โปรแกรมการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี (BillXPress Soft)

คุณสมบัติของโปรแกรม

 • ราคาโปรแกรม 2,000 บาท.
 • ดาวน์โหลดโปรแกรมชุดติดตั้งตัวเต็มเวอร์ชั่น 4.50 เพื่อทำการทดสอบใช้งานโปรแกรมได้ก่อน
 • เป็นซอฟท์แวร์แบบขายขาด ไม่มีค่าบริการรายเดือน รายปี และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม โดยลูกค้าเดิมสามารถอัพเกรดโปรแกรมรุ่นใหม่ๆฟรีได้ตลอด (จะมีการพัฒนาอัพเกรดออกมาเรื่อยๆอย่างต่อเนื่อง)
 • ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP/VISTA และ Windows 7/8/8.1/10 ทั้ง 32/64 บิท
 • หน้าตาโปรแกรมออกแบบมาสวยงาม ทันสมัย ง่ายต่อการใช้งาน ทำความเข้าใจได้ไม่ยาก
 • โปรแกรมเน้นไปที่การทำใบเสนอราคา และการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี/ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
 • โปรแกรมสามารถทำงานแบบออนไลน์ได้ และแชร์ไฟล์ข้อมูลร่วมกันด้วยไฟล์เดียว ทำให้ใช้งานโปรแกรมได้พร้อมๆกันหลายๆเครื่อง
 • สามารถขายสินค้าแบบเงินสดได้เต็มรูปแบบ
 • สามารถโอนการขายเงินสด เพื่อทำการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้
 • เวอร์ชั่นนี้แยกรหัสลูกค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี และสาขาลูกค้าชัดเจน
 • ดึงใบเสนอราคามาทำการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้ทันทีอย่างง่ายดาย
 • เก็บข้อมูลรายการสินค้า ลูกค้า เพื่อเรียกกลับมาใช้งานได้
 • ส่งข้อมูลออกไปเก็บ เพื่อนำไปทำรายงาน หรือทำเอกสารอย่างอื่นต่อได้ด้วย Excel
 • สรุปรายงานต่างๆ ทำให้มองดูได้ง่ายๆ
 • สามารถแก้ไขราคาขายสินค้า หน้าจอการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้
 • สามารถแก้ไขรายการส่วนลดได้ทั้งแบบจำนวนเงิน หรือจำนวนเปอร์เซนต์
 • แยกส่วนลดทางการค้า เพื่อทำการลดราคาได้อีก
 • สรุปยอดการขายในแต่ละวัน หรือ ระหว่างช่วงวันที่ได้ จากหน้าจอหลักการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 • พิมพ์ใบเสร็จออกทางเครื่องพิมพ์ธรรมดาแบบ Ink Jet หรือ Laser ได้ และเครื่องพิมพ์แบบหัวเข็มได้
 • มีรูปแบบกระดาษในการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้หลายแบบ
 • สามารถส่งออกการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีเป็น PDF ไฟล์ได้
 • สามารถพิมพ์รหัสบาร์โค้ดบนกระดาษ A4 และ กระดาษสติ๊กเกอร์ตราม้าขนาด A5 และ A7 ได้
 • อื่นๆ ... สามารถดาวน์โหลดไปทดสอบการทำงานของโปรแกรมได้ก่อนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

  ปรับปรุงเพิ่มเติมอัพเดตล่าสุด 19 สิงหาคม พ.ศ.2566 (เวอร์ชั่น 4.50)

 • เพิ่มใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้
 • สามารถเพิ่มสินค้าเข้าไปในขณะทำรายการขายสินค้า ทำรายการใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี และใบเสนอราคาได้เลยทันที โดยไม่ต้องไปป้อนข้อมูลสินค้าเข้ามาก่อน
 • เพิ่มการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ด้วยกระดาษครึ่ง A4 (หรือ A5) และกระดาษต่อเนื่องขนาด 9 x 5.5 นิ้ว
 • สามารถแก้ไขชื่อหัวบิล/ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้เอง
 • สามารถตั้งค่าการแสดงผลเริ่มต้น เช่น วิธีการคิดภาษี ขนาดกระดาษ พิมพ์ชื่อผู้มีอำนาจลงนาม ผู้รับเงิน หรือพิมพ์วันที่ระบุลงไปในฟอร์ม รวมไปถึงการเพิ่มลายเซ็นแบบกราฟิค เพื่อให้สะดวกต่อการบันทึกไฟล์ PDF ทำการจัดส่งให้ลูกค้าได้
 • เพิ่มการพิมพ์บาร์โค้ดลงกระดาษสติ๊กเกอร์ตราช้าง ขนาด A7
 • เพิ่มการคัดลอกรายการสินค้าได้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ ที่มีความคล้ายหรือเหมือนกันจำนวนมาก
 • แยกรหัสการขายสินค้าเงินสด ออกจากการทำรายการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ใบแจ้งหนี้ สามารถเลือกว่าจะให้พิมพ์หรือไม่พิมพ์ผู้รับเงิน หรือผู้รับวางบิลได้
 • ใบเสนอราคา สามารถเลือกว่าจะให้พิมพ์หรือไม่พิมพ์ผู้ขาย หรือผู้อนุมัติได้
 • คำนวณรหัสอัตโนมัติทุกรายการด้วยการแยกเป็นเดือน โดยจะขึ้นรหัสลำดับที่ 1 ใหม่ในทุกๆเดือน เช่น 64100001 เมื่อ 64 คือปี 10 คือเดือน
 • เพิ่มการคัดลอกใบเสนอราคา และใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการจัดทำเอกสาร
 • เพิ่มแบบฟอร์มใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ปัจจุบันมี 11 ฟอร์ม (อัพเดต 3 ธันวาคม พ.ศ.2564)
 • เพิ่มแบบฟอร์มใบเสนอราคา ปัจจุบันมี 3 ฟอร์ม (อัพเดต 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564)
 • พิมพ์ใบส่งพัสดุหรือใบปะหน้า เพื่อทำการส่งสินค้าได้

 • การทำใบเสนอราคา/ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบกำกับภาษี กรณีที่มีชื่อสินค้าเดียวกัน สามารถแยกรายละเอียดออกจากกันได้ โดยไม่ต้องเข้าไปแก้ไขในรายการสินค้า และจะให้พิมพ์หรือไม่พิมพ์รายละเอียดออกมาก็ได้ (V4.40)

 • ขนาดกระดาษที่จะพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 • ตั้งแต่รายการที่ 6 สามารถกำหนดหัวบิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีได้เอง
 • บริการพิมพ์ข้อมูลลงบนแบบฟอร์มโดยเฉพาะของลูกค้าได้ และสามารถปรับแต่งโปรแกรมให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง (อัตราค่าปรับปรุงก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน)
 • สามารถพิมพ์ลงฟอร์มกระดาษต่อเนื่องแบบสำเร็จรูปได้ 2 แบบ

 • ดูรายละเอียด และ ติดต่อสั่งซื้อแบบฟอร์มสำเร็จรูปกระดาษต่อเนื่องดาวน์โหลดโปรแกรมชุดติดตั้ง

ดาวน์โหลดชุดติดตั้งชุดเต็ม V4.50
(กรณีที่ยังไม่เคยทำการติดตั้งโปรแกรม BillXPress Soft มาก่อนเลย)

ดาวน์โหลดชุดปรับปรุงใหม่ เวอร์ชั่น 4.50
(กรณีที่ท่านติดตั้งโปรแกรม BillXPress Soft รุ่นก่อนหน้าที่ไม่ใช่เวอร์ชั่น 4.50)

ผู้พัฒนาโปรแกรม: นายสุรพล ยอดสง่า 08-6862-6560 Line ID: g2gnet (เฟซบุ๊ค) หรือ Email: [email protected]

คลิ๊กที่นี่เพื่อสั่งซื้อโปรแกรม

ปัญหาจากการไม่ทำงานของโปรแกรม

ปัญหานี้เกิดจากการที่ไม่ได้ติดตั้งชุดรันฐานข้อมูล ให้กด Quit และแก้ไขโดย ...
ดาวน์โหลด MS Access DataBase Engine 2010 เพื่อทำการติดตั้งฟรี

รายละเอียดและการติดต่อ

>> ราคาโปรแกรมการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี <<

ราคาโปรแกรม 2,000 บาท.

ข้อมูลและรายละเอียดของผู้พัฒนา
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 0407314800231
วันที่จดทะเบียน 31 มกราคม 2548
เว็บมาสเตอร์จีทูจีเน็ต ดอต คอม - G2GNet Dot Com
นายสุรพล ยอดสง่า
142 ม.11 ซอยฉัตรทอง 5 ถ.กลางเมือง ต.เมืองเก่า
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์: 08-6862-6560
Line ID: G2GNet
Facebook: www.facebook.com/g2gnet
Email
[email protected]

ดาวน์โหลดชุดติดตั้งชุดเต็ม V4.50 ใช้งานฟรี
(กรณีไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม BillXPress Soft มาก่อน)

ดาวน์โหลดอัพเกรดชุดเดิมเป็นเวอร์ชั่น 4.50
(กรณีที่ลูกค้าเดิมที่ใช้งานรุ่นต่ำกว่าเวอร์ชั่น 4.50)

สั่งซื้อโปรแกรม

ซอฟท์แวร์ - Software

 • โปรแกรมเวอร์ชั่นชุดแรก เน้นไปที่การทำใบเสนอราคา และการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
 • สามารถขายสินค้าแบบเงินสดได้
 • ดึงใบเสนอราคามาทำการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้ทันที
 • เก็บข้อมูลรายการสินค้า และเรียกกลับมาใช้งานได้
 • สามารถแก้ไขราคาขาย ส่วนลดสินค้าได้
 • มีรูปแบบกระดาษในการพิมพ์ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีได้หลายแบบ
 • และอื่นๆอีก ... ซึ่งต้องลองดาวน์โหลดโปรแกรมทดสอบได้ฟรี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • โปรแกรมระบบการขายสินค้าแบบเงินสด ใช้งานได้ง่ายสำหรับคนที่ไม่ค่อยคล่องคอมพิวเตอร์มากนัก
 • กำหนดรหัสบาร์โค้ดเอง หรือสร้างแบบอัตโนมัติ และพิมพ์ออกมาติดสินค้าได้ในตัวโปรแกรม
 • สามารถตัดสต็อค และเช็คยอดขายในแต่ละวัน
 • สามารถแก้ไข หรือยกเลิกการขายได้
 • สรุปยอดการขายในแต่ละวัน หรือ ระหว่างช่วงวันที่ได้ จากหน้าการขาย
 • สามารถเลือกขนาดกระดาษในการพิมพ์ใบเสร็จได้หลายขนาด คือ 1/4 กระดาษ A4, 1/2 กระดาษ A4, กระดาษหน้ากว้าง 3 นิ้ว (ทั้งเครื่องพิมพ์ธรรมดาทั่วไป หรือเครื่องพิมพ์สลิปมาตรฐาน)
 • สามารถต่อเข้ากับลิ้นชักเก็บเงินจากคอมพิวเตอร์ได้โดยตรง หรือผ่านเครื่องพิมพ์สลิป
 • และอื่นๆอีก ... ซึ่งต้องลองดาวน์โหลดโปรแกรมทดสอบได้ฟรี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • โปรแกรมพิมพ์รหัสบาร์โค้ด ด้วยการใช้เครื่องพิมพ์ธรรมดาๆที่ใช้งานกันอยู่ทั่วไป เช่น อิงค์เจ็ต หรือ เลเซอร์
 • พิมพ์รหัสบาร์โค้ดออกมา ก็สามารถทำการทดสอบกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันที
 • ตั้งค่าระยะการพิมพ์ของรหัส และ ฉลากบาร์โค้ดได้
 • สามารถทำสำเนาการพิมพ์ (Copies) ของแต่ละรหัสได้
 • สามารถพิมพ์รหัสแบบรันตัวเลขอัตโนมัติได้ พร้อมทั้งรหัสนำหน้าและรหัสต่อท้าย
 • สามารถปรับระยะความกว้าง - สูง ของฉลากบาร์โค้ดได้ทั้งแบบจัดเอง (Manual) และ แบบอัตโนมัติ (Auto)
 • นำเข้าหรือส่งออกข้อมูลด้วยไฟล์ Access และ Excel ได้
 • การแสดงผลเป็นแบบ WYSIWYG หรือเห็นสิ่งใดก็จะพิมพ์สิ่งนั้นออกมา
 • และอื่นๆอีก ... ซึ่งต้องลองดาวน์โหลดโปรแกรมทดสอบได้ฟรี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • การพิมพ์บาร์โค้ดแนวใหม่โดยใช้เครื่องพิมพ์ธรรมดาที่เราใช้งานกันทั่วไป เช่น Ink Jet หรือ Laser Printer เพื่อพิมพ์ลงกระดาษสติ๊กเกอร์ ตราช้าง หรือ ตราเทสโก้ ขนาด A5/A7/A8/A9 และ A10
 • ใช้งานง่าย เพียงพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการ ก็ส่งออกเครื่องพิมพ์ Ink Jet/Laser ได้แล้ว
 • กำหนดตำแหน่งการพิมพ์ของป้ายสติ๊กเกอร์ได้ ทำให้ประหยัด หากใช้ไม่หมดแผ่น สามารถเวียนกลับมาใช้งานได้อีก
 • นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Access และ Excel ได้
 • และอื่นๆอีก ... ซึ่งต้องลองดาวน์โหลดโปรแกรมทดสอบได้ฟรี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  รายละเอียดของโปรแกรม

 • ระบบงานฝากส่งไปรษณีย์ โอนเงินธนาคาร ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ชำระค่าประกันภัย ประกันชีวิต บัตรเครดิต สินเชื่อ เช่าซื้อ ลิสซิ่ง หากไม่มีอยู่ในรายการ ก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลใหม่เข้าไปได้เลย
 • โปรแกรมนี้ไม่เสียค่ารายปี ไม่มีค่าแรกเข้า ไม่มีรายการจุกจิกกวนใจ ... จ่ายครั้งเดียวพอ และปรับปรุงอัพเกรดฟรีตลอด
 • เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการต่างๆได้ด้วยตัวเอง
 • รองรับการใช้งานรหัสบาร์โค้ด
 • มีระบบอัตโนมัติในการสร้างรหัสต่างๆ เช่น รหัสลูกค้า รหัสสินค้า รหัสการบริการ ไว้อำนวยความสะดวกให้เสร็จสรรพ
 • มีระบบการจัดการข้อมูลที่ดี และมีประสิทธิภาพ ทำให้การบันทึก หรือย้อนกลับในการตรวจสอบข้อมูล เพื่อทำการแก้ไขรายการต่างๆได
 • รายงานสรุปยอดต่างๆ จะสามารถปรากฏผลบนหน้าจอแบบไม่จำเป็นต้องพิมพ์รายงาน หรือทำการ Print Preview ออกมาก่อน และแน่นอนว่ากระบวนการนี้จะทำงานได้รวดเร็วกว่าการสั่งพิมพ์อย่างมาก
 • และอื่นๆอีก ... ซึ่งต้องลองดาวน์โหลดโปรแกรมทดสอบได้ฟรี
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  มุมสำหรับนักพัฒนาซอฟท์แวร์

  เว็บไซต์นักคอมพิวเตอร์อิสระ ร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์งานคอมพิวเตอร์ แจกฟรีโปรแกรม และ ต้นฉบับซอร์สโค้ด (Source Code)

  เว็บบอร์ด - กระดานข่าวสาร

  ถาม/ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์-ซอฟท์แวร์ และรวมถึงการแจกจ่ายโค้ดต้นฉบับฟรี

  บทความการเขียนโปรแกรม

  เป็นเรื่องราวบทความเก่าๆที่เขียนเอาไว้มานับสิบปี แต่เรื่องความรู้นั้นไม่ได้เก่าไปเลย เพราะเน้นไปที่วิธีการคิดที่จะเขียนโปรแกรม

  Basic for Android (B4A)

  การใช้ภาษาเบสิกพัฒนาแอพพลิเคชั่น บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์