ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 1282|ตอบกลับ: 3

[VB.NET] แจกโค้ดวิธีการคำนวณหาวันลาพักร้อน รวมเสาร์อาทิตย์และวันหยุดทางราชการ

[คัดลอกลิงก์]

252

กระทู้

370

โพสต์

3080

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3080
โค้ดชุดนี้จะเป็น การคำนวณหาวันหยุดลาพักร้อน (Vacation Leave) โดยสามารถทำการลบวันหยุดเสาร์หรืออาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปีปฏิทิน (ตัวอย่างใช้ข้อมูลสมมุติ) ออกไปจากช่วงเวลาขอลาพักร้อนได้ โดยมีหลักการดังนี้ หาค่าช่วงระหว่างวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดในการลาพักร้อนเข้ามา จากนั้นทำการตรวจสอบว่าตรงกับวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์หรือไม่ หากไม่หยุดก็ให้นับวันนั้นเข้ามาด้วย ส่วนวันทำงานปกติจันทร์ - ศุกร์ ให้นับรวมทั้งหมด นำมาเก็บไว้ใน DataTable ตัวที่ 1 (DT1) สำหรับ DataTable ตัวที่ 2 (DT2) จะทำการเก็บค่าวันหยุดทางราชการเอาไว้ (เวลาใช้งานจริงก็คือการดึงมาจากฐานข้อมูลที่ต้องเก็บค่าวันหยุดเอาไว้ล่วงหน้า) ขั้นตอนสุดท้ายก็คือ ทำการเปรียบเทียบค่า DataTable 1 กับ DataTabe 2 หากค่าใน DataTable 1 มีอยู่ใน DataTable 2 จะต้องทำการลบแถว หรือ DataRow ตัวนั้นทิ้งออกไป ก็จะสามารถคำนวณหาจำนวนวัน และวันที่ทำการขอลาหยุดพักร้อนได้นั่นเอง ...

มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Public Class frmVacationLeave
 2.     Dim DT1 As DataTable
 3.     Dim DT2 As DataTable

 4.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 5.     Private Sub frmVacationLeave_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 6.         Call SetupDataTable()
 7.         lblTotalDay.Text = "Total Vacation Leave: "
 8.     End Sub

 9.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 10.     Sub SetupDataTable()
 11.         '/ Create Column Header
 12.         DT1 = New DataTable
 13.         DT1.Columns.Add(New DataColumn("Date", GetType(String)))
 14.         DT1.Columns.Add(New DataColumn("Day", GetType(String)))
 15.         DT1.Columns.Add(New DataColumn("DayOfWeek", GetType(String)))
 16.         '//
 17.         DT2 = New DataTable
 18.         DT2.Columns.Add(New DataColumn("Date", GetType(String)))
 19.         '// Sample
 20.         DT2.Rows.Add("16/12/2562")
 21.         '// Random Date
 22.         For i = 0 To 2
 23.             Dim row As String() = {Convert.ToDateTime(RandomDate("01/01/2562", "01/12/2562"))}
 24.             DT2.Rows.Add(row)
 25.         Next
 26.         '// Sample dd/MM/yyyy
 27.         DT2.Rows.Add(Format(Convert.ToDateTime(RandomDate("01/12/2562", "31/12/2562")), "dd/MM/yyyy"))
 28.         dgvDate.DataSource = DT2
 29.     End Sub

 30.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 31.     ' / Random Date.
 32.     Function RandomDate(startDate As DateTime, endDate As DateTime)
 33.         RandomDate = DateAdd(
 34.             "d" _
 35.             , Fix(DateDiff("d", startDate, endDate) * Rnd()) _
 36.             , startDate _
 37.         )
 38.     End Function

 39.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 40.     '// https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/microsoft.visualbasic.dateandtime.weekday?view=netframework-4.8
 41.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 42.     Private Sub btnVacation_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnVacation.Click
 43.         Dim StartDate As DateTime = Convert.ToDateTime(dtpStartDate.Text)
 44.         Dim EndDate As DateTime = Convert.ToDateTime(dtpEndDate.Text)
 45.         '// Find the number of days to loop.
 46.         Dim TotalDays = (EndDate - StartDate).TotalDays
 47.         'MsgBox(TotalDays)
 48.         '// Clear DataTable
 49.         DT1.Rows.Clear()
 50.         Dim row As String() = {}
 51.         '// Read the date values stored in the DataTable first.
 52.         For i = 0 To TotalDays
 53.             '// Check that the DayOfWeek value.
 54.             Dim weekday As DayOfWeek = Convert.ToDateTime(dtpStartDate.Text).AddDays(i).DayOfWeek
 55.             Dim MyFormatDate As String = "dd/MM/yyyy"
 56.             '// FirstDayOfWeek.Saturday = 6
 57.             If weekday = DayOfWeek.Saturday Then
 58.                 '// Working day.
 59.                 If Not chkSaturday.Checked Then
 60.                     row = {Convert.ToDateTime(dtpStartDate.Text).AddDays(i).ToString(MyFormatDate), DayOfWeek.Saturday.ToString, DayOfWeek.Saturday}
 61.                     DT1.Rows.Add(row)
 62.                 End If

 63.                 '// FirstDayOfWeek.Sunday = 0 (Default)
 64.             ElseIf weekday = DayOfWeek.Sunday Then
 65.                 '// Working day.
 66.                 If Not chkSunday.Checked Then
 67.                     row = {Convert.ToDateTime(dtpStartDate.Text).AddDays(i).ToString(MyFormatDate), DayOfWeek.Sunday.ToString, DayOfWeek.Sunday}
 68.                     DT1.Rows.Add(row)
 69.                 End If

 70.                 '// Working Days.
 71.             Else
 72.                 Select Case weekday
 73.                     Case DayOfWeek.Monday
 74.                         row = {Convert.ToDateTime(dtpStartDate.Text).AddDays(i).ToString(MyFormatDate), DayOfWeek.Monday.ToString, DayOfWeek.Monday}
 75.                     Case DayOfWeek.Tuesday
 76.                         row = {Convert.ToDateTime(dtpStartDate.Text).AddDays(i).ToString(MyFormatDate), DayOfWeek.Tuesday.ToString, DayOfWeek.Tuesday}
 77.                     Case DayOfWeek.Wednesday
 78.                         row = {Convert.ToDateTime(dtpStartDate.Text).AddDays(i).ToString(MyFormatDate), DayOfWeek.Wednesday.ToString, DayOfWeek.Wednesday}
 79.                     Case DayOfWeek.Thursday
 80.                         row = {Convert.ToDateTime(dtpStartDate.Text).AddDays(i).ToString(MyFormatDate), DayOfWeek.Thursday.ToString, DayOfWeek.Thursday}
 81.                     Case DayOfWeek.Friday
 82.                         row = {Convert.ToDateTime(dtpStartDate.Text).AddDays(i).ToString(MyFormatDate), DayOfWeek.Friday.ToString, DayOfWeek.Friday}
 83.                 End Select
 84.                 DT1.Rows.Add(row)
 85.             End If
 86.         Next
 87.         '//
 88.         dgvData.DataSource = Nothing
 89.         dgvData.Rows.Clear()
 90.         dgvData.DataSource = DT1

 91.         '// Compare 2 DataTable.
 92.         Call CheckDateExist()
 93.     End Sub

 94.     ' / -----------------------------------------------------------------------------
 95.     ' / Remove Rows from DataTable (DT1) that exists in another DataTable (DT2).
 96.     Sub CheckDateExist()
 97.         Dim RowsToRemove As New List(Of DataRow)()
 98.         For Each Row1 As DataRow In DT1.Rows
 99.             For Each Row2 As DataRow In DT2.Rows
 100.                 If Row1("Date").ToString() = Row2("Date").ToString() Then
 101.                     RowsToRemove.Add(Row1)
 102.                 End If
 103.             Next
 104.         Next
 105.         '//
 106.         For Each row As DataRow In RowsToRemove
 107.             DT1.Rows.Remove(row)
 108.             DT1.AcceptChanges()
 109.         Next
 110.         dgvData.DataSource = Nothing
 111.         dgvData.Rows.Clear()
 112.         dgvData.DataSource = DT1
 113.         lblTotalDay.Text = "Total Vacation Leave: " & dgvData.Rows.Count & " Days."
 114.     End Sub

 115.     Private Sub btnExit_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnExit.Click
 116.         Me.Close()
 117.     End Sub

 118.     Private Sub btnRandomDate_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnRandomDate.Click
 119.         DT2.Rows.Clear()
 120.         '// Random Date
 121.         For i = 0 To 5
 122.             Dim row As String() = {Convert.ToDateTime(RandomDate("01/01/2562", "01/12/2562"))}
 123.             DT2.Rows.Add(row)
 124.         Next
 125.         '// Sample dd/MM/yyyy
 126.         DT2.Rows.Add(Format(Convert.ToDateTime(RandomDate("01/12/2562", "31/12/2562")), "dd/MM/yyyy"))
 127.         dgvDate.DataSource = DT2
 128.     End Sub
 129. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

3

กระทู้

12

โพสต์

53

เครดิต

Member

Rank: 2

เครดิต
53
โพสต์ 2020-2-20 10:31:19 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ อาจารย์

0

กระทู้

4

โพสต์

28

เครดิต

Newbie

Rank: 1

เครดิต
28
โพสต์ 2020-2-21 10:41:11 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณครับ

0

กระทู้

18

โพสต์

268

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
268
โพสต์ 2020-3-1 00:04:46 | ดูโพสต์ทั้งหมด

ขอบคุณคับ อาจารย์
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-9-24 14:53 , Processed in 0.338237 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้