ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 521|ตอบกลับ: 0

[VB.NET] การแสดงรายชื่อแอพพลิเคชั่น โปรแกรมต่างๆที่ติดตั้งเอาไว้ใน Windows

[คัดลอกลิงก์]

252

กระทู้

370

โพสต์

3094

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3094
จัดให้ตามคำขอ การแสดงรายชื่อ Software หรือ Application ต่างๆที่ติดตั้งอยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows โดยอาศัยหลักการอ่านข้อมูลที่อยู่ภายใน Registry ในส่วนของ Uninstall แถมโค้ดในการแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ และการตรวจสอบขนาดจำนวนบิทของ Windows ซึ่งอย่างหลังนี่ใช้การอ่านข้อมูลด้วย WMI แทนครับผม


Registry ในส่วนของการ Uninstall ...มาดูโค้ดฉบับเต็มกันเถอะ ...
 1. Imports Microsoft.Win32
 2. Imports System.Runtime.InteropServices

 3. Public Class frmListSoftware

 4.     Private Sub frmListSoftware_Load(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 5.         Call ListSoftwareFromRegistry()
 6.         Call ListPrinter()
 7.     End Sub

 8.     '// ตรวจสอบ Windows ขนาดกี่บิท
 9.     '// http://msdn.microsoft.com/En-US/library/aa394239.aspx
 10.     Function CheckWinOSBit() As String
 11.         Dim osClass As System.Management.ManagementClass = Nothing
 12.         Dim result As String = "32-bit" ' Default to 32-bit for OSes which don't support the OSArchitecture property of the Win32_OperatingSystem WMI class.
 13.         Try
 14.             ' Get the singleton Win32_OperatingSystem WMI class so we can access properties about the OS.
 15.             osClass = New System.Management.ManagementClass("Win32_OperatingSystem")
 16.             ' Loop thru all properties of the single instance of the Win32_OperatingSystem class and look for the property which will tell us if
 17.             ' the OS is 32-bit or 64-bit.  If the property is not found, the OS is assumed to be 32-bit.
 18.             For Each mgo As System.Management.ManagementObject In osClass.GetInstances
 19.                 For Each prop As System.Management.PropertyData In mgo.Properties
 20.                     If prop.Name = "OSArchitecture" Then
 21.                         result = prop.Value.ToString
 22.                         Exit For
 23.                     End If
 24.                 Next
 25.             Next
 26.         Catch ex As Exception
 27.             result = String.Empty
 28.         Finally
 29.             ' Clean up
 30.             If osClass IsNot Nothing Then osClass.Dispose()
 31.         End Try
 32.         Return result
 33.     End Function

 34.     '// Listing Software.
 35.     Private Sub ListSoftwareFromRegistry()
 36.         '// Initialize ListView Control
 37.         With ListView1
 38.             .View = View.Details
 39.             .GridLines = True
 40.             .FullRowSelect = True
 41.             .HideSelection = False
 42.             .MultiSelect = False
 43.             .Columns.Add("Program Name", ListView1.Width \ 2 + 200)
 44.             .Columns.Add("Version", 150)
 45.         End With
 46.         Dim LV As ListViewItem
 47.         '// Registry path which has information of all the softwares installed on machine.
 48.         Dim UninstallKey As String
 49.         '// Check Windows 32/64 bit.
 50.         If Microsoft.VisualBasic.Left(CheckWinOSBit, 2) = "64" Then
 51.             '// For 64 bit.
 52.             UninstallKey = "Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
 53.             Label1.Text = "Listing Application Software on Windows 64 bit."
 54.         Else
 55.             '// For 32 bit.
 56.             UninstallKey = "SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
 57.             Label1.Text = "Listing Application Software on Windows 32 bit."
 58.         End If
 59.         '// ลูปตาม SubKey
 60.         Using RegKey As RegistryKey = Registry.LocalMachine.OpenSubKey(UninstallKey)
 61.             For Each skName As String In RegKey.GetSubKeyNames()
 62.                 Using sk As RegistryKey = RegKey.OpenSubKey(skName)
 63.                     If Not IsNothing(sk.GetValue("DisplayName")) Then
 64.                         ' we have many attributes other than these which are useful.
 65.                         LV = ListView1.Items.Add(CStr(sk.GetValue("DisplayName")))
 66.                         LV.SubItems.Add(CStr(sk.GetValue("DisplayVersion")))
 67.                     End If
 68.                 End Using
 69.             Next
 70.         End Using
 71.     End Sub

 72.     '// Listing Printers.
 73.     Sub ListPrinter()
 74.         Dim sPrinters As String = ""
 75.         ' Populate to the ListBox.
 76.         For Each sPrinters In System.Drawing.Printing.PrinterSettings.InstalledPrinters
 77.             ListBox1.Items.Add(sPrinters)
 78.         Next
 79.     End Sub

 80.     Private Sub frmListSoftware_Resize(sender As Object, e As System.EventArgs) Handles Me.Resize
 81.         ' Resize ListView Control.
 82.         If ListView1.Columns.Count > 0 Then
 83.             With ListView1
 84.                 .Columns(0).Width = ListView1.Width \ 2 + 200
 85.                 .Columns(1).Width = 150
 86.             End With
 87.         End If
 88.     End Sub

 89.     Private Sub frmListSoftware_FormClosed(sender As Object, e As System.Windows.Forms.FormClosedEventArgs) Handles Me.FormClosed
 90.         Me.Dispose()
 91.         GC.SuppressFinalize(Me)
 92.         Application.Exit()
 93.     End Sub
 94. End Class
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด


ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB.NET (2010) ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2020-10-1 11:27 , Processed in 0.299267 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้