ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 2551|ตอบกลับ: 2

[VB.NET] การทำให้เซลล์ของตารางกริดรับค่าตัวเลขจำนวนเต็ม หรือจำนวนเลขทศนิยมได้เฉพาะหลักที่ต้องการ

[คัดลอกลิงก์]

249

กระทู้

355

โพสต์

2967

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2967


ในแต่ละเซลล์ของตารางกริด (DataGridView) มันมีคุณสมบัติเป็นเหมือนกับ TextBox นั่นคือเราจะคีย์ค่าอะไรลงไปก็ได้ ... ทีนี้จากภาพประกอบด้านบน สมมุติว่าหลัก 0 (Primary Key) และหลัก 2 (นับค่า Column Index นะครับ) เป็น Number จะต้องป้อนเลขจำนวนเต็มเท่านั้น หรือหลัก 3 Double Field สามารถป้อนเลขแบบจำนวนทศนิยมได้เท่านั้นจะทำอย่างไร??? ... ที่ต้องมีการล็อคค่าการกดคีย์ หรือ Validate Cell ก็เพราะเราจะต้องนำค่าที่อยู่ในเซลล์นั้นๆไปทำการคำนวณ หรือ บันทึกลงฐานข้อมูล หากป้อนค่าอินพุทผิด ไม่ตรงตามชนิดข้อมูลที่ต้องการ มันก็จะทำให้เกิดเอ้อเหรอ (Error) ได้นั่นเอง ดังนั้นเราจึงต้องป้องกันเอาไว้ก่อนยังไงล่ะครับทั่นผู้ชม ...

ปัญหาสำหรับการป้อนตัวเลขจำนวนเต็มลงไปในเซลล์ของตารางกริด ก็คือ จะต้องล็อคไม่ให้กดค่าตัวอักษร หรืออักษรพิเศษลงไปได้ หากแก้ปัญหาข้อนี้ผ่าน ก็ไปต่อหลักที่ 3 ได้ แต่ทว่าการป้อนข้อมูลในหลักที่ 3 นี้ จะต้องสามารถคีย์เครื่องหมายจุดทศนิยมลงไปได้ แต่จะต้องใส่ได้เพียงจุดเดียวเท่านั้น ...
 1.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 2.     Private Sub dgvData_EditingControlShowing(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewEditingControlShowingEventArgs) Handles dgvData.EditingControlShowing
 3.         Select Case dgvData.Columns(dgvData.CurrentCell.ColumnIndex).Index
 4.             '// ColumeIndex 0, 2 is Integer and ColumnIndex 3 is double.
 5.             Case 0, 2, 3
 6.                 '// Force to validate value at ValidKeyPress Event.
 7.                 RemoveHandler e.Control.KeyPress, AddressOf ValidKeyPress
 8.                 AddHandler e.Control.KeyPress, AddressOf ValidKeyPress
 9.         End Select
 10.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
เราจะทำการตรวจสอบก่อนว่ามันอยู่ในหลักที่เราต้องการหรือไม่ ในที่นี้คือหลัก 0, 2 และ 3 ดังนั้นในการกดคีย์แต่ละครั้ง เราจะบังคับให้มันไปเช็คก่อนว่าจะรับคีย์หรือไม่ โดยสั่งไปที่เหตุการณ์ ValidKeyPress

 1.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 2.     Private Sub ValidKeyPress(sender As System.Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs)
 3.         Dim tb As TextBox = sender
 4.         Select Case dgvData.CurrentCell.ColumnIndex
 5.             Case 0, 2  '// Integer
 6.                 Select Case e.KeyChar
 7.                     Case "0" To "9"   ' digits 0 - 9 allowed
 8.                     Case ChrW(Keys.Back)    ' backspace allowed for deleting (Delete key automatically overrides)
 9.                     Case Else ' everything else ....
 10.                         '// True = CPU cancel the KeyPress event
 11.                         e.Handled = True '// and it's just like you never pressed a key at all
 12.                 End Select

 13.             Case 3  '// Double
 14.                 Select Case e.KeyChar
 15.                     Case "0" To "9"
 16.                         '// Allowed "."
 17.                     Case "."
 18.                         '// But it can present "." only one.
 19.                         If InStr(tb.Text, ".") Then e.Handled = True

 20.                     Case ChrW(Keys.Back)
 21.                     Case Else
 22.                         e.Handled = True

 23.                 End Select
 24.         End Select
 25.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
ในหลัก 0 และ 2 จะเป็นการดักเฉพาะค่าตัวเลขเท่านั้น ส่วนหลัก 3 นอกจากจะรับค่าเฉพาะตัวเลขเท่านั้น จะต้องมีการตรวจสอบการกดคีย์เครื่องหมายจุดซ้ำอีกหรือไม่

มาดูโค้ดฉบับเต็ม ...
 1. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : [email protected]
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: http://www.facebook.com/g2gnet (for Thailand)
 6. ' / Facebook: http://www.facebook.com/commonindy (Worldwide)
 7. ' / Purpose: Validating keypress each cells DataGridView Control.
 8. ' / Microsoft Visual Basic .NET (2010)
 9. ' /
 10. ' / This is open source code under @Copyleft by Thongkorn Tubtimkrob.
 11. ' / You can modify and/or distribute without to inform the developer.
 12. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 13. Public Class frmDataGridValidCell

 14.     Private Sub frmDataGridValidCell_Load(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Load
 15.         Call InitializeGrid()
 16.         Call FillData()
 17.     End Sub

 18.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 19.     Private Sub FillData()
 20.         Dim dt As New DataTable
 21.         dt.Columns.Add("Primary Key", GetType(Integer))
 22.         dt.Columns.Add("ID")
 23.         dt.Columns.Add("Number Field", GetType(Integer))
 24.         dt.Columns.Add("Double Field", GetType(Double))
 25.         '//
 26.         Dim RandomClass As New Random()
 27.         For i As Long = 0 To 5
 28.             Dim dr As DataRow = dt.NewRow()
 29.             dr(0) = i + 1
 30.             dr(1) = "ID" & i + 1
 31.             dr(2) = RandomClass.Next(1, 99999)
 32.             dr(3) = FormatNumber(RandomClass.Next(100, 1000) + RandomClass.NextDouble(), 2)
 33.             dt.Rows.Add(dr)
 34.         Next
 35.         dgvData.DataSource = dt
 36.     End Sub

 37.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 38.     ' / Initialized settings for DataGridView @Run Time.
 39.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 40.     Private Sub InitializeGrid()
 41.         With dgvData
 42.             .RowHeadersVisible = False
 43.             .AllowUserToAddRows = False
 44.             .AllowUserToDeleteRows = False
 45.             .AllowUserToResizeRows = False
 46.             .MultiSelect = False
 47.             '// Need to modify each cell.
 48.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.CellSelect
 49.             .ReadOnly = False
 50.             '//
 51.             .Font = New Font("Tahoma", 8)
 52.             ' Automatically set the width.
 53.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 54.             .AutoResizeColumns()
 55.             ' Adjust Header Styles
 56.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 57.                 .BackColor = Color.Navy
 58.                 .ForeColor = Color.White
 59.                 .Font = New Font("Tahoma", 8)
 60.             End With
 61.         End With
 62.     End Sub

 63.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 64.     Private Sub dgvData_EditingControlShowing(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewEditingControlShowingEventArgs) Handles dgvData.EditingControlShowing
 65.         Select Case dgvData.Columns(dgvData.CurrentCell.ColumnIndex).Index
 66.             '// ColumeIndex 0, 2 is Integer and ColumnIndex 3 is double.
 67.             Case 0, 2, 3
 68.                 '// Force to validate value at ValidKeyPress Event.
 69.                 RemoveHandler e.Control.KeyPress, AddressOf ValidKeyPress
 70.                 AddHandler e.Control.KeyPress, AddressOf ValidKeyPress
 71.         End Select
 72.     End Sub

 73.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 74.     Private Sub ValidKeyPress(sender As System.Object, e As System.Windows.Forms.KeyPressEventArgs)
 75.         Dim tb As TextBox = sender
 76.         Select Case dgvData.CurrentCell.ColumnIndex
 77.             Case 0, 2  '// Integer
 78.                 Select Case e.KeyChar
 79.                     Case "0" To "9"   ' digits 0 - 9 allowed
 80.                     Case ChrW(Keys.Back)    ' backspace allowed for deleting (Delete key automatically overrides)
 81.                     Case Else ' everything else ....
 82.                         '// True = CPU cancel the KeyPress event
 83.                         e.Handled = True '// and it's just like you never pressed a key at all
 84.                 End Select

 85.             Case 3  '// Double
 86.                 Select Case e.KeyChar
 87.                     Case "0" To "9"
 88.                         '// Allowed "."
 89.                     Case "."
 90.                         '// But it can present "." only one.
 91.                         If InStr(tb.Text, ".") Then e.Handled = True

 92.                     Case ChrW(Keys.Back)
 93.                     Case Else
 94.                         e.Handled = True

 95.                 End Select
 96.         End Select
 97.     End Sub

 98.     Private Sub frmDataGridValidCell_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 99.         Me.Dispose()
 100.         Application.Exit()
 101.     End Sub

 102. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

1

กระทู้

15

โพสต์

73

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
73
โพสต์ 2018-10-14 19:28:48 จากอุปกรณ์พกพา | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับเฮียกำลังมึนๆได้ที่อยู่พอดี

3

กระทู้

11

โพสต์

113

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
113
โพสต์ 2019-7-11 16:57:10 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ทำไม คลิกเมาส์ขวา แล้ว Paste ได้ แต่กด ctrl+v ไม่ได้ครับ
รบกวนด้วยครับอาจารย์

249

กระทู้

355

โพสต์

2967

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2967
 เจ้าของ| โพสต์ 2019-7-17 13:50:32 | ดูโพสต์ทั้งหมด

gp1619 ตอบกลับเมื่อ 2019-7-11 16:57
ทำไม คลิกเมาส์ขวา แล้ว Paste ได้ แต่กด ctrl+v ไม่ได้ครับ
รบกวนด้วยครับอาจารย์

มันเป็นขีดจำกัดของ DataGridView ของไมโครซอฟท์ครับ (ดูคีย์บอร์ดชอร์ทคัทที่สามารถใช้งานกับตารางกริดได้ที่นี่) ที่ไมโครซอฟท์ไม่ได้ทำ Control หรือ Component ต่างๆออกมาให้ดียอดเยี่ยมไปเลย ก็เพราะต้องการลดต้นทุนตัวเอง และเปิดโอกาสให้ค่ายอื่นๆที่เราเรียกว่า Third Party ได้เข้ามามีส่วนร่วมแทน สำหรับกรณี DataGridView ของไมโครซอฟท์ เราพัฒนามันไปต่อได้ยากและเสียเวลามาก แม้ว่าจะสามารถทำให้มันใช้ Ctrl+C, X หรือ V ได้ก็ตามทีเหอะ เพราะค่าในคลิปบอร์ดเราต้องนำมาเช็คตลอดว่า เวลาจะนำไปไว้ใช้ตามเซลล์ต่างๆนั้น มันมีชนิดข้อมูลเป็นแบบไหนกันแน่ ผมแนะนำให้ไปใช้ของฟรีอย่าง Syncfusion แทนครับ (ตรวจสอบการป้อนค่าในแต่ละเซลล์ GridGroupingControl ของฟรีจากค่าย Syncfusion)

โค้ดตัวอย่างที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ในการใช้ ShortCut Key บนตัวตารางกริด ...
 1. Private Sub dgvData_CellClick(sender As Object, e As System.Windows.Forms.DataGridViewCellEventArgs) Handles dgvData.CellClick
 2.         GetCol = e.ColumnIndex
 3.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
 1.     '/ Declare Public Variable in this form.
 2.     Dim GetCol As Integer
 3.     Dim StrTemp As String = String.Empty
 4.     '// Form Events KeyDown
 5.     Private Sub HandleKeyDown(ByVal sender As Object, ByVal e As KeyEventArgs) Handles MyBase.KeyDown
 6.         '// Use for Ctrl + X
 7.         If Not IsDBNull(dgvData.CurrentRow.Cells(GetCol).Value) Then
 8.             StrTemp = dgvData.CurrentRow.Cells(GetCol).Value
 9.         End If

 10.         '// Ctrl + C (Copy)
 11.         If e.KeyCode = Keys.C AndAlso e.Modifiers = Keys.Control Then
 12.             Clipboard.SetText(dgvData.CurrentRow.Cells(GetCol).Value)

 13.             '// Ctrl + V (Paste)
 14.         ElseIf e.KeyCode = Keys.V AndAlso e.Modifiers = Keys.Control Then
 15.             '/ ก่อนวางแปะ ต้องเช็คค่าว่าเป็นเลขจำนวนเต็ม หรือมีจุดทศนิยมในหลักนั้นๆก่อนด้วย
 16.             '/ Get the data stored in the clipboard
 17.             Dim iData As IDataObject = Clipboard.GetDataObject()
 18.             '/ Check to see if the data is in a text format
 19.             If iData.GetDataPresent(DataFormats.Text) Then
 20.                 dgvData.CurrentRow.Cells(GetCol).Value = CType(iData.GetData(DataFormats.Text), String)
 21.                 SendKeys.Send("{ENTER}")
 22.             End If

 23.             '// Ctrl + X (Cut)
 24.         ElseIf e.KeyCode = Keys.X AndAlso e.Modifiers = Keys.Control Then
 25.             '/ ก่อนตัด ต้องเช็คก่อนว่าหลักนั้นเป็น String หรือไม่ หากใช่ให้ใส่ค่าว่างแทน
 26.             If Not IsNothing(StrTemp) Then
 27.                 Clipboard.SetText(dgvData.CurrentRow.Cells(GetCol).Value)
 28.                 dgvData.CurrentRow.Cells(GetCol).Value = 0
 29.                 SendKeys.Send("{ENTER}")
 30.             Else
 31.                 dgvData.CurrentRow.Cells(GetCol).Value = 0
 32.                 SendKeys.Send("{ENTER}")
 33.             End If
 34.         End If
 35.     End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดสิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-8-15 13:56 , Processed in 0.539476 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้