ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1155|ตอบกลับ: 6

Visual Basic เอา ComboBox ลง Access ยังไงครับ

[คัดลอกลิงก์]

2

กระทู้

4

โพสต์

18

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
18

555.png

รบกวนขอสอบถามการเขียนโค้ดนะครับ

1.ถ้าผมป้อนหมายเลขไปที่ช่องหมาเลข 1 จากนั้นก็เลือกข้อมูลตามหมายเลข 2 3 4 จากนั้นกดบันทึก
  อยากจะไม่ให้หมายเลข 2 3 4 หายไปได้อย่างไรครับ ให้แต่หมายเลข 1 นั้นหายไป รอการป้อนข้อมูลต่อไป

2.ตรง DataGrid เมื่อกดเพิ่มข้อมูลแล้วมันติดลบครับ ตรงสีฟ้าๆ

3.ถ้าหากผมอยากป้อนข้อมูลลงหมายเลข 1 ไปเรื่อยๆ แล้วกดบันทึกทีเดียว และข้อมูลบนหมายเลข 2 3 4 ตามมาด้วย
   เขียนโค้ดประมาณไหนครับ

###ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับ หากเป็นการรบกวนจนเกินไป แนะนำแนวทางให้ผมก็ได้ครับ ขอบคุณครับ

245

กระทู้

345

โพสต์

2865

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2865
โพสต์ 2019-5-25 12:49:05 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ควรจะอธิบายรายละเอียดให้มากกว่านี้ จะให้โปรแกรมทำอะไร ออกแบบตารางข้อมูลยังไงครับ
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

2

กระทู้

4

โพสต์

18

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
18
 เจ้าของ| โพสต์ 2019-5-26 23:50:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด

thongkorn ตอบกลับเมื่อ 2019-5-25 12:49
ควรจะอธิบายรายละเอียดให้มากกว่านี้ จะให้โปรแกรมทำอะไร ออกแบบตารางข้อมูลยังไงครับ

รูปภาพ https://uppic.cc/d/KERF

ผมออกแบบตารางโดยการนำฐานข้อมูลมาจากโปรแกรม Access โดยนำข้อมูลที่มีอยู่แล้วประมาณ 100 รายการ ทำการ Add New Data Source จากไฟล์ Access จากนั้นก็ทำฟอร์มรับข้อมูล โดยผมสร้างปุ่ม รับ ลบ ค้นหา แก้ไขข้อมูล ตามตัวอย่างใน Youtube ทีนี้ผมติดปัญหาตรงที่ว่า กด New เพื่อเพิ่มข้อมูลลงไปในตาราง ลำดับมันติดลบ -1 เมื่อผมกดปุ่ม Delete ออก โปรแกรมแจ้ง error https://uppic.cc/d/KES4 ตามภาพเลยครับ

/***********************************************************
ส่วนโปรแกรมที่ออกแบบไว้คืออยากทำฟอร์ม บันทึก แก้ไข ลบ การเบิกของประจำวันครับ สามารถเพิ่มข้อมูลทีละมากๆ ได้ โดยกดที่ LNB โปรแกรมจะเปิดหน้าฟอร์มขึ้นมาใหม่ จากนั้นผมก็จะเลือกข้อมูลก่อนเช่น วันที่ หมายเลขทะเบียน สถานะ
>> หลังจากนั้นกด New ผมก็จะยิงบาร์โค้ดไปเรื่อยๆ หลังจากที่ครบแล้วผมก็จะกดบันทึก
>> ข้อมูลที่บันทึกจะไปอยู่ที่ตารางหลักครับ ประมาณนี้ครับ

หากอธิบายไม่เข้าใจผมขออภัยจริงๆครับ ผมพึ่งจับ Visual ได้ 2 วันครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับ

245

กระทู้

345

โพสต์

2865

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2865
โพสต์ 2019-5-27 20:23:32 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ผมว่าต้องออกแบบตารางข้อมูลใหม่ก่อนดีกว่าครับ เพราะจากรูปมันเป็นมุมมองมาจากการใช้ Excel ซึ่งต่างไปจากการเก็บข้อมูลลง DataBase ผมขอยกตัวอย่างโปรแกรมในลักษณะเดียวกันให้ดู เป็นโปรแกรมเบิกจ่ายวัสดุ โดยที่ใบเบิก 1 ใบ จะมีพนักงาน/เจ้าหน้าทีทำเรื่องเบิกเพียง 1 คน แต่สามารถเบิกวัสดุพร้อมกันได้หลายชนิด ซึ่งการออกแบบนี้จะลดความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลครับผม  ...
StoreKeeper.png
StoreKeeperData.png
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

245

กระทู้

345

โพสต์

2865

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2865
โพสต์ 2019-5-28 11:10:33 | ดูโพสต์ทั้งหมด

การเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic ไม่ได้ง่ายๆเหมือนที่หลายๆคนคิด อันดับแรกต้องเรียนรู้การใช้งาน Control ต่างๆและสามารถควบคุมมันให้ได้ก่อนครับ ผมก็เลยเขียนโค้ดบางส่วนให้ได้นำไปศึกษาดูครับ ซึ่งเราจะเรียกว่า Run Time หรือโปรแกรมจะทำงานตามคำสั่งในขณะที่รันโปรแกรม ซึ่งจะมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูงมาก จะทำให้เราสามารถควบคุมการทำงานของโปรแกรมได้ดีกว่า ...
 1. Public Class frmBorrowMaterial

 2.     Private Sub frmBorrowMaterial_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         '// Initialized DataGridView
 4.         Call InitGridView()
 5.         '// จำลองข้อมูลจาก DataTable มาแสดงผลใน ComboBox
 6.         Call PopulateComboBox(cmbPlate, "PlatePK", "PlateName", GetTablePlate)
 7.         Call PopulateComboBox(cmbStatus, "StatusPK", "StatusName", GetTableStatus)
 8.     End Sub

 9.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 10.     ' / Load table detail into ComboBox
 11.     Public Sub PopulateComboBox(ByRef cmbCtrl As ComboBox, strFieldPK As String, strFieldName As String, ByRef DT As DataTable)
 12.         Try
 13.             '/ Primary Key (ValueMember)
 14.             cmbCtrl.ValueMember = strFieldPK
 15.             '/ Display the name
 16.             cmbCtrl.DisplayMember = strFieldName
 17.             cmbCtrl.DataSource = DT
 18.             '// Autocomplete
 19.             With cmbCtrl
 20.                 '.DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDownList
 21.                 '.AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.None
 22.                 '// สามารถคีย์ค่าลงได้
 23.                 .DropDownStyle = ComboBoxStyle.DropDown
 24.                 .AutoCompleteMode = AutoCompleteMode.SuggestAppend
 25.                 .AutoCompleteSource = AutoCompleteSource.ListItems
 26.             End With
 27.         Catch ex As Exception
 28.             MessageBox.Show(ex.Message)
 29.         End Try
 30.     End Sub

 31.     Private Sub InitGridView()
 32.         With dgvData
 33.             ' Columns Specified
 34.             .Columns.Add("BorrowPK", "BorrowPK")
 35.             .Columns.Add("MemberID", "หมายเลขสมาชิก")
 36.             .Columns.Add("LnbID", "หมายเลข LNB")
 37.             .Columns.Add("DateBorrow", "วันที่เบิก")
 38.             .Columns.Add("Status", "สถานะ")
 39.             .Columns.Add("Plate", "ทะเบียน")
 40.         End With
 41.         '//
 42.         With dgvData
 43.             .RowHeadersVisible = False
 44.             .AllowUserToAddRows = False
 45.             .AllowUserToDeleteRows = False
 46.             .AllowUserToResizeRows = False
 47.             .MultiSelect = False
 48.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 49.             .ReadOnly = True
 50.             '//
 51.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 52.             .RowTemplate.Height = 26
 53.             .RowTemplate.MinimumHeight = 26
 54.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 55.             '// Even-Odd Color
 56.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 57.             ' Adjust Header Styles
 58.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 59.                 .BackColor = Color.Navy
 60.                 .ForeColor = Color.Black
 61.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 62.                 .WrapMode = DataGridViewTriState.False
 63.             End With
 64.         End With
 65.     End Sub

 66.     '// ทำข้อมูลตัวอย่างเก็บไว้ใน DataTable
 67.     Function GetTablePlate() As DataTable
 68.         Dim DT = New DataTable
 69.         '/ Add columns.
 70.         DT.Columns.Add("PlatePK", GetType(Integer))
 71.         DT.Columns.Add("PlateName", GetType(String))
 72.         '//
 73.         DT.Rows.Add(1, "กข ขอนแก่น 1234")
 74.         DT.Rows.Add(2, "ออ หนองคาย 5555")
 75.         DT.Rows.Add(3, "ขข อุดรธานี 7890")
 76.         DT.Rows.Add(4, "บบ นครราชสีมา 1111")
 77.         DT.Rows.Add(5, "ดด เชียงใหม่ 5050")
 78.         '//
 79.         Return DT
 80.     End Function

 81.     Function GetTableStatus() As DataTable
 82.         Dim DT = New DataTable
 83.         '/ Add columns.
 84.         DT.Columns.Add("StatusPK", GetType(Integer))
 85.         DT.Columns.Add("StatusName", GetType(String))
 86.         '//
 87.         DT.Rows.Add(1, "พร้อมใช้งาน")
 88.         DT.Rows.Add(2, "ซ่อมบำรุง")
 89.         DT.Rows.Add(3, "จำหน่าย")
 90.         '//
 91.         Return DT
 92.     End Function

 93.     Private Sub btnAdd_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAdd.Click
 94.         '// เช็คค่าว่าง
 95.         If txtMemberID.Text = "" Or txtLNB.Text = "" Then Exit Sub
 96.         '// เพิ่มแถวใหม่ และคำนวณหาค่าสูงสุดในหลักแรก (Index = 0)
 97.         Dim MaxRow As Integer = 0
 98.         For i As Integer = 0 To dgvData.Rows.Count() - 1 Step 1
 99.             If i = 0 Then
 100.                 MaxRow = dgvData.Rows(i).Cells(0).Value
 101.                 Exit For
 102.             End If
 103.             If MaxRow < dgvData.Rows(i).Cells(0).Value Then
 104.                 MaxRow = dgvData.Rows(i).Cells(0).Value
 105.             End If
 106.         Next
 107.         MaxRow += 1
 108.         '//
 109.         Dim row As String() = New String() {MaxRow, txtMemberID.Text, txtLNB.Text, Format(dtpBorrow.Value, "dd/MM/yyyy"), cmbStatus.Text, cmbPlate.Text}
 110.         dgvData.Rows.Add(row)
 111.         '// Clear value
 112.         txtMemberID.Clear()
 113.         txtLNB.Clear()
 114.         txtMemberID.Focus()
 115.     End Sub

 116.     Private Sub btnRemove_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRemove.Click
 117.         '// ลบรายการแถวที่เลือกออกไป
 118.         If dgvData.RowCount = 0 Then Exit Sub
 119.         dgvData.Rows.Remove(dgvData.CurrentRow)
 120.         txtMemberID.Focus()
 121.     End Sub
 122. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดBorrow.png

BorrowMaterial.zip

16.72 KB, ดาวน์โหลดแล้ว: 0

สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

245

กระทู้

345

โพสต์

2865

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2865
โพสต์ 2019-5-28 12:26:36 | ดูโพสต์ทั้งหมด

สำหรับคำถามที่ถามว่าจะอ่านค่า Primary Key ของทะเบียนรถ (หรือสถานะ) ใน ComboBox ได้อย่างไร ... มีหลายวิธีครับ หากเอาวิธีที่ง่ายสุดๆ ก็คือการเอาค่า Primary Key ของแต่ละตัวไปซ่อนเอาไว้ในตารางกริด

เริ่มต้นสร้างหลักมาเพิ่ม และซ่อนมันเอาไว้ด้วยการกำหนด Visible = False
 1.     Private Sub InitGridView()
 2.         With dgvData
 3.             ' Columns Specified
 4.             .Columns.Add("BorrowPK", "BorrowPK")
 5.             .Columns.Add("MemberID", "หมายเลขสมาชิก")
 6.             .Columns.Add("LnbID", "หมายเลข LNB")
 7.             .Columns.Add("DateBorrow", "วันที่เบิก")
 8.             .Columns.Add("Status", "สถานะ")
 9.             .Columns.Add("Plate", "ทะเบียน")
 10.             .Columns.Add("PlatePK", "PlatePK")  '// ซ่อนค่านี้ไว้
 11.         End With
 12.         dgvData.Columns("PlatePK").Visible = False
 13.         '//
 14.         With dgvData
 15.             .RowHeadersVisible = False
 16.             .AllowUserToAddRows = False
 17.             .AllowUserToDeleteRows = False
 18.             .AllowUserToResizeRows = False
 19.             .MultiSelect = False
 20.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 21.             .ReadOnly = True
 22.             '//
 23.             .Font = New Font("Tahoma", 9)
 24.             .RowTemplate.Height = 26
 25.             .RowTemplate.MinimumHeight = 26
 26.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 27.             '// Even-Odd Color
 28.             .AlternatingRowsDefaultCellStyle.BackColor = Color.AliceBlue
 29.             ' Adjust Header Styles
 30.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 31.                 .BackColor = Color.Navy
 32.                 .ForeColor = Color.Black
 33.                 .Font = New Font("Tahoma", 9, FontStyle.Bold)
 34.                 .WrapMode = DataGridViewTriState.False
 35.             End With
 36.         End With
 37.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

เวลาที่นำข้อมูลไปเพิ่มในตารางกริด ก็ใส่ค่า ValueMember ลงไปต่อท้าย (SelectedValue) แล้วนำค่าในหลักนี้ไปเก็บลงฐานข้อมูล ...
 1.     Private Sub btnAdd_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnAdd.Click
 2.         '// เช็คค่าว่าง
 3.         If txtMemberID.Text = "" Or txtLNB.Text = "" Then Exit Sub
 4.         '// เพิ่มแถวใหม่ และคำนวณหาค่าสูงสุดในหลักแรก (Index = 0)
 5.         Dim MaxRow As Integer = 0
 6.         For i As Integer = 0 To dgvData.Rows.Count() - 1 Step 1
 7.             If i = 0 Then
 8.                 MaxRow = dgvData.Rows(i).Cells(0).Value
 9.                 Exit For
 10.             End If
 11.             If MaxRow < dgvData.Rows(i).Cells(0).Value Then
 12.                 MaxRow = dgvData.Rows(i).Cells(0).Value
 13.             End If
 14.         Next
 15.         MaxRow += 1
 16.         '//
 17.         Dim row As String() = New String() {MaxRow, txtMemberID.Text, txtLNB.Text, Format(dtpBorrow.Value, "dd/MM/yyyy"), cmbStatus.Text, cmbPlate.Text, cmbPlate.SelectedValue}
 18.         dgvData.Rows.Add(row)
 19.         '// Clear value
 20.         txtMemberID.Clear()
 21.         txtLNB.Clear()
 22.         txtMemberID.Focus()
 23.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
BorrowPK.png
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

3

กระทู้

17

โพสต์

265

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
265
โพสต์ 2019-5-29 16:19:16 | ดูโพสต์ทั้งหมด

แจ่ม
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-7-7 19:03 , Processed in 0.585696 second(s), 5 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้