ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 942|ตอบกลับ: 2

[VB.NET] การกำหนดฟอนต์ให้กับตัวโปรแกรม เมื่อนำไปใช้งานกับเครื่องอื่น

[คัดลอกลิงก์]

223

กระทู้

315

โพสต์

2593

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2593เวลาที่เราออกแบบหน้าตาโปรแกรมอยู่ที่เครื่องของเรา การกำหนดฟอนต์ต่างๆให้กับ Control หากใช้ฟอนต์มาตรฐานมันก็ไม่มีปัญหา เมื่อเวลาที่เราต้อง Deployment โปรแกรมของเรา เพื่อนำไปใช้งานกับเครื่องอื่น แต่กรณีที่ใส่ฟอนต์ประหลาดเพิ่มเติมโดยที่ในตัว Windows ไม่มี มันก็จะไม่สามารถแสดงผลฟอนต์ให้ถูกต้องได้ หากเราไม่นำเอาฟอนต์ไปติดตั้งที่ %WinDir%\Fonts ของเครื่องปลายทาง ซึ่งการนำฟอนต์ไปใช้งานก็จะมีวิธีหลักๆอยู่ 3 วิธี คือ ...

1. ทำชุดติดตั้ง (Setup) อันนี้ไม่ว่าจะเป็น SetupFactory หรือ Inno Setup ที่แอดมินใช้ มันสามารถติดตั้งลงใน %WinDir%\Fonts และทำการ Registry ได้อย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาใดๆ
2. ไม่ทำชุดติดตั้ง แต่ Registry ฟอนต์เข้าไป กรณีนี้ไม่ได้ผล 100% หากเรานำไปไว้ที่ %WinDir%\Fonts เพราะ Windows 10 จะป้องกันเอาไว้ ดังนั้นจึงต้องทำ Registry ในตำแหน่งที่โปรแกรม EXE ของเราอยู่ แต่ทว่าหากเครื่องปลายทางนั้นมีฟอนต์ที่เราจะใช้อยู่แล้ว มันก็จะทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อโปรแกรมอื่นที่ต้องใช้ฟอนต์ตัวเดียวกัน
3. เรียกใช้ฟอนต์ด้วยโค้ด วิธีนี้ก็คือโค้ดชุดนี้นั่นเอง แต่อาจจะไม่สะดวกหากเรามี Control อยู่จำนวนมาก เพราะเราต้องกำหนดฟอนต์ด้วยโค้ดให้กับ Control ทุกๆตัว
ดาวน์โหลดฟอนต์ Kanit

มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports System.IO
 2. Imports System.Environment
 3. Imports System.Drawing.Text

 4. Public Class frmCustomFont
 5.     Dim pfc As New PrivateFontCollection()

 6.     Private Sub frmInstallFont_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 7.         Try
 8.             '// Check Font exist.
 9.             If My.Computer.FileSystem.FileExists(Environment.GetEnvironmentVariable("windir") & "\fonts\Kanit-regular.ttf") Then
 10.                 MessageBox.Show("Font already exist.")
 11.             Else
 12.                 MessageBox.Show("Font not found.")
 13.             End If
 14.             '// Load Font to Control.
 15.             pfc.AddFontFile(MyPath(Application.StartupPath) & "Kanit-Regular.ttf")
 16.             Me.btnLoad.Font = New Font(pfc.Families(0), 9, FontStyle.Regular)
 17.             Me.btnExit.Font = New Font(pfc.Families(0), 9, FontStyle.Regular)
 18.         Catch ex As Exception
 19.             MessageBox.Show(ex.Message)
 20.         End Try
 21.     End Sub

 22.     Private Sub btnLoad_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnLoad.Click
 23.         Call InitializeGrid()
 24.         Call FillData()
 25.     End Sub

 26.     ' / --------------------------------------------------------------------
 27.     Private Sub FillData()
 28.         Dim dt As New DataTable
 29.         dt.Columns.Add("ID")
 30.         dt.Columns.Add("Name")
 31.         dt.Columns.Add("PositionName")
 32.         dt.Columns.Add("Salary")
 33.         dt.Columns.Add("HireDate")
 34.         dt.Rows.Add("00001", "นายทองก้อน ทับทิมกรอบ", "Managing Director", "99,999.99", "01/01/2562")
 35.         dt.Rows.Add("00002", "นายบุญห่อ พ่อรวย", "Labour", "15,000.00", "01/06/2562")
 36.         dt.Rows.Add("00003", "นางสาวคำหล้า น่ารัก", "Secretary", "19,999.50", "13/02/2562")
 37.         dt.Rows.Add("00004", "นางบัวผัน ทันใจ", "House Keeper", "9,000.99", "24/01/2562")
 38.         DataGridView1.DataSource = dt
 39.     End Sub

 40.     ' / --------------------------------------------------------------------
 41.     '// การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับตารางกริดในแบบ @Run Time
 42.     Private Sub InitializeGrid()
 43.         With DataGridView1
 44.             .RowHeadersVisible = False
 45.             .AllowUserToAddRows = False
 46.             .AllowUserToDeleteRows = False
 47.             .AllowUserToResizeRows = False
 48.             .MultiSelect = False
 49.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 50.             .ReadOnly = True
 51.             .RowTemplate.MinimumHeight = 30
 52.             .RowTemplate.Height = 30
 53.             .Font = New Font(pfc.Families(0), 10, FontStyle.Regular)
 54.             '/ จัดความกว้างของแต่ละหลัก โดยการจัดเรียงฟิลด์จาก QUERY ดังนี้
 55.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 56.             '/ Adjust Header Styles
 57.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 58.                 .BackColor = Color.Navy
 59.                 .ForeColor = Color.White
 60.                 .Font = New Font(pfc.Families(0), 11, FontStyle.Regular)
 61.             End With
 62.         End With
 63.     End Sub

 64.     ' / --------------------------------------------------------------------------------
 65.     ' / Get my project path
 66.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 67.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 68.     ' / Return : C:\My Project\
 69.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 70.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 71.         AppPath = AppPath.ToLower()
 72.         '/ Return Value
 73.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 74.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 75.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 76.     End Function

 77.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 78.         Me.Close()
 79.     End Sub

 80. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

ดาวน์โหลดโค้ดฉบับเต็ม VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

5

โพสต์

109

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
109
โพสต์ 2019-9-26 21:32:37 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ของผมใช้แบบนี้ครับไม่ต้องลงฟอนต์ไว้ที่เครื่องเก็บไว้ในตัวโปรแกรมเลย

1.เพิ่มฟอนต์ที่ต้องการไว้ที่ Resources [ยกตัวอย่างฟอนต์ชื่อว่า TST_std_letter1_Regular]
2.สร้าง Module ตั้งชื่อว่า CustomFont
3.ใส่โค้ดลง Module ตามนี้
 1. Imports System.Drawing.Text
 2. Imports System.Runtime.InteropServices
 3. Module CustomFont
 4.     'PRIVATE FONT COLLECTION TO HOLD THE DYNAMIC FONT
 5.     Private _pfc As PrivateFontCollection = Nothing
 6.     Public ReadOnly Property GetInstance(ByVal Size As Single, ByVal style As FontStyle) As Drawing.Font
 7.         Get
 8.             'IF THIS IS THE FIRST TIME GETTING AN INSTANCE
 9.             'LOAD THE FONT FROM RESOURCES
 10.             If _pfc Is Nothing Then LoadFont()
 11.             'RETURN A NEW FONT OBJECT BASED ON THE SIZE AND STYLE PASSED IN
 12.             Return New Drawing.Font(_pfc.Families(0), Size, style)
 13.         End Get
 14.     End Property
 15.     Private Sub LoadFont()
 16.         Try
 17.             'INIT THE FONT COLLECTION
 18.             _pfc = New PrivateFontCollection
 19.             'LOAD MEMORY POINTER FOR FONT RESOURCE
 20.             Dim fontMemPointer As IntPtr = Marshal.AllocCoTaskMem(My.Resources.TST_std_letter1_Regular.Length)
 21.             'COPY THE DATA TO THE MEMORY LOCATION
 22.             Marshal.Copy(My.Resources.TST_std_letter1_Regular, 0, fontMemPointer, My.Resources.TST_std_letter1_Regular.Length)
 23.             'LOAD THE MEMORY FONT INTO THE PRIVATE FONT COLLECTION
 24.             _pfc.AddMemoryFont(fontMemPointer, My.Resources.TST_std_letter1_Regular.Length)
 25.             'FREE UNSAFE MEMORY
 26.             Marshal.FreeCoTaskMem(fontMemPointer)
 27.         Catch ex As Exception
 28.             'ERROR LOADING FONT. HANDLE EXCEPTION HERE
 29.         End Try
 30.     End Sub

 31. End Module
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด
4.กลับไปใส่โค้ดหน้าฟอร์มโดยโค้ดที่เรียกใช้ฟอนต์ดังนี้
 1. Public Class Form1

 2.     Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 3.         Label1.UseCompatibleTextRendering = True
 4.         Label1.Font = CustomFont.GetInstance(12, FontStyle.Regular)
 5.         Label1.Text = "ฟอนต์ที่ใช้ทดสอบคือฟอนต์ TST STD LETTER 1"
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

0

กระทู้

11

โพสต์

150

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
150
โพสต์ 2019-10-3 00:28:38 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณคับ
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-4-5 08:06 , Processed in 0.289588 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้