ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1020|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การรีจีสทรี้ฟอนต์ให้กับตัวโปรแกรม เพื่อนำฟอนต์ที่เรากำหนดไปใช้งานกับเครื่องอื่น

[คัดลอกลิงก์]

249

กระทู้

355

โพสต์

2967

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
2967
จากตอนที่แล้วในการนำฟอนต์พิเศษไปใช้งานกับเครื่องอื่น จะเป็นการกำหนดฟอนต์ให้กับ Control ต่างๆด้วยวิธีการเขียนโค้ด วิธีนี้ง่ายแต่ไม่สะดวกมากนัก ในกรณที่เรามี Control ต่างๆเยอะแยะมากมาย ดังนั้นจึงใช้วิธีการแก้ปัญหาด้วยการทำ Registry ให้กับฟอนต์แทน แต่แอดมินไม่ได้ใช้วิธีการคัดลอกฟอนต์ไปเก็บที่ %WinDir%\Fonts  แล้วทำการรีจิสทรี้เหมือนคนอื่นๆเขา แต่จะใช้จุดตำแหน่งที่โปรแกรมของเราอยู่นั่นแหละเป็นที่เก็บฟอนต์ และทำการรีจิสทรี้ฟอนต์จาก ณ จุดนั้น เพื่อป้องกันปัญหา Access Denied ของตัว Windows เอง ... อนึ่ง!!! ในการทำรีจีสทรี้ฟอนต์ แอดมินเลือกการใช้ Win32 API (Application Programming Interface) ครั้นพอเราจบทำงานของโปรแกรม ก็จะสั่งให้ลบ Value ของฟอนต์รีจีสทรี้ออกไป เพื่อให้มิตรรักแฟนคลับภาษาเบสิคได้ศึกษาการเพิ่ม/ลบค่าในรีจีสทรี้ครับผม ...

การปรับโปรแกรมของเราให้ทำงานแบบโหมด Administrator ...


ดูจาก RegEdit เมื่อฟอนต์ถูกสั่งให้รีจีสทรี้ และจะหายไปเมื่อปิดโปรแกรม ...


มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports System.Runtime.InteropServices
 2. Imports Microsoft.Win32

 3. Public Class frmRegistryFont
 4.     <DllImport("gdi32")> _
 5.     Public Shared Function AddFontResource(ByVal lpFileName As String) As Integer
 6.     End Function

 7.     <DllImport("user32.dll")> _
 8.     Public Shared Function SendMessage(ByVal hWnd As Integer, ByVal Msg As UInteger, ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As Integer) As Integer
 9.     End Function

 10.     <DllImport("kernel32.dll", SetLastError:=True)> _
 11.     Shared Function WriteProfileString(ByVal lpszSection As String, ByVal lpszKeyName As String, ByVal lpszString As String) As Integer
 12.     End Function

 13.     ' / --------------------------------------------------------------------
 14.     ' / Registry Font with API32 (Application Programming Interface).
 15.     Private Sub frmRegistryFont_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 16.         Me.TextBox1.Text = "ทดสอบการใช้งานฟอนต์แบบการรีจิสทรี้วินโดส์ว"
 17.         Try
 18.             '// Check Font exist.
 19.             If My.Computer.FileSystem.FileExists(Environment.GetEnvironmentVariable("windir") & "\fonts\Kanit-regular.ttf") Then
 20.                 MessageBox.Show("Font already exist.")
 21.             Else
 22.                 MessageBox.Show("Font not found.")
 23.                 '// Set Administrator
 24.                 Dim oRegKey As RegistryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\\Microsoft\\Windows NT\\CurrentVersion\\AppCompatFlags\\Layers", True)
 25.                 oRegKey.SetValue("RegistryFont.Exe", "~ RUNASADMIN")
 26.                 oRegKey.Close()
 27.                 '// Use API (Application Programming Interface).
 28.                 Dim Ret As Integer
 29.                 Dim Res As Integer
 30.                 Dim FontPath As String = MyPath(Application.StartupPath) & "Kanit-regular.ttf"
 31.                 '// ระมัดระวังในการตั้งชื่อฟอนต์ อย่าให้ไปซ้ำกับที่มีอยู่ในระบบ
 32.                 Dim FontName As String = "Kanit (TrueType)"
 33.                 Const WM_FONTCHANGE As Integer = &H1D
 34.                 Const HWND_BROADCAST As Integer = &HFFFF
 35.                 Ret = AddFontResource(FontPath)
 36.                 Res = SendMessage(HWND_BROADCAST, WM_FONTCHANGE, 0, 0)
 37.                 Ret = WriteProfileString("fonts", FontName, FontPath)
 38.             End If
 39.         Catch ex As Exception
 40.             MessageBox.Show(ex.Message)
 41.         End Try
 42.     End Sub

 43.     ' / --------------------------------------------------------------------
 44.     '// Before finishing the program, delete the value.
 45.     Private Sub frmRegistryFont_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 46.         Dim FontName As String = "Kanit (TrueType)"
 47.         If My.Computer.Registry.GetValue("HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts", "Kanit (TrueType)", Nothing) Is Nothing Then
 48.             MsgBox(FontName & "  does not exist.")
 49.         Else
 50.             MsgBox(FontName & " exist.")
 51.             Dim rk As RegistryKey = My.Computer.Registry.LocalMachine.OpenSubKey("SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts", True)
 52.             If rk IsNot Nothing Then
 53.                 rk.DeleteValue(FontName)
 54.                 rk.Close()
 55.             End If
 56.         End If
 57.     End Sub

 58.     Private Sub btnLoad_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnLoad.Click
 59.         Call InitializeGrid()
 60.         Call FillData()
 61.     End Sub

 62.     ' / --------------------------------------------------------------------
 63.     Private Sub FillData()
 64.         Dim dt As New DataTable
 65.         dt.Columns.Add("ID")
 66.         dt.Columns.Add("Name")
 67.         dt.Columns.Add("PositionName")
 68.         dt.Columns.Add("Salary")
 69.         dt.Columns.Add("HireDate")
 70.         dt.Rows.Add("00001", "นายทองก้อน ทับทิมกรอบ", "Managing Director", "99,999.99", "01/01/2562")
 71.         dt.Rows.Add("00002", "นายบุญห่อ พ่อรวย", "Labour", "15,000.00", "01/06/2562")
 72.         dt.Rows.Add("00003", "นางสาวคำหล้า น่ารัก", "Secretary", "19,999.50", "13/02/2562")
 73.         dt.Rows.Add("00004", "นางบัวผัน ทันใจ", "House Keeper", "9,000.99", "24/01/2562")
 74.         DataGridView1.DataSource = dt
 75.     End Sub

 76.     ' / --------------------------------------------------------------------
 77.     '// การตั้งค่าเริ่มต้นให้กับตารางกริดในแบบ @Run Time
 78.     Private Sub InitializeGrid()
 79.         With DataGridView1
 80.             .RowHeadersVisible = False
 81.             .AllowUserToAddRows = False
 82.             .AllowUserToDeleteRows = False
 83.             .AllowUserToResizeRows = False
 84.             .MultiSelect = False
 85.             .SelectionMode = DataGridViewSelectionMode.FullRowSelect
 86.             .ReadOnly = True
 87.             .RowTemplate.MinimumHeight = 30
 88.             .RowTemplate.Height = 30
 89.             .Font = New Font("Kanit", 10, FontStyle.Regular)
 90.             '/ จัดความกว้างของแต่ละหลัก โดยการจัดเรียงฟิลด์จาก QUERY ดังนี้
 91.             .AutoSizeColumnsMode = DataGridViewAutoSizeColumnsMode.Fill
 92.             '/ Adjust Header Styles
 93.             With .ColumnHeadersDefaultCellStyle
 94.                 .BackColor = Color.Navy
 95.                 .ForeColor = Color.White
 96.                 .Font = New Font("Kanit", 11)
 97.             End With
 98.         End With
 99.     End Sub

 100.     ' / --------------------------------------------------------------------
 101.     ' / Get my project path
 102.     ' / AppPath = C:\My Project\bin\debug
 103.     ' / Replace "\bin\debug" with ""
 104.     ' / Return : C:\My Project\
 105.     Function MyPath(ByVal AppPath As String) As String
 106.         '/ MessageBox.Show(AppPath);
 107.         AppPath = AppPath.ToLower()
 108.         '/ Return Value
 109.         MyPath = AppPath.Replace("\bin\debug", "").Replace("\bin\release", "").Replace("\bin\x86\debug", "")
 110.         '// If not found folder then put the \ (BackSlash) at the end.
 111.         If Microsoft.VisualBasic.Right(MyPath, 1) <> Chr(92) Then MyPath = MyPath & Chr(92)
 112.     End Function

 113.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 114.         Me.Close()
 115.     End Sub
 116. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดชุดเต็ม VB.NET (2010) ได้จากที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-8-15 15:04 , Processed in 0.223256 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้