หากมีคำถาม ขอให้ไปโพสต์ลง เว็บบอร์ดจีทูจีเน็ตดอตคอม ตัวใหม่แทนน่ะครับ

หรือติดต่อเข้ามาทาง Inbox ที่ เฟซบุ๊ค ผมครับ

หน้าหลัก
ข่าวสาร - บทความ ทั้งหมด
VB 6/VB.Net
ASP/ASP.Net
จับฉ่ายคอมพิวเตอร์
เรียนรู้ผ่าน Flash Movie
บทความที่มีผู้ตอบล่าสุด  
 RSS Feeds
 ดาวน์โหลดโปรแกรม RSS Reader ได้ที่นี่ ...   Download โปรแกรม RSS Reader

Forum - www.g2gnet.com
Webmaster - www.g2gnet.com
Visitors - Session views
 5 5 9 1 7 5 4

7 ธันวาคม พ.ศ.2549
113 Users On-Line.
Visitors - Page views
 8 9 4 6 8 0 4
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551

Google   
เว็บ g2gnet.com
ขนาดตัวอักษร:  

แจกฟรีโค้ดโปรแกรมอ่านค่า IP Address เป็น DNS (LAN และ Internet) - VB6

Category »  VB 6/VB.Net
โดย : Webmaster เมื่อ 21/8/2553   เวลา: 18:04
(อ่าน : 21635) 
การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์จะใช้หมายเลข IP Address สำหรับอ้างอิงถึงกัน เช่น 203.146.5.89 แต่ชุดตัวเลขแบบนี้มันไม่สะดวกในการจดจำ ดังนั้นระบบ Domain Name Server (DNS) คือ สิ่งที่นำมาอ้างอิงถึงหมายเลขเครื่องดังกล่าวแทน ... จบ ... 55555+ เพราะว่าข้อมูล หลักการ ทฤษฎีเหล่านี้ มันมีปรากฏอยู่มากมายในเว็บไซต์ต่างๆแล้วล่ะครับ หาศึกษาเพิ่มเติมกันเองคงไม่ยาก ... หลักการสำหรับบทความนี้ก็คือ การที่คอมพิวเตอร์ (ของเรา) ทำการติดต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (ทั้งในวง LAN และ Internet) โดยการใช้งานผ่านทาง API (Application Programming Interface) โดยเนื้อแท้แล้วมันเป็นปฏิบัติการในระดับล่าง ซึ่งเราแทบไม่รู้หรอกว่าพวกมันคุยอะไรกัน 55555+... แต่สิ่งที่เราให้ความสนใจก็คือ ผลลัพธ์ที่ถูกส่งกลับเข้ามาเก็บไว้ในหน่วยความจำชั่วคราวในเครื่องของเรา มันประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้าง เราก็ชี้ตำแหน่งไปเอาข้อมูลเหล่านั้นออกมาแสดงผลครับ ...
ดาวน์โหลด Source Code สำหรับผู้ใช้งาน Visual Basic 6
ดาวน์โหลด Source Code สำหรับ MS Visual Basic 6.0 - Service Pack 6
 ดาวน์โหลด Visual Basic 6.0 SP5: Run-Time Redistribution Pack
 ดาวน์โหลด Microsoft Data Access Object (MDAC) และ Jet 4.0 Update
 ดาวน์โหลด Microsoft Visual Basic Service Pack 6
ข้อมูลเพิ่มเติม
แจกฟรีโค้ดโปรแกรม Scan Port คอมพิวเตอร์ (LAN และ Internet) - VB6
แจกฟรีโค้ดโปรแกรม Scan หมายเลข IP Address - VB6
โค้ดโปรแกรมอ่านค่า MAC Address ในเครือข่าย LAN - VB6
วิดีโอ สอนขั้นตอนการ Debug Program ด้วย MS Visual Basic 6.0
เรื่องของโปรแกรมย่อย (อีกที) ... Sub Program, Routine, Procedure หรือ Function
การเปลี่ยนค่า MAC Address (Media Access Control Address) แบบง่ายๆ
VB6 กับการอ่านค่า MAC Address ของ LAN Card ด้วยวิธีบ้านๆ (ตามเคย)

ใช้ Component เพิ่มมาอีก 2 ตัว โดยเลือกจากเมนู Project --> Components ...


Design Time


Run Time

มาดูโค้ดกันเถอะ ...

Option Explicit

' นับจำนวน IP Address ที่ตรวจพบ
Dim CountIP As Long

' เก็บค่า IP ชุดสุดท้ายของค่าเริ่มต้นเอาไว้ เช่น 192.168.0.1 จะเก็บค่า 1
Dim IPStartScan As Integer
' เก็บค่า IP ชุดสุดท้ายของค่าสิ้นสุดเอาไว้ เช่น 192.168.0.254 จะเก็บค่า 254
Dim IPEndScan As Integer

' เก็บค่า IP 3 ชุดแรก เช่น 192.168.0.254 จะเก็บค่า 192.168.0 เอาไว้
Dim strIP As String

' ตัวแปรเก็บค่าสถานะของการ Scan หา IP
' หากเป็นจริง สถานะกำลัง Scan
' หากเป็นเท็จ สถานะหยุดการ Scan
Dim blnScan As Boolean

Private Const AF_INET = 2

' #####################################################
' TIPS : กรณีที่เราประกาศ WIN32 API ในฟอร์ม จะใช้การประกาศแบบ Private
' หากนำไปใช้ใน Module ต้องเปลี่ยนการประกาศเป็น Public แทนน่ะครับ
' #####################################################

' ฟังค์ชั่นที่แปลงหมายเลข IPv4 ให้กลายเป็นเลขจำนวนเต็มแบบไม่คิดเครื่องหมายแทน (มีแต่ 0 กับ เลขบวก) เช่น
' จาก 192.168.1.20 ก็จะกลายเป็น 335653056 แทน แต่ใช้งานจริงมันจะต้องประมวลผลในเลขฐาน 2 น่ะครับ
Private Declare Function inet_addr Lib "wsock32.dll" ( _
  ByVal addr As String) _
  As Long

' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms738521%28VS.85%29.aspx
' ฟังค์ชั่นที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ Host ที่ทำการทดสอบ
' หากไม่พบ Error ฟังค์ชั่นนี้จะชี้ไปที่โครงสร้างของ HOSTENT
' แต่หากพบ Error ก็จะส่งค่า NULL Pointer กลับมา และ ระบุรหัสความผิดพลาดต่อไปที่ WSAGetLastError
Private Declare Function gethostbyaddr Lib "wsock32.dll" ( _
  addr As Long, _
  ByVal addr_len As Long, _
  ByVal addr_type As Long _
  ) _
  As Long

' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms738552%28v=VS.85%29.aspx
' การกำหนดชนิดของข้อมูลแบบโครงสร้าง หรือ เป็นชุดเอาไว้ (Structure)
' เป็นการเก็บข้อมูลรายละเอียดของ Remote Host ที่เรากำลังทำการทดสอบ
' การเรียกใช้งานต้องประกาศตัวแปรแบบโครงสร้างขึ้นมาก่อน เช่น
' Dim Host As HOSTENT
' การเรียกใช้ คือ Host.hName ก็คือการอ่านชื่อ Host Name
Private Type HOSTENT
  hName      As Long
  hAliases    As Long
  hAddrType    As Integer
  hLen      As Integer
  hAddrList    As Long
End Type

' http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms741580%28v=VS.85%29.aspx
' แจ้งความผิดพลาดตามรหัสที่ส่งมาจากฟังค์ชี่น gethostbydddr
Private Declare Function WSAGetLastError Lib "wsock32.dll" () As Long

' การชี้ตำแหน่งของ Memory Address
' ด้วยการคัดลอกข้อมูลจากตำแหน่งเริ่มต้น (Source) ไปเก็บไว้ที่ตำแหน่งปลายทาง (Destination)
' แล้วนับความยาว (Length) ตามจำนวนไบต์
' นี่คือ การใช้งาน Pointer ของภาษา Basic
Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" ( _
  Destination As Any, _
  Source As Any, _
  ByVal Length As Long _
  )

' ###################################################

' ###################################################
' โปรแกรมย่อยทำการอ่านค่า DNS โดยการรับค่า IP Address เข้ามาตรวจสอบ
' และทำการส่งค่า DNS แบบ String กลับคืนไป
Public Function IPtoDNS(ByVal sRemoteIP As String) As String
' ###################################################
  
  On Error GoTo ErrorHandler
  
  ' ประกาศให้ตัวแปร Host เรียกใช้ไปยังโครงสร้าง HOSTENT
  Dim Host As HOSTENT
  
  Dim dwRemoteIP As Long
  
  ' ทดสอบหาการชี้ตำแหน่ง Memory Address ของ Remote IP
  Dim lngTemp As Long
  
  ' เก็บชื่อของ HostName เอาไว้
  Dim strHostName As String
  
  ' เปลี่ยนค่า IP เป็นค่าตัวเลขแบบ Long ก่อน ด้วยฟังค์ชั่น inet_addr ให้สังเกตด้วยว่าเจ้าตัวนี้มันเป็น API
  dwRemoteIP = inet_addr(sRemoteIP)
  
  ' ให้ Pointer ชี้ไปยังโครงสร้างของ HOSTENT
  ' ซึ่งจะเก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับที่เกี่ยวข้องกับ Network
  lngTemp = gethostbyaddr(dwRemoteIP, 4, AF_INET)
  
  ' หากค้นหาตำแหน่งที่เก็บข้อมูลของ Network Address ได้ (ในโครงสร้าง HOSTENT)
  If lngTemp <> 0 Then
    
    ' ชี้ตำแหน่ง Memory Address ที่เก็บข้อมูลของ Network ตามโครงสร้าง HOSTENT
    ' โดยที่มันจะชี้จุดเริ่มต้นตำแหน่งปลายทาง, จุดเริ่มต้นตำแหน่งต้นทาง และ ความยาวข้อมูลที่ต้องการ
    ' ขอให้สังเกตด้วยว่าเป็นการชี้ไปที่ Memory Address ของปลายทาง (Host) (ที่ๆเราจะคัดลอกข้อมูลไปเก็บ)
    ' แต่เอาค่า (ByVal) ของ lngTemp ไปเก็บที่ Memory Address ของ Host ตามขนาด Len(Host)
    CopyMemory Host, ByVal lngTemp, Len(Host)
    ' นั่นก็คือ เอาข้อมูลของเครื่องปลายทาง ไปเก็บไว้ในหน่วยความจำที่ใดที่หนึ่งก่อน
    
    ' จองพื้นที่ในการเก็บค่า Host Name จำนวน 256 ตัวอักขระ โดยใส่ค่า ASCII Code CHR(0) เอาไว้ก่อน
    ' ค่านี้ก็คือ NULL นั่นเอง ที่ต้องทำอย่างนี้ เพราะเราไม่รู้ค่าความยาวที่แน่นอนของ Host Name
    ' ดังนั้นเมื่อได้ค่ามายาวเท่าไรก็ตาม ก็จะตัดค่าที่เป็น NULL ทิ้งออกไปตั้งแต่ที่พบตัวแรกเลย ตามคำสั่ง
    ' Left(strHostName, InStr(strHostName, Chr(0)) - 1)
    ' หรือ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นเทคนิคของการตัดคำที่เราไม่รู้ค่าความยาวที่แน่นอนครับ
    ' การจะใช้ค่าอื่น ที่ไม่ใช่ CHR(0) อาจจะทำให้เกิดข้อผิดพลาดได้
    strHostName = String(256, 0)
    
    ' อ่านค่า Host Name จาก Memory Address โดยเอาเฉพาะ hName มาเท่านั้น
    ' เป็นการเรียกผ่านตัวแปรโครงสร้าง Host น่ะครับ ... สังเกตให้ดีด้วย
    ' เอาค่า (ByVal) จาก Memory Address ของต้นทาง Host.hName
    ' ไปไว้ในตัวแปร strHostName (ตัวแปรตัวนี้มันจะมี Memory Address อะไรก็ช่างหัวมัน)
    CopyMemory ByVal strHostName, ByVal Host.hName, 256
    ' นำข้อมูลของเครื่องปลายทางที่เคยเก็บเอาไว้ ก็ให้นำออกมาแสดงผล

    ' เรื่องของ Pointer ใน VB6 ... ก็ค่อยๆไล่แกะไปน่ะครับผม สู้ๆ
    
    ' หากไม่พบข้อมูลของ Network Address จะส่งรหัสความผิดพลาดไปที่ WSAGetLastError()
    ' เพื่อที่จะได้แจ้งกลับมาว่าเกิดข้อผิดพลาดประการใดขึ้นมา
    If strHostName = "" Then
      
      IPtoDNS = "DNS Error : " & Str$(WSAGetLastError())
    
    ' พบข้อมูลของ Network Address
    Else
      ' ให้อ่านค่า DNS จากซ้ายไปขวา จนกว่าจะเจอรหัส ASCII Code CHR(0) หรือ ค่า NULL
      ' เมื่อพบแล้วให้ลบออก 1 ไม่งั้น CHR(0) มันจะติดเข้ามาด้วยครับ
      IPtoDNS = Left(strHostName, InStr(strHostName, Chr(0)) - 1)
                
    End If
  
  ' หากระบุ DNS ไม่ได้ ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอุปกรณ์สื่อสาร เช่น Modem, Router
  ' ค่า lngTemp จะมีค่าเป็น 0
  Else
    IPtoDNS = "ไม่สามารถระบุ DNS ได้"
  End If
  
ExitProc:
  Exit Function
  
ErrorHandler:
  
  ' ขณะโปรแกรมกำลังทำงาน (Run Time) ดัก Error จาก On Error GoTo ErrorHandler
  If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Error " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
  Resume ExitProc
  
End Function

' ###################################################
' ส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของการ Scan หา IP Address ตามหมายเลข Port ที่กำหนด
' หากยังไม่เข้าใจ ก็ควรจะไปศึกษาข้อมูลตามลิ้งค์ด้านบนก่อนด้วยน่ะครับ
' ###################################################

' กรณีสั่งหยุดการ Scan ชั่วคราว
Private Sub cmdStop_Click()
  ' กำหนด False เพื่อหยุดการ Scan Port
  blnScan = False
End Sub

Private Sub Form_Load()
  ' ตั้งฟอร์มอยู่กึ่งกลาง
  Me.Move (Screen.Width - Me.Width) \ 2, (Screen.Height - Me.Height) \ 2
  
  ' ปิด Timer เอาไว้ก่อน เพราะยังไม่ได้สั่งให้มันทำงาน
  Timer1.Enabled = False
  
  ' ตัวอย่างน่ะครับ
  txtStartIP(0).Text = "192"
  txtStartIP(1).Text = "168"
  txtStartIP(2).Text = "0"
  txtStartIP(3).Text = "0"
  
  txtEndIP(0).Text = "192"
  txtEndIP(1).Text = "168"
  txtEndIP(2).Text = "0"
  txtEndIP(3).Text = "255"
  
  txtPort.Text = "80"
  
  txtScanResult.Text = ""
  cmdStop.Enabled = False
  
End Sub

' ###################################################
' การกดปุ่มให้เริ่มต้น Scan หา Port
' ###################################################
Private Sub cmdScan_Click()
  On Error GoTo ErrorHandler

  Dim Count As Integer
  
  ' ตรวจสอบว่า IP ในการค้นหา ทั้ง 4 ชุด เป็นค่าว่างหรือไม่
  For Count = 0 To 3
    If Trim(txtStartIP(Count).Text) = "" Or Len(Trim(txtStartIP(Count).Text)) = 0 Then
      MsgBox "กรุณาป้อนหมายเลข IP Address ให้ถูกต้องด้วย.", vbOKOnly + vbExclamation, "รายงานสถานะ"
      Exit Sub
    End If
  Next Count
  
  ' ตรวจสอบว่าป้อนหมายเลข Port หรือไม่
  If Trim(txtPort.Text) = "" Or Len(Trim$(txtPort.Text)) = 0 Then
    MsgBox "กรุณาป้อนหมายเลข Port ก่อนด้วย.", vbOKOnly + vbExclamation, "รายงานสถานะ"
    Exit Sub
  End If
  
  ' เคลียร์ข้อมูล Status Bar ช่องแรก
  sbMain.Panels(1).Text = ""
  ' เคลียร์ค่า TextBox ในการแสดงผลหมายเลข IP Address
  txtScanResult.Text = ""
  ' เคลียร์ค่าการนับจำนวน IP
  CountIP = 0
  
  ' กำหนดช่วงเวลาในการ Scan หา IP Address มีหน่วยเป็นมิลลิวินาที โดย 1000 ms = 1 วินาที
  ' บางครั้งก็อาจจะต้องกำหนดให้ใช้เวลานาน เพราะมันขึ้นกับสายและระยะทาง หรืออื่นๆ ด้วยน่ะครับ
  Timer1.Interval = 100
  
  ' หาก IP ชุดสุดท้ายไม่เป็นค่าว่าง
  If Trim(txtEndIP(3).Text) <> "" Or Len(Trim(txtEndIP(3).Text)) = 0 Then
  
    cmdScan.Enabled = False
    cmdStop.Enabled = True
    
    ' แจ้งหมายเลข Port
    txtScanResult.Text = txtScanResult.Text & "ตรวจสอบหมายเลข Port: " & txtPort.Text & vbCrLf
    
    ' กำหนดค่าหมายเลข IP ในการเริ่มต้น Scan หา เอาเฉพาะ 3 ชุดแรก เช่น 192.168.0
    ' แล้วค่อยๆทำการนับหมายเลขชุดสุดท้ายขึ้นไปทีละ 1
    strIP = txtStartIP(0).Text & "." & txtStartIP(1).Text & "." & txtStartIP(2).Text
    
    ' กำหนดหมายเลข IP Address เริ่มต้น (ชุดสุดท้าย)
    IPStartScan = txtStartIP(3).Text
    
    ' กำหนดหมายเลข IP ที่สิ้นสุด (ชุดสุดท้าย)
    IPEndScan = txtEndIP(3).Text
    
    ' ขณะนี้กำลังทำการ Scan เมื่อไรก็ตามที่ค่านี้มีค่าเป็น False ก็จะหยุดการทำงานลงทันที
    blnScan = True
    
    ' กระตุ้นนาฬิกาให้ทำงานต่อไป
    Timer1.Enabled = True
    
  End If
  
ExitProc:
  Exit Sub
  
ErrorHandler:
  
  ' ขณะโปรแกรมกำลังทำงาน (Run Time) ดัก Error จาก On Error GoTo ErrorHandler
  If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Error: " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
  Resume ExitProc
  
End Sub

' ###################################################
' โปรแกรมย่อยในการ Scan หา IP Address ตามช่วงที่กำหนดเอาไว้
' ###################################################
Private Sub ScanIP()

  On Error GoTo ErrorHandler
  
  ' เงื่อนไขให้ Scan เมื่อ IP ชุดสุดท้ายของค่าเริ่มต้น ยังน้อยกว่าหรือเท่ากับ IP ชุดสุดท้ายของค่าสิ้นสุด
  ' และ ยังไม่มีการกดปุ่ม cmdStop ให้หยุดการทำงาน
  If IPStartScan <= IPEndScan And blnScan = True Then
    
    ' ให้ CPU ไปทำงานอย่างอื่นได้เลย (คืน CPU กลับไปให้กับระบบปฏิบัติการ - OS)
    DoEvents
    
    ' หาก Winsock ยังมีการ Connect กับ IP ใดๆอยู่ ต้องสั่งให้ Disconnect ออกไปก่อน
    If wsIP.State <> sckClosed Then wsIP.Close
    
    ' ###################################################
    ' ส่วนสำคัญที่กำหนดค่าเพื่อทำการทดสอบ
    ' กำหนด IP ให้กับ Winsock เมื่อ
    ' strIP เก็บค่า IP 3 ชุดแรก เช่น 192.168.0.111 ก็จะเก็บค่า 192.168.0 เอาไว้
    ' IPStartScan เก็บค่า IP ชุดสุดท้าย หรือ IP ที่กำลังตรวจสอบการ Connect กับ Winsock
    wsIP.RemoteHost = strIP & "." & IPStartScan
    
    ' กำหนดหมายเลข Port ในการติดต่อกับ Remote IP
    wsIP.RemotePort = txtPort.Text
    
    ' Winsock ติดต่อหมายเลข IP Address และ หมายเลข Port ตามที่กำหนด
    ' หวกสามารถติดต่อ IP Address และ Port ที่กำหนดได้ ก็จะกระโดดไปเหตุการณ์ wsIP_Connect()
    ' หากว่ามันติดต่อกับเครื่องปลายทางไม่ได้ มันก็จะไม่กระโดดไปในเหตุการณ์ Connect น่ะครับ
    ' จากนั้นเราก็ให้มันแสดงผลตามหมายเลข IP Address ออกมายังไงล่ะครับ
    ' จะเห็นการทำงานในส่วนนี้ได้ คุณต้องทำการ Debug ดูด้วยน่ะครับ ...
    wsIP.Connect

    ' ###################################################
    
    ' เพิ่มค่า IP ในการ Scan ขึ้นอีก 1
    IPStartScan = IPStartScan + 1
    
  ' Scan หา IP Address ครบแล้ว หรือ สั่งให้หยุดการ Scan
  Else
    
    cmdScan.Enabled = True
    cmdStop.Enabled = False
    
    ' สั่งให้ Timer1 หยุดการทำงานด้วย
    Timer1.Enabled = False
    
    ' รายงานผลการ Scan IP Address ใน StatusBar
    If IPStartScan <= IPEndScan Then
      sbMain.Panels(1).Text = "หยุดการทำงานที่ IP: " & IPStartScan
      
    ' กรณี Scan IP Address เสร็จสมบูรณ์หมดแล้ว
    Else
      sbMain.Panels(1).Text = "การทำงานเสร็จสมบูรณ์ - " & CountIP & " IP Address"
      MsgBox "Scan หา IP ในระบบได้ " & CountIP & " หมายเลข - Port " & txtPort.Text
    End If
  End If
  

ExitProc:
  Exit Sub
  
ErrorHandler:
  
  ' ขณะโปรแกรมกำลังทำงาน (Run Time) ดัก Error จาก On Error GoTo ErrorHandler
  If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Error " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
  Resume ExitProc
  
End Sub

' ###################################################
' ตราบใดที่ Timer1.Enabled = True มันก็จะเข้ามาทำงานที่นี่ ตามค่า Interval ที่ตั้งเอาไว้
' ###################################################
Private Sub Timer1_Timer()
  ' หาก Timer1 มีค่า Enabled ก็จะสั่งให้ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย ScanIP ตามเวลาที่กำหนด
  sbMain.Panels(1).Text = "กำลังประมวลผล IP: " & strIP & "." & IPStartScan
  
  ' ไป Scan หา IP Address หรือ
  ' ตรวจสอบการ Connect IP Address กับ Winsock Control นั่นแหละครับ
  Call ScanIP

End Sub

' ###################################################
' โปรแกรมย่อยในการตรวจสอบการ Connect กับ Winsock หรือไม่
' หากมีการ Connect กับ IP ที่ทดสอบอยู่ให้ทำการแจ้งผลใน TextBox
Private Sub wsIP_Connect()
' ###################################################

On Error GoTo ErrorHandler
  
  ' แสดงหมายเลข IP Address และ DNS
  txtScanResult.Text = txtScanResult.Text & "IP : " & _
      wsIP.RemoteHost & " - " & _
      IPtoDNS(wsIP.RemoteHost) & vbCrLf
  
  ' นับจำนวน IP Address ที่ตรวจพบ
  CountIP = CountIP + 1
  
ExitProc:
  Exit Sub

ErrorHandler:
  
  ' ขณะโปรแกรมกำลังทำงาน (Run Time) ดัก Error จาก On Error GoTo ErrorHandler
  If Err.Number <> 0 Then MsgBox "Error " & Err.Number & vbCrLf & Err.Description
  Resume ExitProc

End Sub


Conclusion:
ในเรื่องของการตรวจสอบ IP Address หรือการ Scan Port ต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆนั้น มันมีทั้งคุณ และ โทษครับ อยู่ที่เราจะเลือกนำไปใช้งานเอง (ผมจะไม่ขอชี้โพรงให้กระรอกหรอกน่ะครับ) ... แต่สิ่งที่ผมจะบอกได้ชัดเจนเลย คือ ... หากผมเกิดมาเรียน หรือ ศึกษาทันในยุคสมัยที่มีข้อมูลมากมายมหาศาล อย่างทุกวันนี้น่ะ ผมจะนำไปประยุกต์ สร้างสรรค์เป็นผลงานของตัวเอง แล้วนำออกมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องคนไทยคนอื่นๆ ได้นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อทดแทนการใช้โปรแกรมของต่างประเทศ ... กล้าฟันธง คอนเฟิร์มได้เลยว่า เวลาผมไปสมัครงาน องค์กรไหนๆเขาก็อยากรับผมไว้ทำงาน แถมค่าตัวก็คงได้สูงกว่าเพื่อนๆร่วมรุ่นอีกต่างหากล่ะ ... เอิ๊กๆๆๆๆ

จี ทู จี เน็ต ดอต คอม - g2gNet Dot Com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
CopyLeft © 2004 - 2099 g2gNet.Com All rights reserved.
Email: [email protected] หรือ โทร. 08-6862-6560