หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 9 1 7 0 9

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
62 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 9 4 6 7 5 9
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

ตารางกริด (MS Flex Grid) ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา ... ตอน MS FlexGrid สุดมหัศจรรย์หรรษา

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 4/4/2552   เวลา: 10:49
(อ่าน : 24236) 
ในอดีตกาลเมื่อวันวานนานนับกว่า 10 ปีมาแล้ว ... ก่อนที่ผมจะได้มาสัมผัสกับ MS Visual Basic ผมเองจับ FoxPro มาก่อนน่ะครับ ครั้นพอได้เรียนรู้กับเจ้า Visual Basic อย่างจริงๆจังๆ ทำให้ผมหลงใหลกับตัวแปลภาษานี้มาก ประมาณว่าตัดสินใจทิ้งเมียเก่า ไปหาเมียใหม่ซ่ะเลยทีเดียว (ไม่ใช่แบบเมียหลวง เมียน้อยน่ะ ... 55555+) ... แต่ทว่าในห้วงเวลานั้นเองของเถื่อนมันยังไม่ฮิตติดเว็บ หรือแพร่หลายอย่างเช่นในปัจจุบันนี้ ทาง MS มันให้อะไรมาก็ต้องใช้ไปตามมี ตามเกิด ... ดังนั้นจึงต้องมานั่งคิดไป และก็ก๊งไป (ตามแบบฉบับ) จินตนาการให้ FlexGrid เนี่ยจากที่มันใส่ข้อมูลลงไปใน Cell ไม่ได้ แล้วทำอย่างไรล่ะ มันถึงจะทำได้ ... ปัญหามา ปัญญามี (อ่านแนวคิดของการออกแบบงานชิ้นนี้) ... แต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ผมคิดทำมันขึ้นมาในเวลานั้น มันกลับกลายเป็น "พื้นฐาน" ที่สามารถนำมา "ต่อยอด" ใช้กับ ActiveX ระดับสูงในปัจจุบันนี้ได้อย่างสบาย ... เอิ๊กๆๆๆๆ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด Source Code สำหรับ MS Visual Basic 6.0 - Service Pack 6
 ดาวน์โหลด Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack
 ดาวน์โหลด Microsoft Data Access Object (MDAC) และ Jet 4.0 Update
 ดาวน์โหลด Microsoft Visual Basic Service Pack 6
ข้อมูลเพิ่มเติม
ตารางกริด (MS Flex Grid) ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา ... VB 6.0
การอ่านข้อมูลแบบ Text File เข้าสู่ MS FlexGrid ด้วย MS Visual Basic 6.0
ตารางกริด (MS Flex Grid) ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา ... ตอนการจัดเรียงข้อมูลในการแสดงผลให้ MS FlexGrid
ตารางกริด (MS Flex Grid) ธรรมดา ที่ไม่ธรรมดา ... ตอนใช้ Wheel Mouse ใน MS FlexGrid
เริ่มต้นกระบวนการทำงาน

Projects --> Component ...


Design Time พิจารณาตำแหน่งของ MS FlexGrid ด้วยครับ เพราะมันจะมีผลต่อการเคลื่อนย้ายตำแหน่งของ Control อื่นๆ (ตัวอย่างนี้ใช้ TextBox)


Run Time
 • สามารถป้อนข้อมูลให้กับ MS FlexGrid ได้
 • สามารถจัดเรียงข้อมูลในแต่ละหลักได้
 • สามารถใช้ Wheel Mouse เพื่อเลื่อนดูรายการได้
 • WowwwwwW ... Amazing Microsoft FlexGrid

  มาดูโค้ดกันเถอะ ...
  
  ' ======================================================
  ' การตั้งค่าคุณสมบัติของ MS FlexGrid ในลักษณะของ Run Time
  ' ======================================================
  Sub SetupGrid()
    With fgData
      .FixedRows = 1
      .FixedCols = 0
      .Cols = 5
      .Rows = 500
      .ColWidth(0) = 0
      .ColWidth(1) = 1800
      .ColWidth(2) = 2600
      .ColWidth(3) = 1400
      .ColWidth(4) = 2400
      
      .TextMatrix(0, 0) = "PK"
      .TextMatrix(0, 1) = "รหัสสินค้า"
      .TextMatrix(0, 2) = "ราคาสินค้า"
      .TextMatrix(0, 3) = "จำนวน"
      .TextMatrix(0, 4) = "รวมจำนวนเงิน"
    End With
    
    With fgData
      .RowHeightMin = 330
      .SelectionMode = flexSelectionFree ' Focus แบบ Cell เหมือนใน MS Excel
      .AllowUserResizing = flexResizeNone ' ไม่อนุญาตให้ปรับขนาดของแถวหรือหลักได้
      .HighLight = flexHighlightNever ' ไม่ต้องแสงแถบแสง
      
      .FixedAlignment(2) = flexAlignRightCenter
      .ColAlignment(2) = flexAlignRightCenter
      .FixedAlignment(3) = flexAlignRightCenter
      .ColAlignment(3) = flexAlignRightCenter
      .FixedAlignment(4) = flexAlignRightCenter
      .ColAlignment(4) = flexAlignRightCenter
    End With
    
    With fgData
      .BackColorFixed = RGB(133, 175, 255)
      .ForeColorFixed = vbBlack
      .BackColorBkg = RGB(245, 245, 245)
      .BackColorSel = RGB(121, 255, 53)
      .ForeColorSel = vbBlack
      .BackColor = RGB(255, 255, 204)
      .ForeColor = vbBlack
      .GridColor = vbBlack
    End With
  End Sub
  
  ' ======================================================
  ' การนำข้อมูลเข้า MS FlexGrid
  ' ======================================================
  Sub DisplayfgData()
  Dim sRow As Integer
    Randomize
    ' ตัวอย่างข้อมูล
    For sRow = 1 To 499
      fgData.TextMatrix(sRow, 0) = sRow
      fgData.TextMatrix(sRow, 1) = Chr$(Int(Rnd() * 26) + 65) & Int(100 * Rnd)
      fgData.TextMatrix(sRow, 2) = Format(Int(10000 * Rnd), "0.00")
      ' จะให้มีการป้อนข้อมูลลงในหลักที่ 3
      fgData.TextMatrix(sRow, 3) = 1
      
      ' สำหรับหลักที่ 2 และ 4 ผมไม่ใช้ Format(X, "#,##0.00") หรือ การใส่เครื่องหมาย , (Comma)
      ' เพราะการใส่ Comma มันจะกลายเป็น String ไม่ใช่ Numeric อีกต่อไป
      ' ต้องเปลี่ยนการจัดเรียงจากแบบ Numeric ให้กลายเป็น String แทนไงล่ะครับ
      fgData.TextMatrix(sRow, 4) = Format(fgData.TextMatrix(sRow, 2) * fgData.TextMatrix(sRow, 3), "0.00")
      ' ========================== ค่าคงที่ในการจัดเรียง =====================
      ' 0 = flexSortNone
      ' 1 = flexSortGenericAscending
      ' 2 = flexSortGenericDescending
      ' 3 = flexSortNumericAscending
      ' 4 = flexSortNumericDescending
      ' 5 = flexSortStringNoCaseAsending
      ' 6 = fflexSortStringNoCaseDescending
      ' 7 = flexSortStringAscending
      ' 8 = flexSortStringDescending
      ' =============================================================
    Next
    SendKeys "{UP}"
  
  End Sub
  
  ' =============================================
  ' พิจารณาจากเหตุการณ์ (Event) ในการ Focus ตรงตำแหน่งใน Cell
  ' =============================================
  Sub fgData_EnterCell()
  Select Case fgData.Col ' เลือก Column ที่ต้องการ
    Case 0, 1, 2, 4: ' เราไม่ได้ป้อนข้อมูลในหลักที่ 0, 1 และ 2
      txtData.Visible = False ' จึงต้องสั่งให้ปิดการมองเห็น txtData
  
    Case 3: ' โอเค ถูกต้อง Cell ที่กำลัง Focus มาอยู่หลักที่ 3 ก็เริ่มต้นกระบวนการทำงานได้
      txtData.Visible = True ' เปิดให้ txtData มองเห็นได้
      txtData.Text = fgData.Text ' ค่าเดิมที่อยู่ใน Cell จะถูกส่งต่อไปให้ txtData เพื่อทำการแก้ไขต่อไป
  
      ' ขั้นตอนนี้คือการเลื่อนตำแหน่งของ txtData ให้ไปทับอยู่บนตำแหน่งของ Cell (หลักที่กำหนด) ตามที่เราต้องการ
      ' การเคลื่อนที่ โดย fgData.Move ตำแหน่งทางซ้าย, ตำแหน่งบน, ความกว้างของเซลล์, ความสูงของเซลล์
      txtData.Move fgData.CellLeft + 30, fgData.CellTop + 150, fgData.CellWidth, fgData.CellHeight
      ' การที่ CellLeft + 30 ... ก็เพราะว่าตำแหน่ง Left ของ MS FlexGrid มันอยู่ที่ 30 ... เลยต้องบวกเพิ่ม
      ' การที่ CellTop + 150 ... ก็เพราะว่าตำแหน่ง Top ของ MS FlexGrid มันอยู่ที่ 150 ... เช่นเดียวกัน
  
      ' เมื่อ txtData เคลื่อนที่ไปทับตำแหน่ง Cell ที่เราต้องการแล้ว ให้ Focus ไปที่ txtData เพื่อที่จะสามารถแก้ไขข้อมูลลงใน TextBox ได้
      txtData.SetFocus
  End Select
  
  End Sub
  
  ' เมื่อค่าใน TextBox เปลี่ยน ค่าใน Cell ที่ TextBox ทับเอาไว้ ก็ต้องเปลี่ยนตาม
  Private Sub txtData_Change()
    Dim sRow As Integer
    ' หาค่าตำแหน่งของแถว
    sRow = fgData.Row
    
    ' เมื่อ txtData เกิดการเปลี่ยนแปลง ก็จะส่งค่าให้กับ Cell ที่เราต้องการด้วย
    ' แต่ ณ ขณะนี้เรายังมองไม่เห็นหรอกครับ เพราะ txtData มันทับ Cell ไว้อยู่ -- สำมะคัญน่ะตัวนี้
    ' ค่าใน TextBox จะต้องไม่เป็นค่าว่าง ... หากเป็นใส่ 0 ให้มันซ่ะ
    If Trim(txtData.Text) = "" Or Len(Trim(txtData.Text)) = 0 Then txtData.Text = "0"
    
    fgData.TextMatrix(sRow, 3) = txtData.Text
    fgData.TextMatrix(sRow, 4) = Format(fgData.TextMatrix(sRow, 2) * fgData.TextMatrix(sRow, 3), "0.00")
  
  End Sub
  
  Private Sub txtData_GotFocus()
    ' โปรแกรมย่อยในการทำ High Light ใน TextBox
    Call HLText(txtData)
  End Sub
  
  ' การดักคีย์ที่กดลงบน TextBox
  Private Sub txtData_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
    Select Case KeyCode
      Case vbKeyDown
        SendKeys "{DOWN}"
        Call txtData_KeyPress(vbKeyReturn)
      Case vbKeyUp
        SendKeys "{UP}"
        Call txtData_KeyPress(vbKeyReturn)
      Case vbKeyEscape
        Call txtData_KeyPress(vbKeyReturn)
    End Select
  End Sub
  
  Private Sub txtData_KeyPress(KeyAscii As Integer)
    If KeyAscii = vbKeyReturn Then
      txtData.Visible = False
      KeyAscii = 0
    End If
    ' ตรวจสอบการกดคีย์ตัวเลขได้เท่านั้น
    KeyAscii = CheckDigitOnly(KeyAscii)
  End Sub
  
  ' ตรวจสอบการป้อนค่าได้เฉพาะตัวเลข
  Function CheckDigitOnly(Index As Integer) As Integer
    Select Case Index
      Case 48 To 57 ' 0 - 9
      Case 8      ' Back Space
      Case 13     ' Enter
      Case Else
        Index = 0
    End Select
    CheckDigitOnly = Index
  End Function
  
  ' โปรแกรมย่อยในการทำ High Light ใน TextBox ... ใช้ร่วมกับ GotFocus
  Public Sub HLText(ByRef sText)
    On Error Resume Next
    With sText
      .SelStart = 0
      .SelLength = Len(sText.Text)
    End With
  End Sub
  
  Conclusion:
  ไม่จำเป็นจะต้องมาใช้แค่ TextBox เท่านั้นน่ะครับ ... พี่น้อง ... เรายังสามารถนำ Control ตัวอื่นๆ เช่น ComboBox DTPicker มาใช้งานเพิ่มเติมอีกก็ได้ หลักการก็เดิมๆ บ้านๆ เหมือนเคย และหากเราสามารถควบคุม Control พื้นฐานต่างๆของ "เล็กนิ่ม - Microsoft" ได้เป็นอย่างดีแล้ว มันก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะสามารถ "ต่อยอด" เพื่อใช้งาน ActiveX จากบรรดา Third Party ระดับโลกทั้งหลายได้อย่างสบายเลยครับ ... พี่น้อง

  จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
  CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
  Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560