ชุมชนคนรักภาษาเบสิค - Visual Basic Community

 ลืมรหัสผ่าน
 ลงทะเบียน
ค้นหา
ดู: 3583|ตอบกลับ: 0

[VB6] แจกโค้ดการใช้งานตารางกริด SharpGrid Bound Data Control ในแบบ Run Time

[คัดลอกลิงก์]

257

กระทู้

392

โพสต์

3444

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

เครดิต
3444SharpGrid ActiveX Grid Control จัดเป็น Data Grid ที่ทรงประสิทธิภาพมาก สำหรับเหล่าบรรดา Developer ในกลุ่มของ Visual Studio 98 ทั้งนี้เราต้องใช้ทั้ง Design Time และการลงโค้ดตอน Run Time ผสมผสานกัน ถึงจะดึงขีดความสามารถของ ActiveX ตัวนี้ออกมาใช้งานได้อย่างเต็มที่ ...

ฟรีโค้ดของจริงนี้จะเป็นการนำเสนอ การใช้งาน
SharpGrid ในลักษณะของ Bound Data Control หรือการผูกแหล่งข้อมูลเข้ากับตัวตารางกริด โดยการทำ Query เพื่อสร้าง DataSource ให้กับ SharpGrid แต่เป็นลักษณะของการเขียนโค้ดในแบบ Run-Time (สั่งรันจึงจะเห็นผล) โดยไม่ได้ใช้วิธีการที่จับลากมาวางแปะๆเหมือนตามตำรา ซึ่งแอดมินเชื่อว่าหลายๆคน อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันมากนักกับวิธีการแบบนี้ แต่เชื่อเถอะครับด้วยวิธีการออกแบบ และเขียนโค้ดในลักษณะนี้ มันจะมีความยืดหยุ่นที่สูงมากกว่า ยิ่งหากเราต้องทำงานในหลายๆโปรเจค ก็เรียกได้ว่าแค่ก็อปไปวางแปะได้เลย (หากเข้าใจแจ่มแจ้งนะขอรับ) ... หลักการทำงานของมัน เราสามารถนำไปเรียนรู้และใช้งานกับ VB.Net อย่างต่อเนื่องได้เลยทันที เพราะใช้หลักการเดียวกันครับผม (แค่คำที่เรียกใช้งานแตกต่างกัน) ...

มารู้จักกับคำว่า Bound Data และ UnBound Data Control
- Bound Data Control คือ การผูก (Bound) ตารางข้อมูล (RecordSet) เข้ากับพวก Component หรือ Control ต่างๆ ผ่านทาง DataSource กรณีที่นำมาใช้แสดงผลลงในตารางกริด มันจะอ่านค่าฟิลด์ต่างๆ เพื่อแสดงผลในแต่ละหลัก เรียงตามลำดับจากการ Query ที่เราเขียนไว้ และ ต้องแสดงทุกๆฟิลด์ออกมาทั้งหมด (หากไม่ต้องการแสดงผล จะต้องทำการซ่อนหลักของตัวกริดเอง) มีข้อดี คือ ทำงานได้เร็ว มักนำไปแสดงผลข้อมูลอย่างเดียว ซึ่งแอดมินจะใช้ในบทความนี้ทั้งหมดครับ

- UnBound Data Control ก็จะไม่มีการผูก (Unbound) ตารางข้อมูลใดๆเข้ากับ Component หรือ Control การนำไปใช้ในตารางกริด ไม่จำเป็นต้องแสดงผลออกมาทุกฟิลด์ และ จะเอาตัวไหนมาแสดงในหลักใดๆก่อนหลังก็ได้ มีข้อดี คือ ยืดหยุ่นมากกว่า และ มักใช้กับการแก้ไขข้อมูลของตารางกริดในแต่ละ Cell ได้นั่นเอง (อันนี้เดี๋ยวเป็นภาค 2 ต่อจากตอนนี้ครับ)

Download SharpGrid ActiveX/COM Grid Control (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)

หน้าตาของการออกแบบฟอร์ม (Design Time) ... ไม่ต้องปรับแต่งค่าคุณสมบัติ (Properties) ใดๆในตัว SharpGrid


ก่อนที่จะทำการลงมือเขียนโปรแกรม จะต้องทำการ Reference หรืออ้างอิงการติดต่อกับฐานข้อมูลก่อน

จากเมนู Project --> References ...

เรียกใช้งาน SharpGrid ActiveX Control ... เพื่อให้ SharpGrid มาปรากฏอยู่ใน ToolBox

จากเมนู Project --> Components ... เลือกแบบ Unicode เพื่อรองรับภาษาไทยได้

มาดูโค้ดกันเถอะ ... ในส่วนของฟอร์มหลัก
 1. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : [email protected]
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand only)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (World Wide)
 7. ' /
 8. ' / Purpose : Sample to use SharpGrid ActiveX for Bound Data Control.
 9. ' / Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 + MS Access 2003
 10. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 11. Option Explicit

 12. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 13. Private Sub Form_Load()
 14. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 15. '/ Trap Error
 16. On Error GoTo ErrorHandler
 17.     '// การตั้งฟอร์มไว้กึ่งกลางจอภาพในแบบ Run Time
 18.     Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (Screen.Height - Me.Height) \ 2
 19.     '// ทำการติดต่อกับฐานข้อมูลก่อน (modDataBase.bas)
 20.     Call OpenDataBase
 21.     '// เคลียร์ค่า TextBox
 22.     txtSearch.Text = ""
 23.    
 24.     '// ตั้งค่าการแสดงผล SharpGrid
 25.     Call InitSGGrid
 26.     '// ส่งค่า False เพื่อแจ้งโปรแกรมย่อยว่าแสดงผลข้อมูลออกมาทั้งหมด
 27.     Call SGGridEmployeeBound(False)
 28.    
 29. ExitProc:
 30.     Exit Sub
 31.    
 32. ErrorHandler:
 33.     MsgBox "Error : " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description, vbOKOnly + vbExclamation, "รายงานความผิดพลาด"
 34.     Resume ExitProc
 35.     '
 36. End Sub

 37. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 38. Sub InitSGGrid()
 39. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 40.     ' Initialize grid properties
 41.     With SGGridEmployee
 42.         '/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 43.         '/ กำหนดการแสดงผล GroupHeader หรือไม่
 44.         '/ False คือ ไม่ต้องแสดงผล
 45.         .GroupByBoxVisible = False
 46.         '/ True จะแสดงผล GroupHeader ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้งานลาก Column ไปจัดกลุ่มได้
 47.         '/ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 48.         
 49.         .FitLastColumn = True
 50.         .Appearance = sg3D
 51.         .SpecialMode = sgModeListBox
 52.         .CellsBorderVisible = True
 53.         .AutoResize = sgAutoResizeColumns
 54.         .GroupIndentation = 225
 55.         
 56.         .DefaultRowHeight = 390
 57.         .RowHeightMin = 390
 58.         .HeadingColCount = 1
 59.         
 60.         .HeadingGridLinesColor = vbBlack
 61.         .HeadingGridLines = sgGridLineFlat
 62.         
 63.         '/ สลับสีแถว
 64.         .EvenOddStyle = sgEvenOddRows
 65.         .ColorOdd = &HEFEFE0
 66.         
 67.         .CellTips = sgCellTipsFloat
 68.         .CellTipsDelay = 400
 69.         .ScrollBarTips = sgScrollTipsVertical
 70.         
 71.         .CacheAllRecords = True
 72.         .ColumnClickSort = True
 73.         
 74.         '/ การแสดงผลปกติทั่วไป
 75.         With .Styles("Normal")
 76.             .BkgStyle = sgCellBkgSolid
 77.             .Font.Name = "Tahoma"
 78.             .Font.Size = 8
 79.             .Padding = 18
 80.         End With
 81.       
 82.       '/ ส่วนหัวของ Header กรณีการแสดงผลทั่วไป
 83.         With .Styles("Heading")
 84.             .BackColor = RGB(0, 153, 255)
 85.             .ForeColor = vbWhite
 86.             .Font.Name = "Tahoma"
 87.             .Font.Size = 9
 88.             .Font.Bold = True
 89.             .Padding = 75
 90.         End With
 91.         
 92.         '/ ส่วนหัวของ GroupHeader กรณีมีการจัดกลุ่ม
 93.         With .Styles("GroupHeader")
 94.             .Font.Size = 9
 95.             .Font.Bold = True
 96.             .BackColor = RGB(241, 239, 226)
 97.             .BkgStyle = sgCellBkgSolid
 98.             .Padding = 30
 99.             .BorderColor = RGB(241, 207, 0)
 100.             .Borders = sgCellBorderBottom
 101.             .BorderSize = 1
 102.         End With
 103.       
 104.         '/ ส่วนของ GroupFooter กรณีมีการจัดกลุ่ม
 105.         With .Styles("GroupFooter")
 106.             .Font.Size = 9
 107.             .Font.Name = "Tahoma"
 108.             .ForeColor = vbBlue
 109.             .BackColor = RGB(255, 255, 224)
 110.             .BkgStyle = sgCellBkgSolid
 111.             .Padding = 75
 112.             .BorderColor = RGB(255, 207, 0)
 113.             .Borders = sgCellBorderBottom
 114.             .BorderSize = 50
 115.             .TextAlignment = sgAlignLeftCenter
 116.         End With
 117.       
 118.         With .Styles("Tip")
 119.             .Font.Size = 10
 120.             .Padding = 40
 121.         End With
 122.       
 123.        '/ กำหนดสีให้แถบแสงที่เราเลือกแถว
 124.         With .Styles("Selection")
 125.             .BackColor = RGB(0, 170, 0)
 126.             .ForeColor = vbWhite
 127.             .BkgStyle = sgCellBkgSolid
 128.         End With
 129.       
 130.       '/ กำหนดสีให้แถบแสง กรณีที่เราไม่ได้เลือกแถวนั้น
 131.         With .Styles("InactiveSelection")
 132.             .BackColor = RGB(0, 170, 0)
 133.             .ForeColor = vbWhite
 134.             .BkgStyle = sgCellBkgSolid
 135.         End With
 136.     End With

 137. End Sub

 138. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 139. ' / อ่านค่า Primary Key จากหลัก 0 ที่ถูกซ่อนเอาไว้ เพื่อนำไปใช้งานอย่างอื่นต่อไป
 140. Private Sub SGGridEmployee_DblClick()
 141. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 142.     '/ กำหนดให้อยู่ที่หลัก 0 ก่อน
 143.     SGGridEmployee.Col = 0
 144.     ' / อ่านค่าจากหลัก 0 และจากแถวที่เลือก (โดยไม่ต้องระบุแถวเลย)
 145.     MsgBox "EmployeePK = " & Val(SGGridEmployee.Text)
 146. End Sub

 147. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 148. ' / ตัวแปร blnSearch เป็นออพชั่น หากไม่มีการส่งค่ามา ให้ถือว่ามันมีค่าเป็น FALSE
 149. ' / หาก blnSearch = False เป็นการแสดงผลข้อมูลทั้งหมด โดยไม่ต้องทำการค้นหา
 150. ' / หาก blnSearch = True เป็นการค้นหาข้อมูล ตามเงื่อนไขที่อยู่ใน TextBox
 151. Sub SGGridEmployeeBound(Optional blnSearch As Boolean = False)
 152. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 153.     With SGGridEmployee
 154.         '.Columns.RemoveAll False
 155.         .DataRowCount = 0
 156.         ' / หลัก 0 นี่คือหลักที่แสดงหมายเลขแถวครับ
 157.         .Rows.At(0).Height = 420
 158.         .ColumnClickSort = True
 159.         .Columns(0).Width = 400
 160.         .Columns(0).AllowSizing = False
 161.         .Columns(0).Hidden = True
 162.         .RowNumbering = False
 163.     End With
 164.    
 165.     '/ สร้าง Instance ขึ้นมาใหม่ พร้อมตัดการเชื่อมต่อเดิมทิ้ง (หากลืม)
 166.     Set RS = New ADODB.Recordset
 167.    '/ blnSearch = True คือการค้นหาข้อมูล
 168.     If blnSearch Then
 169.         '// Bound Data จะแสดงผลโดยจัดเรียงข้อมูลตามฟิลด์ ที่อยู่ใน Query
 170.         '// หากฟิลด์ใดที่เราไม่ต้องการให้แสดงผล ต้องไปตั้งค่าหลักนั้นใน SharpGrid ให้ Hidden = True
 171.         Statement = _
 172.             " SELECT tblEmployee.EmployeePK, tblEmployee.EmployeeID, tblEmployee.EmployeeName, tblPosition.PositionName, " & _
 173.             " tblDepartment.DepartmentName, tblEmployee.DateStart, tblEmployee.Salary " & _
 174.             " FROM (tblEmployee INNER JOIN tblDepartment ON tblEmployee.DepartmentFK = tblDepartment.DepartmentPK) INNER JOIN " & _
 175.             " tblPosition ON tblEmployee.PositionFK = tblPosition.PositionPK " & _
 176.             " WHERE " & _
 177.             " ([EmployeeID] " & " Like '%" & Trim(txtSearch.Text) & "%'" & " OR " & _
 178.             " [EmployeeName] " & " Like '%" & Trim(txtSearch.Text) & "%'" & " OR " & _
 179.             " [PositionName] " & " Like '%" & Trim(txtSearch.Text) & "%'" & " OR " & _
 180.             " [DepartmentName] " & " Like '%" & Trim(txtSearch.Text) & "%'" & ")" & _
 181.             " ORDER BY EmployeeID, EmployeeName "
 182.    
 183.     '// blnSearch = False คือ แสดงผลทั้งหมด
 184.     Else
 185.         Statement = _
 186.             " SELECT tblEmployee.EmployeePK, tblEmployee.EmployeeID, tblEmployee.EmployeeName, tblPosition.PositionName, " & _
 187.             " tblDepartment.DepartmentName, tblEmployee.DateStart, tblEmployee.Salary " & _
 188.             " FROM (tblEmployee INNER JOIN tblDepartment ON tblEmployee.DepartmentFK = tblDepartment.DepartmentPK) INNER JOIN " & _
 189.             " tblPosition ON tblEmployee.PositionFK = tblPosition.PositionPK " & _
 190.             " ORDER BY DepartmentName, EmployeeID "
 191.     End If
 192.    
 193.     ' ============ IMPORTANT ==========
 194.     ' / ระบุให้ทำงานในโหมด BOUND DATA
 195.     SGGridEmployee.DataMode = sgBound
 196.     ' ==================================
 197.     RS.CursorLocation = adUseClient
 198.     '// adOpenForwardOnly และ adLockReadOnly เป็นการอ่านข้อมูลเดินหน้าอย่างเดียว จะมีความเร็วในการนำข้อมูลมาแสดงผล
 199.     RS.Open Statement, ConnDB, adOpenForwardOnly, adLockReadOnly, adCmdText
 200.    
 201.     '/ =============== ผูกเข้ากับตาราง RecordSet ================
 202.     '/ เหมือนการกำหนด DataSource ใน VB.NET
 203.     Set SGGridEmployee.DataSource = RS
 204.     '/ ====================================================
 205.    
 206.     '/ แสดงจำนวนรายการ
 207.     SGGridEmployee.DataRowCount = RS.RecordCount
 208.     If RS.RecordCount >= 0 Then
 209.         lblSearch.Caption = "[จำนวน : " & RS.RecordCount & " รายการ.]"
 210.     Else
 211.         lblSearch.Caption = "[จำนวน : 0" & " รายการ.]"
 212.     End If
 213.     '// จัดรูปแบบหลักใหม่
 214.     Call SetupSGGrid
 215.     ' / Always must be disconnect RecordSet
 216.     RS.Close:   Set RS = Nothing
 217. End Sub

 218. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 219. ' / การตั้งค่าหลักต่างๆ ต้องให้ตรงกันกับฟิลด์ข้อมูลในการ Query จากโปรแกรมย่อย SGGridEmployeeBound
 220. Private Sub SetupSGGrid()
 221. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 222.     '/ การกำหนดโหมด Bound Data ทำให้เกิดการนับจำนวนหลักเอาไว้ให้เรียบร้อย
 223.     ' ================ Setup SGGrid ====================
 224.     With SGGridEmployee
 225.         '// Start Columns 1 โดยใช้ค่า Index ที่เรียงมาจาก Query
 226.         With .Columns(1)
 227.             '/ แสดงผลหัวข้อหลัก
 228.             .Caption = "EmployeePK"
 229.             '/ ความกว้างเป็น 0
 230.             .Width = 0
 231.             '/ ไม่ยอมให้ปรับขนาดความกว้างของหลัก
 232.             .AllowSizing = False
 233.             '/ เอาไปซ่อนจากสายตาผู้ใช้ไปเลย กรณีที่เราไม่ต้องการให้หลักนี้มีการแสดงผลให้ผู้ใช้งานเห็น
 234.             .Hidden = True
 235.         End With
 236.         ' 2
 237.         With .Columns(2)
 238.             .Caption = "รหัสพนักงาน"
 239.             '/ ตั้งค่าการแสดงตำแหน่งของข้อมูล
 240.             .Style.TextAlignment = sgAlignLeftCenter
 241.             .HeadingStyle.TextAlignment = sgAlignLeftCenter
 242.             .AllowSizing = True
 243.         End With
 244.         ' 3
 245.         With .Columns(3)
 246.             .Caption = "ชื่อ - นามสกุล"
 247.             .Style.TextAlignment = sgAlignLeftCenter
 248.             .HeadingStyle.TextAlignment = sgAlignLeftCenter
 249.             .AllowSizing = True
 250.         End With
 251.         ' 4
 252.         With .Columns(4)
 253.             .Caption = "ตำแหน่ง"
 254.             .Style.TextAlignment = sgAlignLeftCenter
 255.             .HeadingStyle.TextAlignment = sgAlignLeftCenter
 256.             .AllowSizing = True
 257.         End With
 258.         ' 5
 259.         With .Columns(5)
 260.             .Caption = "แผนก"
 261.             .Style.TextAlignment = sgAlignLeftCenter
 262.             .HeadingStyle.TextAlignment = sgAlignLeftCenter
 263.             .AllowSizing = True
 264.         End With
 265.         ' 6
 266.         With .Columns(6)
 267.             .Caption = "วันที่เริ่มทำงาน"
 268.             .Style.TextAlignment = sgAlignRightCenter
 269.             .HeadingStyle.TextAlignment = sgAlignRightCenter
 270.             .Style.Format = "dd/mm/yyyy"
 271.             .AllowSizing = True
 272.         End With
 273.         ' ใช้ชื่อฟิลด์ข้อมูลแทนหมายเลข Index แทนก็ได้
 274.         With .Columns("Salary")
 275.             .Caption = "เงินเดือน"
 276.             .Style.TextAlignment = sgAlignRightCenter
 277.             .HeadingStyle.TextAlignment = sgAlignRightCenter
 278.             .DataType = sgtCurrency
 279.             .Style.Format = "#,##0.00"
 280.             .AllowSizing = False
 281.         End With
 282.         '
 283.     End With
 284. End Sub

 285. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 286. ' / กดปุ่ม Refresh เพื่อทำการแสดงผลข้อมูลทั้งหมด
 287. Private Sub cmdRefresh_Click()
 288. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 289.     Call SGGridEmployeeBound(False)
 290.     With SGGridEmployee
 291.         .LeftCol = 0
 292.         .SetFocus
 293.         Sendkeys "{RIGHT}"
 294.     End With
 295.     txtSearch.Text = ""
 296. End Sub

 297. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 298. ' / เมื่อคลิ๊กที่ปุ่มค้นหา
 299. Private Sub cmdSearch_Click()
 300. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 301.    
 302.     ' / ตัดคำสงวน (Reserved Word) ที่มีปัญหากับฐานข้อมูลออกไป
 303.     txtSearch.Text = Replace(txtSearch.Text, "'", "")
 304.     txtSearch.Text = Replace(txtSearch.Text, "%", "")
 305.     txtSearch.Text = Replace(txtSearch.Text, "*", "")
 306.     If Trim(txtSearch.Text) = "" Or Len(txtSearch.Text) = 0 Then Exit Sub
 307.    
 308.     '/ ทำการค้นหาข้อมูล
 309.     Call SGGridEmployeeBound(True)
 310.    
 311. End Sub

 312. Private Sub txtSearch_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
 313.     If KeyCode = vbKeyDown Then Sendkeys "{TAB}"
 314.     If KeyCode = vbKeyUp Then Sendkeys "+{TAB}"
 315. End Sub

 316. Private Sub txtSearch_KeyPress(KeyAscii As Integer)
 317.     '// เกิดการกด Enter (ASCII Code มีค่าเท่ากับ 13 ฐาน 10)
 318.     If KeyAscii = 13 Then
 319.         Call cmdSearch_Click
 320.         '// ปิดเสียงด้วยการกำหนดให้ KeyAscii = 0 หรือไม่มีการกดคีย์ใดๆ
 321.         KeyAscii = 0
 322.     End If
 323. End Sub

 324. Private Sub cmdRefresh_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
 325.     If KeyCode = vbKeyDown Or KeyCode = vbKeyRight Then Sendkeys "{TAB}"
 326.     If KeyCode = vbKeyUp Or KeyCode = vbKeyLeft Then Sendkeys "+{TAB}"
 327. End Sub

 328. Private Sub Form_Resize()
 329.     If Me.ScaleWidth < 120 Or Me.ScaleHeight < 120 Then Exit Sub
 330.     fraData.Height = Me.ScaleHeight - 60
 331.     fraData.Move 15, 0, Me.ScaleWidth - 15
 332.     SGGridEmployee.Move 15, 615, fraData.Width - (SGGridEmployee.Left) - 15, fraData.Height - 690
 333. End Sub

 334. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 335. On Error Resume Next
 336.     If Dir$(App.Path & "\*.tmp") <> "" Then Kill App.Path & "\*.tmp"
 337.     '/ ปิดการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล
 338.     Call CloseDataBase
 339.     End
 340. End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

มาดูโค้ดในส่วนของโมดูลหลักที่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ... (modDataBase.bas หรือ โมดูลหากิน)
 1. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 2. ' / Developer : Mr.Surapon Yodsanga (Thongkorn Tubtimkrob)
 3. ' / eMail : [email protected]
 4. ' / URL: http://www.g2gnet.com (Khon Kaen - Thailand)
 5. ' / Facebook: https://www.facebook.com/g2gnet (For Thailand only)
 6. ' / Facebook: https://www.facebook.com/commonindy (World Wide)
 7. ' /
 8. ' / Purpose : Function to connect the MS Access DataBase.
 9. ' / Microsoft Visual Basic 6.0 Service Pack 6 + MS Access 2003
 10. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 11. Option Explicit

 12. '// ก่อนใช้งานต้องเลือก MDAC 2.8 มาจาก Project --> Refernces ก่อน
 13. Global ConnDB As New ADODB.Connection
 14. Global RS As New ADODB.Recordset    ' / RecordSet หลัก
 15. Global DS As New ADODB.Recordset    ' / RecordSet สำรอง
 16. Global RstData As New ADODB.Recordset   ' / ใช้ในการพิมพ์รายงาน
 17. Global Statement As String
 18. Global SQLStmt As String

 19. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 20. Public Sub OpenDataBase()
 21. On Error GoTo Err_Handler
 22.     Dim DB_File As String
 23.     DB_File = App.Path
 24.     If Right$(DB_File, 1) <> "" Then DB_File = DB_File & ""
 25.     DB_File = DB_File & "DataBase.MDB"
 26.     ' Open a connection.
 27.     Set ConnDB = New ADODB.Connection
 28.     ConnDB.ConnectionString = _
 29.         "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" & _
 30.         "Data Source=" & DB_File & ";" & _
 31.         "Persist Security Info=False"
 32.         '" Jet OLEDB:Database Password=" & "password" & ";" '& _
 33.         '" Engine Type=5;"
 34.     ConnDB.Open
 35.     Exit Sub
 36. Err_Handler:
 37.     MsgBox "Open Database Error : " & vbCrLf & Err.Number & " " & Err.Description
 38.     End
 39. End Sub

 40. Public Sub CloseDataBase()
 41.     ' ตรวจสอบว่ามีการเชื่อมโยง - Connect ข้อมูลหรือไม่
 42.     If ConnDB.State = adStateOpen Then
 43.         ConnDB.Close
 44.         Set ConnDB = Nothing
 45.     End If
 46. End Sub

 47. ' / -----------------------------------------------------------------------------------------------
 48. ' / ฟังค์ชั่นแก้ไขในการ SendKeys ซึ่งใน Windows 8+ 64 บิท จะมีปัญหา
 49. Public Sub Sendkeys(Text As String, Optional Wait As Boolean = False)
 50.     Dim WshShell As Object
 51.     Set WshShell = CreateObject("Wscript.shell")
 52.     WshShell.Sendkeys Text, Wait
 53.     Set WshShell = Nothing
 54. End Sub
คัดลอกไปที่คลิปบอร์ด

Conslusion: อย่าเพียงแต่ลอกโค้ดแล้วไปสั่งรันให้ผ่านเท่านั้นนะครับ ต้องพยายามทำความเข้าใจในแต่ละชุดแถวคำสั่งที่สำคัญเอาไว้ให้ดีด้วย ซึ่งแอดมินได้พยายามเขียนคอมเมนท์ อธิบายในส่วนที่สำคัญๆเอาไว้ให้ได้อ่านกัน การใช้ Debugger เข้ามาช่วย จะทำให้เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจหลักการทำงานต่างๆของโค้ดได้อย่างไม่ยากเย็น ... ขอให้โชคดี

Download SharpGrid ActiveX/COM Grid Control (เฉพาะสมาชิกเท่านั้น)
ดาวน์โหลดโค้ดต้นฉบับ VB6 ได้ที่นี่ ...

ขออภัย! โพสต์นี้มีไฟล์แนบหรือรูปภาพที่ไม่ได้รับอนุญาตให้คุณเข้าถึง

คุณจำเป็นต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อดาวน์โหลดหรือดูไฟล์แนบนี้ คุณยังไม่มีบัญชีใช่ไหม? ลงทะเบียน

x
สิ่งที่ดีกว่าการให้ คือการให้แบบไม่มีที่สิ้นสุด

0

กระทู้

51

โพสต์

233

เครดิต

Full Member

Rank: 3Rank: 3

เครดิต
233
โพสต์ 2020-7-16 09:05:43 | ดูโพสต์ทั้งหมด

        With .Styles("InactiveSelection")
            .BackColor = RGB(0, 170, 0)
            .ForeColor = vbWhite
            .BkgStyle = sgCellBkgSolid
        End With

กำลังหา InactiveSelection ตัวนี้อยู่ ขอบคุณมากครับผม
ขออภัย! คุณไม่ได้รับสิทธิ์ในการดำเนินการในส่วนนี้ กรุณาเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ลงชื่อเข้าใช้ | ลงทะเบียน

รายละเอียดเครดิต

ข้อความล้วน|อุปกรณ์พกพา|ประวัติการแบน|G2GNet.com  

GMT+7, 2021-2-27 17:12 , Processed in 0.224106 second(s), 4 queries , File On.

Powered by Discuz! X3.3 R20170401, Rev.54

© 2001-2017 Comsenz Inc.

ตอบกระทู้ ขึ้นไปด้านบน ไปที่หน้ารายการกระทู้