หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 3 4 1 4 6

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
364 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 8 8 2 8 6 8
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

ทดสอบการกดแป้นคีย์บอร์ด เพื่ออ่านค่า

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 5/11/2549 10:55:00
(อ่าน : 13709) 

บทความตอนนี้ผมจะขอนำเสนอ โปรแกรมขนาดเล็กๆ กระทัดรัด เพื่อทดสอบว่าบนแป้น Keyboard แต่ละตัวนั้น จะมีรหัส Key Code มีค่าเป็นเท่าใดกันบ้างน่ะครับ แล้วให้ท่านลองไปทดสอบเปรียบเทียบกับการเกิดเหตุการณ์ในลักษณะของ KeyPress ดูว่ามีผลอย่างไรกับการใช้ KeyDown

เริ่มต้นจากการสร้าง Project ใหม่เป็น Standard --> Exe โดยนำเอา Control หรือ Object พื้นฐาน 4 ตัว คือ Text Box (ชื่อ Text1),
Label (ชื่อ Label1), Command Button อีก 2 ตัว (ชื่อ Command1 กับ Command2)
นำมาวางไว้บนฟอร์มดังรูป

จากนั้นให้กำหนดโค้ดเข้าไปในโปรแกรม ตาม Control ในแต่ละตัวOption Explicit

 

Private Sub Command1_Click()
' เปลี่ยนคุณสมบัติ Caption เป็น E&xit

    Unload Me

End Sub


 

Private Sub Command2_Click()
' เปลี่ยนคุณสมบัติ Caption เป็น C&lear
    Text1.Text = ""
    Label1.Caption = "<--- กดแป้นคีย์บอร์ดเพื่อดู Key code"
    Text1.SetFocus
End Sub

Private Sub Form_Load()
    Text1.SetFocus
End Sub


Private Sub Text1_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
' เมื่อ Text1 เกิดเหตุการณ์กดแป้นคีย์บอร์ด ด้วย KeyDown จะแสดงรหัส KeyCode ออกมา (ถ้าหากเราใช้ KeyAscii จะตรวจไม่พบการกดแป้นพิเศษ เช่น Alt หรือ Shift ให้ท่านลองทดสอบที่ Sub Program ของ Text1 ดูเอาเองน่ะครับ - Text1_KeyPress)

    Label1.Caption = "KeyCode: " & KeyCode
    Text1.Text = ""
End Sub


จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560