ฟรีโปรแกรมพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
(G2GNet Print Bill Soft - Free Edition)

โปรแกรมชุดนี้ผู้พัฒนาแจกจ่ายให้ใช้งานฟรีีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนต่อวันไม่มากมายนัก เพื่อให้ท่านรู้ว่าวันหนึ่งๆขายสินค้า/บริการให้กับลูกค้ารายใดบ้าง มีจำนวนเงินรายรับเท่าไร มียอดค้างชำระหรือไม่ ซึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีการพิมพ์ออกมาเลยด้วยซ้ำ

ตัวโปรแกรมสามารถพิมพ์ออกเป็น ใบเสร็จธรรมดาขนาดกระดาษ A4 และกระดาษต่อเนื่องขนาด 8 1/2 x 11 นิ้ว ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี  เพื่อคำนวณหาภาษีมูลค่าเพิ่มได้ โดยโปรแกรมรองรับได้ 3 รูปแบบ คือ สินค้าไม่มีภาษี, ภาษีรวมอยู่ในตัวสินค้า และภาษีแยกนอกตัวสินค้า รวมไปถึงสามารถเก็บข้อมูลลูกค้า และพนักงานได้ ส่วนรายงานก็ส่งออกเป็นไฟล์ MS Excel และส่งออกการพิมพ์ใบเสร็จเป็นแบบ PDF ได้ด้วย ... ไทยทำ ไทยใช้ ไทยเจริญ

ผู้พัฒนาโปรแกรม: นายสุรพล ยอดสง่า 08-6862-6560 (เฟซบุ๊ค) หรือ Email: [email protected] Line ID: g2gnet

ดาวน์โหลดโปรแกรมการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (BillXPress Soft) เวอร์ชั่น 4.40 (ชุดเต็ม)

การแก้ปัญหาเรื่องวันที่ภาษาไทย
เข้าไปที่ Control Panel --> Region/Language


เปลี่ยนเป็น Thai (Thailand) จะแสดงผลวันที่ Long date เป็นวันที่ภาษาไทย เช่น 22 กรกฎาคม 2561

เปลี่ยนเป็น Thailand

เปลี่ยนเป็น Thai (Thailand) จากนั้นต้อง Restart เครื่อง 1 รอบ

มุมสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์

เว็บไซต์นักคอมพิวเตอร์อิสระ ร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์งานคอมพิวเตอร์ แจกฟรีโปรแกรม และ ต้นฉบับซอร์สโค้ด (Source Code)

เว็บบอร์ด - กระดานข่าวสาร

ถาม/ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์-ซอฟท์แวร์ และรวมถึงการแจกจ่ายโค้ดต้นฉบับฟรี

Basic for Android (B4A)

การใช้ภาษาเบสิกพัฒนาแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

บทความการเขียนโปรแกรม

เป็นเรื่องราวบทความเก่าๆที่เขียนเอาไว้มานับสิบปี แต่เรื่องความรู้นั้นไม่ได้เก่าไปเลย เพราะเน้นไปที่วิธีการคิดที่จะเขียนโปรแกรม