ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1554|ตอบกลับ: 2

[VB.NET] โค้ดการใช้งาน XlsIO ของ Syncfusion เพื่อทำการแปลงไฟล์ Excel ให้เป็น PDF และ PNG

[คัดลอกลิงก์]

223

กระทู้

315

โพสต์

2593

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2593
Syncfusion Excel library (Essential XlsIO) เป็นไลบรารี .NET Excel ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้าง, อ่าน หรือแก้ไขเอกสาร Excel ในแอพพลิเคชั่น .NET โดยที่ไม่ต้องใช้ Microsoft Office ว่าง่ายๆก็คือเป็นการใช้ Excel Engine ของตัว Syncfusion เองครับ สำหรับโค้ดชุดนี้จะเป็นการโหลดไฟล์ Excel เข้าสู่ Spreadsheet ของตัว Syncfusion จากนั้นทำการแปลงให้เป็นเอกสาร PDF ซึ่งก็เป็นของ Syncfusion เหมือนกัน และจากไฟล์ PDF ก็สามารถแปลงไฟล์ต่อไปเป็นกราฟิค โดยตัวอย่างนี้แอดมินเลือกใช้ไฟล์ PNG และสำหรับการโหลดไฟล์กราฟิคเข้าสู่ PictureBox Control แอดมินเลือกใช้ Stream เพื่อป้องกัน Process ที่ค้างอยู่ครับผม ...


ดาวน์โหลดของฟรี Syncfusion Essemtial รุ่น Community ได้ที่นี่ (Version 17.1.0.47)... ย้ำอีกทีว่าฟรี 100% แน่นอนครับ


เริ่มต้นด้วยการ Add Referencesมาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports Syncfusion.XlsIO
 2. Imports Syncfusion.Pdf
 3. Imports Syncfusion.ExcelToPdfConverter
 4. Imports Syncfusion.Pdf.Parsing
 5. Imports System.Drawing.Imaging
 6. Imports System.IO

 7. Public Class frmSyncfusionMain
 8.     '// File
 9.     Dim strFileName As String = String.Empty
 10.     Dim XlsFileName As String()

 11.     ' / ---------------------------------------------------------------
 12.     ' / Load Excel.
 13.     ' / ---------------------------------------------------------------
 14.     Private Sub btnLoadXLS_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnLoadXLS.Click
 15.         Me.TabControlAdv1.SelectedIndex = 0
 16.         '/ Open File Dialog in Run Time.
 17.         Dim dlgOpenFile As OpenFileDialog = New OpenFileDialog()
 18.         Try
 19.             ' / Initialized Open File Dialog.
 20.             With dlgOpenFile
 21.                 .InitialDirectory = MyPath(Application.StartupPath)
 22.                 .Title = "Select MS Excel File"
 23.                 .Filter = "MS Excel Files (*.xlsx;*.xls)|*.xlsx;*xls"
 24.                 .FilterIndex = 1
 25.                 .RestoreDirectory = True
 26.             End With
 27.             '/ If the OK button is selected.
 28.             If dlgOpenFile.ShowDialog() = DialogResult.OK Then
 29.                 '// For save
 30.                 strFileName = dlgOpenFile.FileName
 31.                 Spreadsheet1.Open(strFileName)
 32.                 '// Xlsfilename(0) = "D:\SyncfusionFile\SyncfusionFile\GettingStarted"
 33.                 '// Xlsfilename(1) = "xlsx"
 34.                 XlsFileName = Split(strFileName, ".")
 35.             End If
 36.         Catch ex As Exception
 37.             MessageBox.Show(ex.Message)
 38.         End Try

 39.     End Sub

 40.     ' / ---------------------------------------------------------------
 41.     ' / Convert Excel To PDF.
 42.     ' / ---------------------------------------------------------------
 43.     Private Sub btnXlsToPdf_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnXlsToPdf.Click
 44.         If strFileName.Length = 0 Then
 45.             MessageBox.Show("You did not load the Excel file.", "Report status", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation)
 46.             Return
 47.         End If
 48.         Spreadsheet1.Save()
 49.         '//
 50.         Me.TabControlAdv1.SelectedIndex = 1
 51.         '//
 52.         Try
 53.             Using excelEngine As ExcelEngine = New ExcelEngine()
 54.                 Dim application As IApplication = excelEngine.Excel
 55.                 application.DefaultVersion = ExcelVersion.Excel2013
 56.                 '// Load Excel to Workbook.
 57.                 Dim workbook As IWorkbook = application.Workbooks.Open(strFileName, ExcelOpenType.Automatic)

 58.                 '/ Open the Excel document to convert
 59.                 Dim converter As ExcelToPdfConverter = New ExcelToPdfConverter(workbook)
 60.                 '/ Initialize the PDF document
 61.                 Dim pdfDocument As PdfDocument = New PdfDocument()
 62.                 '/ Convert Excel document into PDF document
 63.                 pdfDocument = converter.Convert()
 64.                 '/ Save the PDF file
 65.                 pdfDocument.Save(XlsFileName(0) & ".pdf")

 66.             End Using
 67.             Me.PdfViewerControl1.Load(XlsFileName(0) + ".pdf", "")

 68.         Catch ex As Exception
 69.             MessageBox.Show(ex.Message)
 70.         End Try
 71.     End Sub

 72.     ' / ---------------------------------------------------------------
 73.     ' / Convert PDF To Image File.
 74.     ' / ---------------------------------------------------------------
 75.     Private Sub btnPdfToImage_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnPdfToImage.Click
 76.         '// Trap Error if Nothing on PdfViewerControl1.
 77.         If IsNothing(PdfViewerControl1.LoadedDocument) Then Exit Sub
 78.         Me.TabControlAdv1.SelectedIndex = 2
 79.         Call ClearPictureBox(PictureBox1)
 80.         Try
 81.             '/ Loaded input PDF file
 82.             Dim loadedDocument As New PdfLoadedDocument(XlsFileName(0) & ".pdf")
 83.             '/ Exporting specify page index as image
 84.             Dim image As Bitmap = loadedDocument.ExportAsImage(0)
 85.             '/ Save the image as PNG format
 86.             image.Save(XlsFileName(0) & ".png", ImageFormat.Png)
 87.             '/ Close the document
 88.             loadedDocument.Close(True)
 89.             '// Use Stream to show picture.
 90.             Call ShowPicture(XlsFileName(0) & ".png")
 91.         Catch ex As Exception
 92.             MessageBox.Show(ex.Message)
 93.         End Try
 94.     End Sub

 95.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 96.     ' / Use Steam instead IO.
 97.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 98.     Sub ShowPicture(PicName As String)
 99.         Dim imgDB As Image
 100.         Dim streamPic As Stream
 101.         '// Get the name of the image file from the database.
 102.         '// Verify that the image file meets the specified location.
 103.         If System.IO.File.Exists(PicName.ToString) Then
 104.             ' Because when deleting the image file is locked, it can not be removed.
 105.             ' The file is closed after the image is loaded, so you can delete the file if you need to
 106.             streamPic = File.OpenRead(PicName.ToString)
 107.             imgDB = Image.FromStream(streamPic)
 108.             PictureBox1.Image = imgDB
 109.             streamPic.Dispose()
 110.         End If
 111.     End Sub

 112.     Private Sub ClearPictureBox(ByRef pb As PictureBox)
 113.         pb.Image = Nothing
 114.         pb.BackColor = Color.Empty
 115.         pb.Invalidate()
 116.     End Sub

 117.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 118.     ' / Get my project path
 119.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 120.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 121.     ' / Return : C:\My Project\
 122.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 123.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 124.         AppPath = AppPath.ToLower()
 125.         '/ Return Value
 126.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 127.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 128.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 129.     End Function

 130.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 131.         Me.Close()
 132.     End Sub

 133.     Private Sub frmSyncfusionMain_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 134.         Me.Dispose()
 135.         Application.Exit()
 136.     End Sub

 137. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

3

กระทู้

12

โพสต์

61

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
61
โพสต์ 2019-11-15 12:17:06 | ดูโพสต์ทั้งหมด

file:///C:/Users/komen/Pictures/Clip.jpgผมคลิ๊กลิ้งค์ download แล้ว มัน ขึ้น แบบนี้ครับ
สมัคร สมาชิกแล้วครัรบ

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x

223

กระทู้

315

โพสต์

2593

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2593
 เจ้าของ| โพสต์ 2019-11-15 14:01:08 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ลิ้งค์สำหรับสมัครสมาชิกใหม่ครับ Syncfusion Community license


ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-4-5 09:04 , Processed in 0.276702 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้