การแก้ไขปัญหาเมื่อ ASP.Net เวอร์ชั่น 1.1 ไม่สามารถทำงานได้ (Visual Studio .Net)

Category »  ASP/ASP.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 30/11/2549 15:42:00
(อ่าน : 13871) 

เมื่อเปิดโปรแกรม Visual Studio .Net 2003 ขึ้นมา ไม่ว่าคุณจะทำการเปิดโปรเจคเดิม หรือ สร้างโปรเจคใหม่ขึ้นมา มันก็จะฟ้องว่า "Visual Studio .NET has detected that the specified Web server is not running ASP.NET version 1.1 You will be unable to run ASP.NET Web applications or services."


เมื่อสร้างโปรเจคใหม่


เมื่อเปิดโปรเจคเดิม

นั่นคือเราไม่สามารถจะใช้งาน ASP.Net ได้เลยครับพี่น้อง ปัญหาที่เกิดขึ้นมานี้ ส่วนใหญ่ที่พบก็คือว่า
  • ติดตั้งโปรแกรม Visual Studio .Net ก่อนที่จะติดตั้ง IIS
  • ทะเบียนผู้ใช้ (Account - ASPNET) หายไป หรือ ไม่มีสิทธิในการใช้งาน
  • Script ไม่ Update หรือมีปัญหา (เวลาไป Download ตัว Update ต้องผ่าน Windows Genuines ก่อนเด้อพี่น้อง ...)
  • การตั้งค่า Proxy ไม่ถูกต้อง
  • มี Application อื่นๆ เช่น โปรแกรม Skype ใช้งาน Port 80 (กรณีของ IIS Manager ไม่ยอมทำงาน)

เอาแบบว่าง่ายๆ เน้นเนื้อๆแล้วกันน่ะครับ ตามที่ผมได้ทำการแก้ไขไปแล้ว 2 เครื่อง ... ก่อนอื่นปิดโปรแกรม Visual Studio .Net ไปก่อน แล้วก็ไปที่ Start --> Run แล้วก็พิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้เข้าไป หรือ Copy ไปใส่เลยก็สุดแล้วแต่คุณแล้วกันครับ (หรือ สั่งที่ Command Prompt ก็ได้ครับผม)

%windir%\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322\aspnet_regiis.exe -i

 


ลงทะเบียน (Register) ให้กับระบบใหม่

 

กรณีนี้ซึ่งผมคิดว่าเครื่องส่วนใหญ่จะใช้ .Net Framework Version 1.1.4322 หรือ Visual Studio .Net 2003 สำหรับเวอร์ชั่นอื่นๆก็ลองหาดูจาก .Net Framework ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณน่ะครับว่าใช้เวอร์ชั่นไหน ก็ให้เปลี่ยนค่าตัวเลขตามที่ผมได้ขีดเส้นใต้ไว้ให้ดู เช่น v2.0.50727 สำหรับ Visual Studio .Net 2005 (Released Version)

จากนั้นให้เปิดโปรแกรมใหม่ (คิดว่า) น่าจะทำงานได้อย่างไม่มีปัญหาน่ัะครับพี่น้อง ...