ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 2315|ตอบกลับ: 0

[VB6/VBA/VB.Net] การแปลงจำนวนเงินเป็นข้อความภาษาไทย

[คัดลอกลิงก์]

252

กระทู้

370

โพสต์

3094

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3094
ยกมาทั้งตระกูล Visual Basic กันเลยทีเดียว แต่ทว่าโค้ดที่แอดมินจะแจกนี้ เขียนเป็น ฟังค์ชั่นในการแปลงเอาไว้ให้อยู่ใน VB6 ที่เหลือก็ตัดแปะนำไปใช้งานกันเอาตามสบายครับ ซึ่งสามารถรองรับจำนวนตัวเลขระดับล้านล้านได้ เว่อร์วังอลังการมาก คำอธิบายจะอยู่ในโค้ด ซึ่งแอดมินพยายามแจกแจงอธิบายรายละเอียดยิบกันเลยทีเดียว ...

มาดูโค้ดกันเถอะ ...
 1. ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : [email protected]
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / Purpose : Convert numerical to Thai word.
 8. ' / Microsoft Visual Basic 6.0 (SP6)
 9. ' /
 10. ' / This is open source code under @CopyLeft by Thongkorn Tubtimkrob.
 11. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 12. ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 13. Option Explicit

 14. ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 15. Private Sub cmdConvert_Click()
 16.     txtThaiWord.Text = "" ' เคลียร์ค่าผลลัพธ์
 17.     txtThaiWord.Text = NumberToThaiWord(txtNumber.Text)
 18. End Sub

 19. ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 20. Private Sub Form_Load()
 21.     txtNumber.Text = "9999999999101" '"365001.23"
 22.     txtThaiWord.Text = ""
 23. End Sub

 24. ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 25. ' / ฟังค์ชั่นในการแปลงตัวเลขให้เป็นจำนวนภาษาไทย
 26. ' / การเรียกใช้งาน :ให้ส่งค่ามาแบบ String
 27. ' / NumberToThaiWord("1234.55")
 28. ' / NumberToThaiWord(ตัวแปร)
 29. Function NumberToThaiWord(strNumber As String) As String
 30. ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 31.     Dim strThaiBaht  As String
 32.     Dim strThaiStang As String
 33.     '// คำประจำหลัก
 34.     Dim arrUnit(6) As String
 35.     arrUnit(0) = ""
 36.     arrUnit(1) = "สิบ"
 37.     arrUnit(2) = "ร้อย"
 38.     arrUnit(3) = "พัน"
 39.     arrUnit(4) = "หมื่น"
 40.     arrUnit(5) = "แสน"
 41.     arrUnit(6) = "ล้าน"
 42.     '// แยกเงินบาทกับสตางค์ออกจากกันด้วยเครื่องหมายทศนิยม
 43.     Dim strBaht As String, strStang As String
 44.     Dim arrNum As Variant
 45.     '// เช็คว่ามีจุดทศนิยมด้วยหรือไม่
 46.     If InStr(strNumber, ".") <> 0 Then
 47.         arrNum = Split(strNumber, ".")
 48.         '// บาท
 49.         strBaht = CDbl(arrNum(0))
 50.         '// สตางค์
 51.         strStang = arrNum(1)
 52.     Else
 53.         strBaht = CDbl(strNumber)
 54.         strStang = 0
 55.     End If
 56.    
 57.     Dim i As Byte
 58.     '// หาหลักล้าน
 59.     Dim Million As Byte
 60.     If (Len(strBaht) >= 7) Then
 61.         Million = Len(strBaht) - 6
 62.         '/ หาหลักที่เกินล้าน
 63.         For i = 1 To Million
 64.             If Mid$(strBaht, i, 1) <> 0 Then strThaiBaht = strThaiBaht + ThaiDigit(Mid$(strBaht, i, 1)) + arrUnit(Million - i)
 65.         Next
 66.         strThaiBaht = strThaiBaht + "ล้าน"
 67.     End If
 68.    
 69.     '// หาเงินส่วนที่ไม่เกินล้าน
 70.     'strBaht = Trim(Right(arrNum(0), 6))
 71.     strBaht = Trim(Right(strBaht, 6))
 72.     '// คิดจำนวนเต็มก่อน
 73.     For i = 1 To Len(strBaht)
 74.         '// ดักค่าก่อนว่าหลักนั้นๆต้องมีค่าไม่ใช่ 0 เพื่อไม่ให้มีคำประจำหลักติดมา เช่น ...
 75.         '// 301 จะต้องข้ามหลักสิบไป
 76.         If Mid$(strBaht, i, 1) <> 0 Then
 77.             '// วิธีการคิด ...
 78.             '// ThaiDigit(Mid$(strBaht, i, 1)) คือ การรับค่าตัวเลขทีละหลักจากซ้ายไปขวา แล้วส่งไปเทียบค่าภาษาไทย
 79.             '// เช่น 321
 80.             '// รอบที่ 1 เมื่อ i = 1 ก็เลือกเอาเฉพาะหลักซ้ายมือสุด Mid("321", 1, 1) = 1 ตรงกับ "สาม"
 81.             '// รอบที่ 2 เมื่อ i = 2 ก็เลือกเอาเฉพาะหลักที่สอง Mid("321", 2, 1) = 2 ตรงกับ "สอง"
 82.             '// รอบที่ 3 เมื่อ i = 3 ก็เลือกเอาเฉพาะหลักที่สาม Mid("321", 3, 1) = 1 ตรงกับ "หนึ่ง"
 83.             
 84.             '// arrUnit(Len(strBaht) - i) คือ คำประจำหลัก
 85.             '// เช่น 321 มีความยาว หรือ Len(strBaht) = 3
 86.             '// รอบที่ 1 เมื่อ i = 1 ก็เอา Len(strBaht)= 3 ลบออกจากค่า i = 1 ตรงกับ arrUnit(2) = "ร้อย"
 87.             '// รอบที่ 2 เมื่อ i = 2 ก็เอา Len(strBaht)= 3 ลบออกจากค่า i = 2 ตรงกับ arrUnit(1) = "สิบ"
 88.             '// รอบที่ 3 เมื่อ i = 3 ก็เอา Len(strBaht)= 3 ลบออกจากค่า i = 3 ตรงกับ arrUnit(0) = "" (หลักหน่วยปล่อยว่าง)
 89.             strThaiBaht = strThaiBaht & ThaiDigit(Mid$(strBaht, i, 1)) & arrUnit(Len(strBaht) - i)
 90.             '// strThaiBaht = "สามร้อยสองสิบหนึ่ง"
 91.         End If
 92.     Next
 93.     '// คำสุดท้ายคือคำลงท้ายด้วย "หนึ่ง" สำหรับการอ่านตัวเลขมากกว่า 2 หลักขึ้นไป
 94.     '// เช่น 1001, 5001, 65001
 95.     If Len(strBaht) > 1 And Right$(strThaiBaht, 5) = "หนึ่ง" Then
 96.         '// ตัดคำว่า "หนึ่ง" (มีความยาว 5 อักขระ) แล้วต่อท้ายด้วยคำว่า "เอ็ด"
 97.         strThaiBaht = Mid$(strThaiBaht, 1, Len(strThaiBaht) - 5) & "เอ็ด"
 98.     End If
 99.    
 100.     ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 101.     '// หาค่าสตางค์ แต่ต้องเช็คก่อนว่ามีหน่วยสตางค์ด้วยหรือไม่
 102.     If strStang <> 0 Then
 103.         '// หาความยาวของสตางค์
 104.         'LenNum = Len(strStang)
 105.         '// กรณีสตางค์มีหลักเดียว ก็ใส่สิบตามหลังทันที
 106.         If Len(strStang) = 1 Then
 107.             strThaiStang = strThaiStang + ThaiDigit(Mid$(strStang, 1, 1)) + "สิบ"
 108.         Else
 109.             For i = 1 To Len(strStang)
 110.                 If Mid$(strStang, i, 1) <> 0 Then
 111.                     strThaiStang = strThaiStang + ThaiDigit(Mid(strStang, i, 1)) + arrUnit(Len(strStang) - i)
 112.                 End If
 113.             Next
 114.         End If
 115.     End If
 116.    
 117.     '// รวมบาทและสตางค์เข้าด้วยกัน
 118.     If strStang <> 0 Then
 119.         strThaiBaht = strThaiBaht + "บาท" + strThaiStang + "สตางค์"
 120.     Else
 121.         '// ไม่มีเศษสตางค์
 122.         strThaiBaht = strThaiBaht + "บาทถ้วน"
 123.     End If
 124.    
 125.     '// ต้องเปลี่ยนคำบางคำเพื่อให้ตรงกับภาษาไทยก่อน
 126.     '// เมื่อค่าอินพุท คือ 321 ทำให้ได้ ...
 127.     '// strThaiBaht = "สามร้อยสองสิบหนึ่ง"
 128.     '// "สองสิบ" จะเป็น "ยี่สิบ" ทำให้ได้คำใหม่ คือ "สามร้อยยี่สิบหนึ่ง"
 129.     '// "สิบหนึ่ง" จะเป็น "สิบเอ็ด" ทำให้ได้คำใหม่ คือ "สามร้อยยี่สิบเอ็ด"
 130.     '// หรือจะคิดที่คำว่า "สิบหนึ่ง" ก่อนก็จะได้คำตอบเหมือนเดิม
 131.     strThaiBaht = Replace(strThaiBaht, "หนึ่งสิบ", "สิบ")
 132.     strThaiBaht = Replace(strThaiBaht, "สิบหนึ่ง", "สิบเอ็ด")
 133.     strThaiBaht = Replace(strThaiBaht, "สองสิบ", "ยี่สิบ")
 134.     strThaiBaht = Replace(strThaiBaht, "ร้อยหนึ่ง", "ร้อยเอ็ด")
 135.     '// คืนค่ากลับ
 136.     '// คำตอบสุดท้าย คือ "สามร้อยยี่สิบเอ็ด"
 137.     '//MsgBox "ตัวเลข : " & strBaht & vbCrLf & strThaiBaht
 138.     NumberToThaiWord = strThaiBaht
 139. End Function

 140. ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 141. '// ฟังค์ชั่นรับค่าตัวเลขแต่ละหลักเข้ามา และคืนค่ากลับเป็นภาษาไทย
 142. Function ThaiDigit(Num As Byte) As String
 143.     Select Case Num
 144.         Case 0: ThaiDigit = "ศูนย์"
 145.         Case 1: ThaiDigit = "หนึ่ง"
 146.         Case 2: ThaiDigit = "สอง"
 147.         Case 3: ThaiDigit = "สาม"
 148.         Case 4: ThaiDigit = "สี่"
 149.         Case 5: ThaiDigit = "ห้า"
 150.         Case 6: ThaiDigit = "หก"
 151.         Case 7: ThaiDigit = "เจ็ด"
 152.         Case 8: ThaiDigit = "แปด"
 153.         Case 9: ThaiDigit = "เก้า"
 154.     End Select
 155. End Function

 156. ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 157. ' / ส่วนของเหตุการณ์ (Event) ในการดักการกดคีย์
 158. Private Sub txtNumber_KeyPress(KeyAscii As Integer)
 159. ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 160.     '/ ส่งค่าคีย์ที่กดไปตรวจสอบที่ฟังค์ชั่น และต้อง Return ค่ากลับมาด้วย
 161.     '/ ฟังค์ชั่นที่กดตัวเลข 0 - 9 และ . ทศนิยมสามารถมีได้เพียงจุดเดียวเท่านั้น
 162.     KeyAscii = CheckCurrency(KeyAscii, txtNumber)
 163. End Sub

 164. ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 165. ' / ฟังค์ชั่นที่ใช้ล็อคค่าการกดคีย์ และตรวจสอบเรื่องจุดทศนิยม
 166. ' / แต่เป็นการรับค่าแบบ Control หรือ Object แทน หรือ Pass By Reference
 167. ' / ซึ่งวิธีการนี้เราสามารถนำไปดัดแปลงใช้งานได้หลากหลาย ทำให้โปรแกรมของเรามีความยืดหยุ่น
 168. Function CheckCurrency(Index As Integer, Ctrl As TextBox) As Integer
 169. ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 170.     Select Case Index
 171.         Case 48 To 57
 172.             ' 0 - 9 and Return index = KeyAscii
 173.         Case 8
 174.             ' Back Space and Return index = KeyAscii
 175.         Case 13
 176.             ' Enter and Return index = KeyAscii
 177.         Case 46 ' รหัส Ascii Code  ของเครื่องหมายจุดครับพี่น้อง
 178.             If InStr(Ctrl, ".") Then Index = 0 ' ใช้ฟังค์ชั่น InStr (In String) เพื่อหาเครื่องหมายจุดใน TextBox
 179.         Case Else
 180.             Index = 0
 181.     End Select
 182.     CheckCurrency = Index ' Return ค่ากลับตามที่ได้ตรวจสอบ
 183. End Function

 184. ' / --------------------------------------------------------------------------------------
 185. '/  แก้ปัญหาฟังค์ชั่น SendKeys ใน Windows 8 64 บิต
 186. Public Sub Sendkeys(Text As String, Optional Wait As Boolean = False)
 187.     Dim WshShell As Object
 188.     Set WshShell = CreateObject("Wscript.shell")
 189.     WshShell.Sendkeys Text, Wait
 190.     Set WshShell = Nothing
 191. End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ด VB6 ฉบับเต็มได้ที่นี่ ...
ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

52

โพสต์

233

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
233
โพสต์ 2018-11-10 11:53:52 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบพระคุณมากครับผม

0

กระทู้

14

โพสต์

42

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
42
โพสต์ 2020-4-20 16:28:42 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-10-1 11:06 , Processed in 0.355773 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้