 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (นับหลัก)
      ' 1 0 0 0 0 0 0 0 1
      ' -----------x------- ... ผมต้องการตัดบิตขวามือ 3 บิตออก จึงทำให้ลบแล้วได้ตำแหน่ง x พอดี
      ' ดังนั้นรอบแรกเริ่ม 9 - 3 = 6 ... ให้ลองนับดูครับว่าจะเริ่มอ่านจากหลักที่ 6 พอดี นับจากซ้ายมือน่ะครับ
      ' จุดนี้สำคัญมากครับ ... ขอให้ไล่การทำงานด้วยการกด F8 ทดสอบดู
      ' เมื่อใช้ Mid$(ข้อความ, เริ่มต้นจากหลักที่, นับไป 4 ตัว) ...
      ' มันจะมีจำนวนบิตเข้ามาเท่าไร ก็ไม่มีปัญหากับแนวคิดของอดีตช่าง (หัวมัน) แบบผม ...
      Bit = Mid$(BinaryBase, Count - 3, 4)
      ' ===========================================================
    
    End If
    
    ' ได้มาครบ 4 บิตแล้วก็ทำการเปรียบเทียบค่า
    Select Case Bit
      Case "0000"
        Hex = "0"
      Case "0001"
        Hex = "1"
      Case "0010"
        Hex = "2"
      Case "0011"
        Hex = "3"
      Case "0100"
        Hex = "4"
      Case "0101"
        Hex = "5"
      Case "0110"
        Hex = "6"
      Case "0111"
        Hex = "7"
      Case "1000"
        Hex = "8"
      Case "1001"
        Hex = "9"
      Case "1010"
        Hex = "A"
      Case "1011"
        Hex = "B"
      Case "1100"
        Hex = "C"
      Case "1101"
        Hex = "D"
      Case "1110"
        Hex = "E"
      Case "1111"
        Hex = "F"
    End Select
    
    ' จัดเรียงการแสดงผล และ ส่งค่าคืนกลับไป (แบบ String)
    Binary2HexaDecimal = Hex & Binary2HexaDecimal
    
  Next
  
End Function
    

วิธีการ Debug Program
Conclusion:
ผมยอมรับ ... โค้ดมันดูยาก ... โดยเฉพาะเงื่อนไข Bit = Mid$(BinaryBase, Count - 3, 4) ... ก็เพราะผมไม่ได้เขียน Flow Chart ออกมาให้ดู ซึ่งพี่น้องต้องฝึกคิดพิจารณาตามไปด้วยครับ มันมีวิธีการเขียนโค้ดออกมาได้หลายแบบ หลักๆก็หนีไปพ้นตัวอย่าง (ของจริง) ที่ทำไว้ให้ดูหรอกครับ เพียงแต่ผมรวบรัดคำสั่งให้ได้สาระสำคัญ โจทย์ประเภทนี้ผมมีเอาไว้สอนพวกระดับฝึกหัด (สอนในหลักสูตรแบบพื้นๆ เฉพาะแปลงเลขฐานไปมาเนี่ย เล่นกันเป็นเทอมยังได้เลย) ... ลองซิหากคุณไม่ออกแบบลงบนกระดาษมาซ่ะก่อน ก็ยากที่จะเขียนโค้ดออกมาได้ครับ ... ที่แน่ๆผมใช้แนวคิด และ เขียนขึ้นมาจากภาษา C มาก่อน นับได้ 10 กว่าปีแล้ว ก็ทำงานได้เช่นเดียวกัน เพราะ Algorithm นี้แทบไม่ได้เกี่ยวกับภาษาโปรแกรมที่ใช้เลยครับ ... พี่น้อง ... ประเด็นที่อยากชี้ให้เห็นอีกอย่างเลยว่า ผมไม่ได้นำหลักการคิดทางตัวเลขมาเกี่ยวข้องเลย ... อาศัยการใช้งานจริงล้วนๆครับ ... พี่น้อง
จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560