หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 3 7 4 3 7

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
102 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 8 8 7 3 2 5
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

สุ่มแบนเนอร์แบบ Flash มาแสดงผล (Random Flash Banner) ด้วย JavaScript

Category »  จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
โดย : Webmaster เมื่อ 2/12/2549 6:53:00
(อ่าน : 16181) 
<script type="text/javascript">
    // ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงค่าใดๆ 2 บรรทัดล่างนี้น่ะครับ (มันเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นให้กับ Script)
    var lastMovieNum = 0;
    var randomNum = 0;

    // Randomize - เริ่มสุ่มล่ะครับ
    while (randomNum == lastMovieNum) {
    // เลข 4 ทางด้านล่างนี้ คือจำนวนภาพสูงสุดที่ต้องการสุ่มครับ
    var randomNum = Math.round(Math.random() * 4);
}
    // ผมตั้งชื่อไฟล์ Flash ให้เป็น BannerSWF1, BannerSWF2, BannerSWF3, BannerSWF4 หรือ BannerSWFxxxxxx ...
    // ก็เปลี่ยนตำแหน่งเก็บไฟล์ Flash ของคุณด้วยน่ะครับ
    var movieFilename = 'images/BannerSWF' + randomNum + '.swf';
    movie(movieFilename);

    // แสดงผลจากการสุ่มล่ะครับ ... พี่น้อง และต้องเปลี่ยนขนาดภาพของไฟล์ Flash ที่คุณมีอยู่อีกด้วยน่ะครับผม
    function movie(movieFilename){
    document.write('<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,29,0" width="468" height="60"><param name="movie" value="' + movieFilename +'"><param name="quality" value="high" <embed src="' + movieFilename + '" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" width="468" height="60" </embed></object>');
}
</script>

การนำไปใช้งานก็ตัด Script มาทั้งหมดนี่แหละครับ แล้วนำไปวางไว้ยังตำแหน่งที่คุณต้องการ ก็เป็นอันจบกระบวนการแล้วครับ พี่น้อง


จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560