ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 566|ตอบกลับ: 0

[VB6] การดึงข้อมูล Excel มาแสดงผลลงตารางกริด ด้วยการใช้ ADO (ActiveX Data Object)

[คัดลอกลิงก์]

252

กระทู้

367

โพสต์

3068

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3068
ADO หรือ ActiveX Data Object เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้แอพพลิเคชั่นต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลใดๆก็ได้ โดยอาศัยการเชื่อมต่อผ่าน OLEDB (โอเล่ดีบี) ซึ่งเป็นการอินเตอร์เฟสระดับล่าง (เราปล่อยให้ระบบมันไปคุยกันเอาเอง) ที่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ฐานข้อมูล (DBMS), File System, Text หรือ Graphics รวมไปถึงแหล่งข้อมูลอื่นๆ ...


Add Reference ...Add Components ...มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Option Explicit
 2. Dim Conn As ADODB.Connection

 3. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 4. ' ฟังค์ชั่นที่ใช้ในการเปิดไฟล์ MS Excel
 5. ' และคืนค่ากลับ "จริง" หรือ "เท็จ" เพื่อแจ้งสถานะของการติดต่อไฟล์ด้วย
 6. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 7. Private Function Connect() As Boolean
 8. On Error GoTo ErrorHandler
 9.     Set Conn = New ADODB.Connection
 10.     With Conn
 11.         .Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
 12.         .ConnectionString = "Data Source=" & txtPathNameXLS.Text & ";Extended Properties=Excel 8.0;"
 13.         .Open
 14.     End With
 15.    
 16.     ' แสดงว่าสามารถเปิดไฟล์ MS Excel ได้ (หรือ Connect - เชื่อมต่อได้) ก็แจ้งกลับด้วยสถานะที่เป็นจริง
 17.     Connect = True
 18. ExitProc:
 19.     Exit Function
 20.    
 21. ErrorHandler:
 22.     ' แจ้งสถานะของความผิดพลาด (Trap Error)
 23.     ' เทคนิคการเขียนโปรแกรมของผมครับ ตรง Title MsgBox --> "Error: ฟังค์ชั่น Connect" ก็คือ
 24.     ' ให้มันแจ้งการเกิด Error ในโปรแกรมย่อย (Sub program หรือ Function) ว่ามาจากตัวไหนกันแน่
 25.     ' เวลาที่มีโปรแกรมย่อยเหล่านี้อยู่มากๆ ...  ไม่งั้น งง ตาลาย 55555
 26.     MsgBox Err.Number & vbCrLf & Err.Description, vbOKOnly + vbCritical, "Error: ฟังค์ชั่น Connect"
 27.    
 28.     ' การติดต่อล้มเหลวผิดพลาด ต้องส่งค่ากลับเป็น False
 29.     Connect = False
 30.    
 31.     ' การใช้ Resume ในกรณีที่เกิด Error ขึ้นมา ส่วน GoTo มันกระโดดไปแบบไม่มีเงื่อนไขเลยครับ ... พี่น้อง
 32.     Resume ExitProc
 33. End Function

 34. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 35. ' ทำการอ่าน WorkSheet หรือเสมือนกับว่ามันคือตารางข้อมูล (Table) นั่นแหละครับพี่น้อง
 36. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 37. Private Sub GetExcelTables()
 38.     ' ประกาศตัวแปร RecordSet
 39.     Dim RS As ADODB.Recordset
 40.     ' ตัดการเชื่อมต่อเดิมทิ้งทั้งหมด
 41.     Set RS = New ADODB.Recordset
 42.     With Conn
 43.         ' อ่านค่า Sheet ที่คุณเลือกเข้าสู่ RecordSet (มองเหมือนรูปแบบของตาราง - SchemaTables)
 44.         Set RS = .OpenSchema(adSchemaTables)
 45.     End With
 46.     '
 47.     ' Loop ไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหมดจำนวนของ WorkSheet
 48.     Do While Not RS.EOF
 49.         ' นำชื่อ WorkSheet (หรือ ชื่อตาราง) มาใส่ไว้ใน ComboBox
 50.         cmbWorkSheet.AddItem (RS.Fields("TABLE_NAME").Value)
 51.         RS.MoveNext
 52.     Loop
 53.     '
 54. End Sub

 55. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 56. ' อ่านข้อมูลที่อยู่ในเซลล์ต่างๆเข้าสู่ Flexgrid
 57. ' เหมือนอ่านข้อมูลออกจากตาราง (Table) ใน MS Access ที่เราคุ้นเคยยังไงยังงั้นครับ ... พี่น้อง
 58. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 59. Private Sub GetExcelData()
 60.     Dim RS As ADODB.Recordset
 61.     Set RS = New ADODB.Recordset
 62.     With RS
 63.         .ActiveConnection = Conn
 64.         .CursorLocation = adUseClient
 65.         .CursorType = adOpenStatic
 66.         .LockType = adLockReadOnly
 67.         ' ไม่บรรยายแล้วกัน SQL Statement
 68.         .Source = "SELECT * FROM [" & cmbWorkSheet.Text & "]"
 69.         .Open
 70.         
 71.         ' กำหนด DataSource ให้กับ FlexGrid
 72.         Set fgSheet.DataSource = RS
 73.     End With
 74.     RS.Close
 75.     Set RS = Nothing
 76. End Sub

 77. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 78. ' เริ่มต้นการเปิดไฟล์ Excel
 79. ' / --------------------------------------------------------------------------------
 80. Private Sub cmdOpenXLS_Click()
 81. 'On Error Resume Next
 82. On Error GoTo ErrHandler
 83.     With dlgOpenFile
 84.         .DialogTitle = "เลือกไฟล์ Microsoft Excel"
 85.         .InitDir = App.Path
 86.         ' เลือกเฉพาะไฟล์ Excel
 87.         .Filter = "All Microsoft Excel Files (*.xls)|*.xls"
 88.         .ShowOpen
 89.         
 90.         ' ผมตั้งไว้เพื่อดักการกดปุ่ม Cancel ตอนเลือกไฟล์ครับ ซึ่งใช้ร่วมกับ On Error GoTo ErrHandler
 91.         ' และต้องสั่งให้ dlgOpenFile.CancelError = True
 92.         ' เพื่อให้เกิดการแจ้ง Error  โดย Err.Number = 32755 หมายความว่าเกิดการกดปุ่ม Cancel
 93.         ' ตรงนี้ผมอธิบายให้ลึกซึ้งมันยากครับ โปรดลองเล่นดูเอาล่ะกัน
 94.         .CancelError = True
 95.         If .FileName <> "" Then txtPathNameXLS.Text = .FileName
 96.     End With
 97.    
 98.     ' ไม่มีชื่อไฟล์กลับมาน่ะขอรับ ดังนั้นจะให้มันไปฟังค์ชั่น Connect ทำไมให้เกิด Error เล่า ... พี่น้อง
 99.     If txtPathNameXLS.Text = "" Then Exit Sub
 100.     '
 101.     If Connect Then
 102.         cmbWorkSheet.Clear
 103.         Call GetExcelTables
 104.     End If

 105. ExitProc:
 106.     Exit Sub

 107. ErrHandler:
 108.     Select Case Err.Number
 109.     Case 32755
 110.         Err.Clear
 111.         Exit Sub
 112.     ' หรือคอย Trap Error ตัวอื่นๆ
 113.     ' Case xxxx
 114.         ' แจ้งความผิดพลาดเกี่ยวกับอะไร ...
 115.    
 116.     Case Else
 117.         MsgBox Err.Number & vbCrLf & Err.Description
 118.     End Select
 119. End Sub

 120. Private Sub cmbWorkSheet_Click()
 121.     If cmbWorkSheet.ListIndex < 0 Then Exit Sub
 122.     ' เรียกการแสดงผลเข้าสู่ FlexGrid
 123.     Call GetExcelData
 124. End Sub

 125. Private Sub Form_Load()
 126.     txtPathNameXLS.Text = ""
 127.     cmbWorkSheet.Clear
 128.     lblDescription.Caption = "โปรแกรมตัวอย่างการใช้งาน ADO และ MS Excel - www.g2gnet.com"
 129.     Me.Move (Screen.Width - Width) \ 2, (Screen.Height - Height) \ 2
 130. End Sub

 131. Private Sub Form_Resize()
 132.     On Error Resume Next
 133.     Me.fraOpenExcel.Move 0, 30, Me.ScaleWidth - 30, Me.ScaleHeight - Me.Picture1.Height - 60
 134.     Me.fgSheet.Move 30, 1200, Me.fraOpenExcel.Width - 90, Me.fraOpenExcel.Height - 1260
 135.     Me.Picture1.Move 0, Me.fraOpenExcel.Height + 30, Me.ScaleWidth - 30
 136.     Me.lblDescription.Move 0, 0, Me.Picture1.Width
 137. End Sub

 138. Private Sub cmdExit_Click()
 139.     End
 140. End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ดดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB6 ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-9-21 11:11 , Processed in 0.617943 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้